GFI za poslovnu 2021. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – izrada obrasca u tijeku

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 144/20) mijenja se obrazac za 2021. godinu.

Poduzetnici koji su tijekom godine u obvezi predati godišnji financijski izvještaj za 2021. g. uslijed statusnih promjena, stečaja, likvidacije, pokrenutog postupka brisanja bez likvidacije ili oni kojima se mijenja trajanje poslovne godine, trebaju pričekati s predajom do objave novog obrasca.

GFI za poslovnu 2020. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – nema promjene u obrascu u odnosu na 2019. godinu

GFI - Obrazac za prijavu obveze konsolidacije