GFI za poslovnu 2021. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika verzija 4.0.0. u primjeni je za godine predaje 2021. i kasnije. Obrasci financijskih institucija nisu se mijenjali u odnosu na ranije objavljene verzije.

GFI za poslovnu 2020. godinu

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – nema promjene u obrascu u odnosu na 2019. godinu

GFI - Obrazac za prijavu obveze konsolidacije