Informacije ispitaniku* o obradi osobnih podataka prikupljenih ovim Zahtjevom

Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080.

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka  Fine: dpo@fina.hr

Osobni podaci prikupljeni ovim Zahtjevom obrađuju se radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade, samo za potrebe pružanja usluga certificiranja i nužni su Fini kao voditelju obrade za ugovaranje i pružanje usluge certificiranja. 

Osobni podaci koji se prikupljaju ne predaju se drugim primateljima. Sukladno propisima i pravilima certificiranja, osobni podaci navedeni u certifikatu (ime, prezime, OIB i e-mail adresa) javno su objavljeni u certifikatu.

Osobni podaci čuvati će se najmanje 10 godina od prestanka valjanosti certifikata na kojeg se zapisi odnose. 

Ispitanik ima pravo od Fine zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev u vezi s prethodnim pravima podnosi se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Fine čiji popis je objavljen https://www.fina.hr.

Prigovor na obradu osobnih podataka ispitanik može podnijeti nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka,  azop@azop.hr.

 

* Ispitanik u smislu ovog Zahtjeva je podnositelj zahtjeva, osoba ovlaštena za zastupanje ili njen opunomoćenik čiji se podaci prikupljaju ovim Zahtjevom.