Informacije o ugovorenim koncesijama

Registar koncesija je jedinstvena elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području RH.

Sve koncesije ugovorene u RH upisuju se u jedinstveni Registar koji vodi Ministarstvo financija, a sve poslove operativnog vođenja Registra obavlja Fina.

Registar je javan. Svatko može, bez dokazivanja pravnog interesa, imati uvid u javne podatke iz Registra.

Zašto koristiti Registar koncesija?

 • jedinstvena elektronička evidencija ugovora

 • središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području RH

 • uvid je dostupan svima i javan

 • besplatan uvid putem web servisa Registar koncesija

Što možemo vidjeti u Registru koncesija?

Javni podaci iz Registra su sljedeći:

 • naziv davatelja koncesije
 • OIB davatelja koncesije
 • naziv/ime korisnika koncesije/koncesionara
 • OIB korisnika koncesije/koncesionara
 • datum početka ostvarivanja koncesije
 • datum isteka ostvarivanja koncesije
 • naziv (vrsta) koncesije
 • lokacija ostvarivanja koncesije
 • važeći koeficijent za obračun naknade za koncesiju.

Tko su obveznici upisa u Registar koncesija?

Subjekti upisa u Registar koncesija su obje strane potpisnice ugovora o koncesiji. Obveznik unosa podataka u Registar koncesija je davatelj koncesije.

Davatelj koncesije dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji isti evidentirati u Registru. Ugovor o koncesiji i dodatak ugovoru o koncesiji u izvorniku, kao ovjerenu kopiju ili kopiju, davatelj koncesija dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti na adresu Ministarstva financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb

Koliko se često upisuju podaci?

Podaci se dnevno upisuju, stoga su na jednom mjestu dostupne informacije o svim koncesijama, točno i ažurno.

Subjekti upisa u Registar koncesija su obje strane potpisnice ugovora o koncesiji. 

Davatelj koncesije dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora Ugovor o koncesiji i dodatak ugovoru o koncesiji u izvorniku, kao ovjerenu kopiju ili kopiju dostaviti na slijedeću adresu:

Ministarstvo financija
Registar koncesija
Katančićeva 5
10000 Zagreb

Svaku promjenu iz ugovora o koncesiji davatelj koncesije dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti Ministarstvu financija, Registru koncesija.

Obrasce za upis u Registar koncesija možete pronaći i na stranici Registra.

Ministarstvo financija i druga ministarstva imaju ovlast za pristup svim podacima iz Registra.

Županije, gradovi i općine te korisnici koncesija imaju ovlast za pristup svim podacima iz vlastitih ugovora te pristup javnim podacima iz svih ugovora o koncesiji koji su evidentirani u Registru.

Davateljima koncesija omogućen je unos podataka iz ugovora o koncesiji i iz sve druge dokumentacije kao i ažuriranje podataka evidentiranih u Registru.

Koncesionaru je osiguran pregled podataka iz svih njegovih ugovora o koncesiji.

Pravnim i fizičkim osobama te građanima dostupni su javni podaci iz Registra.

Pristup podacima putem Interneta omogućen je svakog dana u godini, 24 sata dnevno, osim u dane održavanja Registra.

Registar je javan. Svatko može, bez dokazivanja pravnog interesa, imati uvid u javne podatke iz Registra.

Da bi pristupili svim podacima iz Registra koncesija putem aplikacije WEB servis REGISTAR KONCESIJA, davatelji i korisnici koncesija te drugi ovlašteni korisnici trebaju proći postupak registracije koji uključuje izdavanje digitalnih certifikata u jednom od registracijskih ureda Fine.