Preskoči na glavni sadržaj

Dokumentacija za predaju GFI-ja neprofitnih organizacija

Tko predaje dokumentaciju

Neprofitna organizacija čija je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 30.526,25 EUR (230.000,00 HRK) na razini godine i čiji je godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 30.526,25 EUR (230.000,00 HRK) razini godine nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva, već se može odlučiti za vođenje jednostavnog knjigovodstva.

Neprofitne organizacije mogu donijeti odluku prema kojoj, unatoč tome što su zadovoljavaju uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva, vode dvojno knjigovodstvo i u tom slučaju su dužne predavati sve izvještaje kao obveznici dvojnog knjigovodstva.

One neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama nemaju evidentirane podatke o imovini i obvezama, umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti. Navedeno se odnosi i na novoosnovane neprofitne organizacije, bez obzira na Zakonom propisano obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva tijekom prve tri godine od osnivanja. Izjava o neaktivnosti sastavlja se na obrascu Izjava o neaktivnosti (obrazac IZJAVA-NPF) u roku od 60 dana od isteka poslovne godine za koju se Izjava daje i dostavlja se Ministarstvu financija – Registru neprofitnih organizacija, a ne Fini. 

Vrsta dokumentacije i rokovi predaje

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15, 67/17 i 115/18), jer ih prema uputi Ministarstva financija, nakon isteka propisanih rokova, Fina ne smije zaprimati.

Predaja izvještaja ovisi o tome kakvo knjigovodstvo vodite. Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo, vaša obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja obuhvaća polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF te godišnji financijski izvještaj na obrascima BIL-NPF i PR-RAS-NPF.

Godišnji financijski izvještaj u Finu dužne su dostaviti i neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo. U tom slučaju predaju se samo godišnji financijski izvještaj na obrascu G-PR-IZ-NPF.


BIL, PR-RAS-NPF i BILJEŠKE / Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

Neprofitne organizacije u Finu predaju isključivo bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima. Izvještaj se predaje godišnje, a sadrži podatke o financijskom stanju (imovini, obvezama i vlastitim izvorima), ostvarenom financijskom rezultatu (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda) te broju zaposlenih.

Osim navedenog, postoji obveza sastavljanja bilješki koje su dopuna podataka u financijskom izvještaju, te ih je potrebno imati u vlastitoj evidenciji, ali ih nije potrebno predati u Finu niti u Ministarstvo financija.

Rok za predaju je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. 


PR-RAS-NPF / Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

Predaje se za razdoblje od siječnja do lipnja, a sadrži podatke o prihodima, rashodima, višku/manjku prihoda, stanju novčanih sredstava te prosječnom broju zaposlenih.

Rok za predaju je 30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30. srpnja tekuće godine.


Godišnji izvještaj na obrascu G-PR-IZ-NPF

Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo imaju obvezu predati godišnji izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF.

Osim navedenog, postoji obveza sastavljanja bilješki koje su dopuna podataka u financijskom izvještaju, te ih je potrebno imati u vlastitoj evidenciji, ali ih nije potrebno predati u Finu niti u Ministarstvo financija.

Rok za predaju je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.