Preskoči na glavni sadržaj

Dokumentacija za predaju GFI-ja poduzetnika

Tko predaje dokumentaciju

Obveznici predaje

Za javnu objavu

 • Trgovačka društva i trgovci pojedinci 
 • Poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi 

Obveznici su dužni predati dokumentaciju za redovno poslovanje, odnosno u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. 

Obrtnici, zadruge i ustanove nisu obveznici predaje izvještaja za potrebe javne objave.

Obveznici predaje

Za statističke i druge potrebe

 • Trgovačka društva i trgovci pojedinci
 • Poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi
 • Pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit 

Predajom GFI-ja i ostale dokumentacije smatra se da je obveznik javne objave ispunio obvezu, što znači da GFI i ostalu dokumentaciju za potrebe javne objave ne treba više nikome dostavljati.

Obrtnici i zadruge su obveznici predaje GFI-ja za statističke i druge potrebe.

Vrsta dokumentacije koja se predaje

Standardna dokumentacija

Pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji koji imaju propisan sadržaj i oblik:

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka, s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Dodatni podaci za statističke i druge potrebe

Nestandardna dokumentacija

Dokumentacija čiji oblik nije unaprijed propisan:

 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvješće revizora
 • Godišnje izvješće
 • Odluka o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka i izjava o neaktivnosti

Rokovi predaje

 

Obveznici poreza na dobit dužni su predati GFI za svaku poslovnu godinu tijekom koje su bili poslovno aktivni ili su u poslovnim knjigama imali evidentiranu imovinu i/ili obveze. Svu dokumentacija koja je namijenjena javnoj objavi potrebno je dostaviti istodobno. 

Rokovi za predaju 2023. godine
Trgovačko društvo

Mikro i mali

Srednji i veliki

30.04.

Statističke i druge potrebe

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Dodatni podatci
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Dodatni podatci

30.06.

Radi javne objave

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijski izvještaj
 • Revizorsko izvješće s prilozima - ako su obveznici***
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka**
 • Odluka o utvrđivanju GFI-ja
 • Referentna stranica ako su standardni izvještaji predani u elektroničkome obliku
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Revizorsko izvješće s prilozima***
 • Godišnje izvješće
 • Odluka o utvrđivanju GFI-ja
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka**
 • Referentna stranica ako su dokumenti iz točke 1., 2. i 3. predani u elektroničkom obliku

30.09.

Radi javne objave

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj (obveznik konsolidacije je poduzetnik koji u skupini poduzetnika predstavlja matično društvo). Obvezna dokumentacija jednaka je kao i kod nekonsolidiranih GFI-ja, osim Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.
Obveznici iz članka 4. stavka 3.

30.04.

Za potrebe statistike

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Dodatni podatci
Neaktivni poduzetnik
30.04.Izjava o neaktivnosti poduzetnika - poduzetnici koji tijekom poslovne godine nisu imali poslovnih događaja i u poslovnim knjigama nemaju podatke o imovini i obvezama dostavljaju izjavu o neaktivnosti.
Prikaži još

**Obavezno se predaje, ali može biti dio godišnjega financijskog izvještaja, tj. može se navesti u bilješkama, ili dio godišnjega izvješća, pa u tom slučaju ne treba biti predana kao poseban dokument.

***Kad su obveznici revizije prema članku 20. Zakona, a to su: pojedinačni i konsolidirani GFI subjekata od javnoga interesa te velikih i srednjih poduzetnika, pojedinačni i konsolidiranih GFI dioničkih društava, komanditnih društva i društava s ograničenom odgovornošću ako prelaze dva od tri kriterija: ukupna imovina –  1.990.842,13 eura, ukupni prihodi –  3.981.684,25 eura i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 25. 
Ako nisu obveznici revizije temeljem navedenih kriterija, obvezi revizije podliježu i odvojeni te konsolidirani GFI poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te GFI poduzetnika koji su sudionici statusne promjene kao preuzimatelji ili novoosnovana društva.

 

 

Napomena

Poduzetnici (trgovačka društva) imaju obvezu sastavljanja i predaje GFI-ja i u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije, i to u roku 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja. Poduzetnik koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je do 30. travnja tekuće godine Registru, odnosno Fini, dostaviti Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj i koji nisu dužni revidirati GFI, kao i oni za čije GFI-je nije propisana obveza donošenja odluke o utvrđivanju od strane njihovih nadzornih tijela, mogu se izvještajima podnesenim za statističke i druge potrebe koristiti i za potrebe javne objave, pod uvjetom da se to u GFI-ju izričito navede. U ovom slučaju, uz izvještaje za statističke i druge potrebe, poduzetnici su dužni dostaviti i drugu dokumentaciju koju su na temelju Zakona dužni javno objaviti. 

Obveza prijave konsolidacije

Matično društvo dužno je obvezu konsolidacije za 2023. godinu prijaviti u RGFI do 30. travnja 2024. godine (čl. 34., st. 9. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20,  114/22 i 82/23 ). Obvezu konsolidacije moguće je prijaviti:

Obveznici koji posjeduju poslovni certifikat koji glasi na matično društvo, odnosno drugi subjekti koji na svome certifikatu imaju dodijeljeno pravo za predaju GFI-ja koji predstavlja matično društvo u grupi i obveznik je konsolidacije, obvezu prijavljuju putem web aplikacije RGFI. Ostali obveznici prijavu obveze konsolidacije mogu obaviti u bilo kojoj Fininoj poslovnici. 

Imate dodatna pitanja? Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći.

Ako vam je potrebno dodatno pojašnjenje ili imate bilo kakvo pitanje u vezi s našom uslugom, slobodno nam se javite. 
Vaša pitanja možete poslati na sljedeće e-mail adrese (ovisno o sjedištu obveznika): 

Osijek: rgfi.os@fina.hr
Rijeka: rgfi.ri@fina.hr
Split: rgfi.st@fina.hr
Zagreb: rgfi.zg@fina.hr

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.