Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori vezani za servis e-Dražba

Što je to elektronička javna dražba nekretnina/pokretnina (e-Dražba)?

Elektronička javna dražba (e-Dražba) je jedan od zakonskih načina prodaje nekretnina/pokretnina temeljem odredaba Ovršnog i Stečajnog zakona.

Kako se pokreće postupak prodaje elektroničkom javnom dražbom u Financijskoj agenciji?

Postupak prodaje elektroničkom javnom dražbom pokreće se na temelju zahtjeva za prodaju koji Financijskoj agenciji dostavlja nadležno tijelo.

Što je to servis e-Dražba?

Servis e-Dražba je usluga Financijske agencije koja korisnicima omogućuje sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.

Tko može biti korisnik servisa e-Dražba?

Korisnik može biti osoba unutar poslovnog subjekta koja ima Finine poslovne digitalne certifikate (na Fina ekartici/USB tokenu ili Co branding kartici/tokenu banke s kojom Financijska agencija ima ugovor o poslovnoj suradnji) kao i fizička osoba koja posjeduje osobne digitalne certifikate na Fina e-kartici ili USB tokenu.

Može li ponuditelj koristiti servis e-Dražba po punomoćniku?

Servis e-Dražba moguće je koristiti u ime druge osobe (jedne ili više njih) temeljem punomoći. Opunomoćitelj može biti poslovni subjekt i fizička osoba. Punomoć se pohranjuje u Financijskoj agenciji.

Koristit ću servis e-Dražba kao opunomoćenik za više osoba. Trebam li ispuniti Pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba za svakog potencijalnog opunomoćitelja zasebno ili je dovoljna samo njihova punomoć?

Korisnik servisa e-Dražba samo jedanput popunjava i predaje Pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba. Ako korisnik bude u ime više osoba predavao ponude na elektroničkoj javnoj dražbi, tada od tih trećih osoba mora zatražiti potpisanu punomoć te potom istu predati u Financijsku agenciju, kako bi korištenjem postojećeg certifikata mogao predavati ponude i u ime svih svojih opunomoćitelja.

Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti za izdavanje poslovnog certifikata?

Ukoliko je poslovni subjekt već registriran u sustavu Financijske agencije: Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata (1 primjerak), Ugovor o obavljanju usluga certificiranja (3 primjerka), Preslika identifikacijskog dokumenta osobe koja će biti korisnik certifikata, Pristupnica za servis e-Dražba. Ukoliko poslovni subjekt još nije obavio registraciju poslovnog subjekta u sustav Financijske agencije, uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i: Izvadak iz nadležnog registra, Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD i matičnom broju, Preslika identifikacijskog dokumenta osobe ovlaštene za zastupanje.

Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti za izdavanje osobnog certifikata?

Potrebna dokumentacija: Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane (1 primjerak), Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane (2 primjerka), Preslika identifikacijskog dokumenta osobe koja će biti korisnik certifikata, Pristupnica za servis e-Dražba.

Gdje se predaje dokumentacija za izdavanje poslovnog ili osobnog certifikata?

Dokumentaciju za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti u jedan od Registracijskih ureda Financijske agencije.

Zašto se uz odvjetničku punomoć predaje i Izjava uz odvjetničku punomoć za korištenje servisa e-Dražba i treba li ista biti ovjerena kod javnog bilježnika?

Uz izvornik ili ovjerenu presliku odvjetničke punomoći, potrebno je priložiti popunjenu Izjavu s web stranica Fine. Obrazac Izjave dostupan je na web stranici Fine i čini sastavni dio Općih uvjeta. Predmetna Izjava nužna je kako bi Fina raspolagala relevantnim podatcima o opunomoćitelju i opunomoćeniku, a koje je podatke Financijska agencija dužna dostaviti sudu u izvještaju o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi (Izjava obvezno sadrži OIB opunomoćitelja i opunomoćenika, što nužno nije slučaj s odvjetničkim punomoćima, a OIB je ključni identifikator za korištenje servisa e-Dražba). Izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Koji su preduvjeti za sudjelovanje stranih državljana u elektroničkoj javnoj dražbi?

Strani državljani mogu sudjelovati u elektroničkoj javnoj dražbi ako imaju osobni identifikacijski broj (OIB) određen i dodijeljen u Republici Hrvatskoj. Strana osoba, u svrhu određivanja i dodjeljivanja OIB-a, osobno ili putem opunomoćenika, podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a, koji je moguće preuzeti s poveznice http://www.porezna- uprava.hr/HR_OIB/Documents/zahtjev-OIB.pdf. Uz ovaj Zahtjev, osoba predočuje važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu.

Za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi moraju biti ispunjeni određeni tehnički preduvjeti koji omogućavaju korištenje servisa e-Dražba te mora biti uplaćena jamčevina za dražbu u kojoj se želi sudjelovati.

Tko sve, i na koji način, može zatražiti raskid usluge servisa e-Dražbe?

Svaki korisnik servisa e-Dražba te svi korisnikovi eventualni opunomoćenici (odnosno, osobe ovlaštene za zastupanje) mogu u bilo kojem trenutku zatražiti raskid usluge servisa e-Dražba, i to popunjavanjem te predajom obrazaca Zahtjev za otkaz korištenja servisa e-Dražbe i/ili Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje servisa e-Dražbe u poslovnicu Financijske agencije koja obavlja poslove registracije.

U kojim se poslovnim jedinicama Financijske agencije može dati ponuda elektroničkim putem, korištenjem servisa e-Dražba?

Poslovna jedinicaAdresa
Financijska agencija ZagrebUlica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
Financijska agencija SplitMažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split
Financijska agencija OsijekL. Jägera 1-3, 31000 Osijek
Financijska agencija RijekaF. Kurelca 3, 51000 Rijeka
Financijska agencija BjelovarF. Supila 4, 43000 Bjelovar
Financijska agencija ČakovecO. Keršovanija 7, 40000 Čakovec
Financijska agencija KarlovacPavla Vitezovića 1, 47000 Karlovac
Financijska agencija KoprivnicaOpatička 1, 48000 Koprivnica
Financijska agencija KutinaHrvatskih branitelja 4, 44320 Kutina
Financijska agencija SisakI. K. Sakcinskog 1, 44000 Sisak
Financijska agencija VaraždinAugusta Cesarca 2, 42000 Varaždin
Financijska agencija ZabokMatije Gupca 46, 49210 Zabok
Financijska agencija ŠibenikPerivoj L. Maruna 1, 22000 Šibenik
Financijska agencija ZadarIvana Danila 4, 23000 Zadar
Financijska agencija DubrovnikVukovarska 2, 20000 Dubrovnik
Financijska agencija NašiceJ. J. Strossmayera 3, 31500 Našice
Financijska agencija PožegaTrg Sv. Trojstva 19, 34000 Požega
Financijska agencija Slavonski BrodPetra Krešimira IV. br. 20, 35000 Slavonski Brod
Financijska agencija VinkovciTrg dr. Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci
Financijska agencija VukovarOlajnica 19, 32000 Vukovar
Financijska agencija GospićKaniška 4, 53000 Gospić
Financijska agencija PulaGiardini 5, 52000 Pula

Gdje će se sve objaviti poziv za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi?

Financijska agencija će poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objaviti na svojim mrežnim stranicama, putem aplikacije Javna objava.

Tko je dužan platiti troškove provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom u ovršnom postupku?

Financijska agencija ima pravo tražiti predujam za pokriće troškova koje će imati u vezi s prodajom nekretnine. Predujam je Financijskoj agenciji dužan platiti ovrhovoditelj.

Trebam li ja, kao razlučni vjerovnik, platiti jamčevinu s ciljem sudjelovanja u nadmetanju putem servisa e-Dražba?

Temeljem čl. 132.e Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 94/14, 55/16,73/17, 131/20 i 114/22) propisano da u dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu i elektroničkim putem podnijele prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (čl. 47. ZID OZ-a (NN 93/14)) izmijenjen je čl. 99. st. 3. te je sada važećim zakonom propisano da se u prodaji elektroničkom javnom dražbom ne primjenjuje odredba čl. 15. st. 2. istoga zakona. Stoga, u odnosu na razlučnog vjerovnika ne postoji iznimka glede uplate jamčevine, a osobi koja nije ispunila propisane zakonske preduvjete neće biti omogućeno sudjelovanje u nadmetanju.

Kako se određuju i koliko iznose troškovi elektroničke javne dražbe?

Naknade u postupku provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom propisane su Pravilnikom o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (Narodne novine broj 156/2014).

Što će se dogoditi ako ovrhovoditelj ne uplati predujam za troškove provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom?

Ako ovrhovoditelj u zakonskom roku ne predujmi troškove provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom, Fina neće provesti prodaju nekretnine, nego će o tome obavijestiti nadležno tijelo.

Kada počinje elektronička javna dražba?

Elektronička javna dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, na mrežnim stranicama Fine, u aplikaciji Javna objava.

Tko može sudjelovati u elektroničkoj javnoj dražbi? Koji su preduvjeti za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi?

U elektroničkoj javnoj dražbi, kao kupci, sudjelovati mogu samo osobe koje su: 

 • Pribavile Finin digitalni certifikat (normalizirani/autentikacijski i kvalificirani/potpisni) 
 • Uplatile jamčevinu u skladu s pozivom na sudjelovanje
 • Popunile prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi unutar servisa e-Dražba

Kako mogu ostvariti povrat uplaćene naknade za provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom?

Kako bi Financijska agencija raspolagala svim relevantnim podacima za potrebe povrata naknade, potrebno je da podnositelj zahtjeva ispuni Obrazac zahtjeva za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama te isti dostavi Fini. Ukoliko podnositelj zahtjev podnosi po punomoćniku, potrebno je zahtjevu priložiti i punomoć u izvorniku.

Na koji se način jamči anonimnost ponuditelja u elektroničkoj javnoj dražbi?

Nakon uplate jamčevine, a prilikom prve prijave za sudjelovanje u određenoj elektroničkoj javnoj dražbi, Fina će ponuditelju dodijeliti i dostaviti identifikator pod kojim je ponuditelj ovlašten anonimno sudjelovati u elektroničkoj javnoj dražbi.

Za svako novo nadmetanje ponuditelj će dobiti novi identifikator ponuditelja.

Također, od početka prikupljanja ponuda ponuditelju koji je potpisao prijavu za sudjelovanje prikazuje se broj ponuditelja koji su potpisali prijavu za sudjelovanje.

U Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku te servisu e-Dražba omogućen je prikaz trenutačnog broja uplatitelja jamčevine za konkretno nadmetanje. Prikazani podatak je informativnog karaktera. Napominjemo da zbog načina funkcioniranja platnog prometa može proteći neko vrijeme dok uplata bude vidljiva na računu primatelja, a samim time i prikazan broj uplatitelja jamčevine. U iznimnim situacijama (primjerice, inozemne uplate ili pogrešno uplaćene jamčevine, koje je potrebno naknadno preknjižiti na ispravno nadmetanje) moguće je da se prikazani broj uplatitelja jamčevine promijeni (poveća ili smanji).

Koliko se dugo prikupljaju ponude u elektroničkoj javnoj dražbi?

Ponude se prikupljaju elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sati.

Datum i vrijeme početka prikupljanja ponuda te datum i vrijeme završetka prikupljanja ponuda određen je u Pozivu sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Može li javnost pratiti tijek nadmetanja?

Nadmetanje mogu pratiti samo sudionici dražbe koji su ispunili tehničke preduvjete za pristup servisu e-Dražba te koji su uplatili jamčevinu za određeno nadmetanje i prijavili se za sudjelovanje u istom, ispunjavanjem prijave za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi unutar samog servisa e-Dražba. Slijedom navedenog, osobe koje nisu ispunile pretpostavke za sudjelovanje u nadmetanju ne mogu pratiti tijek nadmetanja.

Kretanje ponuda moguće je pratiti u aplikaciji Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, koja je javno dostupna putem poveznice https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pocetna, gdje je moguće pratiti izmjenu trenutne cijene predmeta prodaje tijekom nadmetanja u realnom vremenu.

Kako se u sustavu elektroničke javne dražbe evidentira stavljanje odabrane ponude?

Ponuditelj pod dodijeljenim identifikatorom elektroničkim putem može odabrati između ponuđenih iznosa ponude. Ponuditelj može izabrati između potvrde početne cijene za nadmetanje ili trenutačne cijene uvećane za određen broj dražbenih koraka. Odabirom željenog iznosa ponude i potvrdom istog ponuditelj je predao svoju ponudu te mu se na ekranu servisa e-Dražba pojavljuje poruka o evidentiranoj valjanoj ponudi.

Detaljnije pojašnjenje možete naći u Korisničkoj uputi za servis e-Dražba koja se nalazi u servisu e-Dražba. Korisnička uputa za servis e-Dražba dostupna je za sada na hrvatskom jeziku.

Kada završava elektronička javna dražba?

Elektronička javna dražba završava u trenutku koji je unaprijed određen i objavljen u pozivu na sudjelovanje. Iznimno, ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, nadmetanje se produžuje za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.

Mogu li ponuditelji razgledati nekretnine i pokretnine prije stavljanja ponude?

Nadležno tijelo će odrediti vrijeme kad osobe zainteresirane za kupnju nekretnine i pokretnine mogu razgledati taj predmet prodaje. Ako nadležno tijelo te podatke dostavi Financijskoj agenciji, isti će biti objavljeni u aplikacijama Javna objava i Očevidnik.

Kako znam da je moja ponuda prihvaćena?

Odabirom željenog iznosa ponude i potvrdom istog, ponuditelj je predao svoju ponudu. Kad korisnik potpiše prijavu na sudjelovanje, sve ponude u nadmetanju za koje je potpisana prijava, smatraju se potpisane odnosno nije potrebno potpisivati svaku ponudu naprednim elektroničkim potpisom. Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana, i to putem poruke koja se ponuditelju pojavljuje nakon potvrde ponude.

Detaljnije pojašnjenje možete naći u Korisničkoj uputi za servis e-Dražba koja se nalazi u servisu e-Dražba

Kako Financijska agencija odlučuje tko je kupac?

O kupcu ne odlučuje Financijska agencija već nadležno tijelo, na temelju podataka iz izvještaja o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi koji nadležnom tijelu dostavi Financijska agencija, u skladu sa pozitivnim propisima.

Elektronička javna dražba je završila, može li Financijska Agencija korisnicima dostaviti podatke o tijeku nadmetanja?

Uvažavajući zakonske propise, Financijska agencija nakon završetka elektroničke javne dražbe dostavlja nadležnom sudu Izvještaj o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi sa svim relevantnim podacima o provedenom nadmetanju. Stoga se radi uvida u tijek nadmetanja potrebno obratiti nadležnom sudu pred kojim se vodi ovršni ili stečajni postupak.

Kako općenito ide postupak elektroničke javne dražbe u ovršnom postupku?

Na mrežnim stranicama Financijske agencije, u aplikaciji Javna objava, na poveznici: https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna, mogu se vidjeti sve objave vezane uz konkretan spis (pretraga se može vršiti prema različitim kriterijima, primjerice prema kriteriju poslovnog broja spisa). 

U Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za konkretno nadmetanje objavljeni su uvjeti prodaje i svi potrebni podaci. Uvjete prodaje određuje sud zaključkom o prodaji, pa tako i datum razgledavanja nekretnine, a Financijska agencija kao provedbeno tijelo objavljuje uvjete prodaje koje je odredio i Financijskoj agenciji dostavio sud. 

Nakon završetka prve elektroničke javne dražbe koja je završila s valjanim ponudama u ovršnom postupku Financijska agencija dostavlja sudu izvještaj o provedenoj dražbi, koji između ostalih podataka sadrži i podatke o uplatiteljima jamčevine, ponuditeljima i njihovim opunomoćenicima u nadmetanju, iznosima ponuda danih u tijeku nadmetanja, sve u skladu s odredbom čl. 25. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14, 1/19, 28/21, 9/23), uz poziv sudu da odluči o povratu jamčevine uplatiteljima iste. 

Ako na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi nije bilo valjanih ponuda onda Financijska agencija ne dostavlja sudu izvještaj o provedenoj dražbi već prvog radnog dana nakon završetka prve elektroničke javne dražbe objavljuje poziv za drugu elektroničku javnu dražbu. Svi rokovi određeni zakonom (objava poziva na sudjelovanje, uplata jamčevine i dr.) isti su i za prvu i za drugu elektroničku javnu dražbu. 

Nastavno na dostavljeni izvještaj o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi, sud utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu te da li su ispunjene pretpostavke da mu se dosudi nekretnina, temeljem čega sud donosi rješenje o dosudi koje se objavljuje na oglasnoj ploči suda (e-oglasna ploča), a po pravomoćnosti i na mrežnim stranicama Financijske agencije. Nadalje, sukladno pozitivnim propisima, u nadmetanju mogu sudjelovati samo ponuditelji koji su uplatili jamčevinu u odgovarajućem iznosu i koja je evidentirana na računu Financijske agencije u roku koji je propisan u Pozivu na sudjelovanje za konkretno nadmetanje. Nije predviđeno oslobođenje od plaćanja jamčevine niti za ovrhovoditelja niti za založnog vjerovnika. Dražba se provodi neovisno o broju uplaćenih jamčevina. 

Kretanje ponuda moguće je pratiti u aplikaciji Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, koja je javno dostupna putem poveznice https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pocetna, gdje je moguće pratiti izmjenu trenutne cijene predmeta prodaje tijekom nadmetanja u realnom vremenu. U tom smislu, transparentnost postupka nadmetanja osigurana je u okviru postojećeg normativnog okv

Može li se vidjeti kako izgleda proces predaje ponude?

Prikaz procesa predaje ponude dostupan je na poveznici: https://edrazba.fina.hr/ gdje je prikazan način predaje ponude sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14, 1/19, 28/21, 9/23).

Tehnička pitanja

Koje su tehničke pretpostavke za pristup servisu e-Dražba?

Za korištenje servisa e-Dražba potrebno je imati sljedeće:

 • Osobno računalo
 • Preporučeni operacijski sustavi: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11
 • Pristup internetu
 • Internetski preglednik Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, verzije podržane od strane proizvođača
 • Pravilno podešene postavke u internetskom pregledniku, Javascript i kolačići moraju biti omogućeni
 • Instalirana programska podrška za korištenje naprednog elektroničkog potpisa
 • Digitalni certifikat izdan na Fina e-kartici ili USB tokenu odnosno CoBranding kartici/tokenu banke uz registraciju na servis e-Dražba
 • Čitač smart kartice za Fina e-karticu ili CoBranding karticu/token
 • Programska podrška za korištenje digitalnih certifikata

Koje su postavke internetskog preglednika za pristup servisu e-Dražba?

 • Internetski preglednik Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, verzije podržane od strane proizvođača
 • Javascript i kolačići moraju biti omogućeni
 • Otvoriti opciju „Internet Options“ (otvoriti Windows Control Panel)
 • U tabu „Security“ odabrati „Trusted sites“ te odabrati opciju „Sites“
 • U polje „Add this website to the zone:“ upisati https://edrazba.fina.hr te odabrati opciju „Add“

Koje su postavke programske podrške za upravljanje e-karticama?

ActivClient

Ako koristite ActivIdentity uređaje (Omnikey USB token, ActivKey USB token ili AI Smart karticu), potrebno je instalirati ActivClient programsku podršku.

SafeNet Authentication Client

Ako se koristi Gemalto USB token ili Gemalto smart card, potrebno je instalirati SafeNet Authentication Client podršku.

Programsku podršku moguće je preuzeti s poveznice https://www.fina.hr/programska-podrska-ipreuzimanje-certifikata LINKAJ NOVI LINK

Za instalaciju navedene programske podrške i naknadno ažuriranje novih verzija potrebno je imati administratorska prava na računalu. Programska podrška za korištenje naprednog elektroničkog potpisa zahtijeva instaliran .NET Framework 3.5.

Koji su mrežni preduvjeti za rad potpisnog modula – (samo za korisnike koji se nalaze u administriranoj računalnoj mreži s ograničenim pristupom internetu)?

Potrebno je osigurati mrežni pristup do ispod navedenih linkova:

 • https://edrazba.fina.hr
 • https://pkivalidacija.fina.hr
 •  https://pkivalidacijastatus.fina.hr
 • http://pkivalidacija.fina.hr
 • http://pkivalidacijastatus.fina.hr
 • http://ocsp.fina.hr
 •  http://rdc.fina.hr
 • ldap://rdc-ldap.fina.hr
 • ldap://rdc-ldap2.fina.hr
 • ldap://rdc-tdu-ldap2.fina.hr
 • ldap://rdc-tdu-ldap.fina.hr
 • http://tsa.fina.hr/ts-rfc3161

Može li se e-Dražbi pristupiti s računala na kojemu je instaliran LINUX?

Fina preporučuje korištenje operacijskog sustava Windows (minimalno verzija 10), s obzirom na to da je isti testiran. Na ostalim operacijskim sustavima Financijska agencija ne jamči neometan rad servisa e-Dražba.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.