Preskoči na glavni sadržaj

Ugovaranje usluge za poslovne korisnike koji nemaju Fina kriptouređaj (USB stick)

01 Opcionalno

Ako vaš poslovni subjekt dosad nije imao nijednu vrstu Fininog digitalnog certifikata, za početak pripremite ovu dokumentaciju:

Izvadak iz nadležnog registra (ne stariji od 6 mjeseci)

Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju 

Preslika osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta

02

Preuzmite i popunite dokumentaciju za izdavanje certifikata na Fina kriptouređaju (USB sticku)

Za predaju u našoj poslovnici

Za predaju digitalnim putem preko OSPD-a

+ Preslika osobne iskaznice (prednja i stražnja strana) ili putovnice korisnika certifikataⓘ

03

Preuzmite i popunite dokumentaciju za pristup servisu

04

Predajte popunjenu dokumentaciju

Za digitalno slanje dokumenata, učitajte ispunjenu dokumentaciju na Online servis za predaju dokumentacije (OSPD)

Za predaju dokumentacije u Fini, pronađite najbližu poslovnicu 

05

Preuzmite Fina kriptouređaj (USB stick)

Kriptouređaj (USB stick) mora preuzeti osobno korisnik certifikata, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Sve potrebne upute i informacije o preuzimanju i aktivaciji certifikata primit ćete putem e-maila.

U iznimnim situacijama zbog spriječenosti i samo pod uvjetom da ste prilikom predaje dokumentacije fizički identificirani, uređaj može preuzeti druga osoba uz predaju Punomoći u kojoj je navedeno da drugu osobu ovlašćujete za preuzimanje uređaja.

Fina kriptouređaj (USB stick) osigurava vam pristup na više Fininih e-servisa. 

Za kriptouređaj (USB stick) plaćate godišnju ili mjesečnu naknadu. Detaljan cjenik Fina digitalnih certifikata provjerite ovdje.

06

Pristupite aplikaciji Fina e-Dražba

Nakon što aktivirate Fina kriptouređaj (USB stick) i putem e-maila primite obavijest o provedenoj registraciji, možete početi koristiti aplikaciju.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.