Konzultantske usluge i usluge uređivanja dokumentacije

Ugovorite s Finom sustav arhiviranja dokumenata i uvedite promjene u dokumentacijski proces.

Postupak arhiviranja dokumenata te uređivanja dokumentacije poslovnih subjekata iznimno je važan za praćenje poslovnih procesa te zadovoljavanje zakonskih obaveza tvrtki. 

Finini arhivisti pružaju konzultantske usluge pri projektiranju suvremenih arhivskih sustava, koristeći suvremene informatičke tehnologije prema svim pravilima arhivske struke.

Prema zahtjevima i potrebama klijenta izrađujemo studiju o uređenju spremišta gradiva i upravljanju dokumentima u tvrtkama.

Prilikom izrade studije, odnosno prijelaza na suvremene arhivske sustave izrađujemo snimku postojećeg stanja, procjenjujemo potrebu za uspostavu spremišta papirnate dokumentacije (dokumentarnog gradiva) i njegovo uređenje.

 

Što sve uključuje ova usluga?

  • preporuku za sanaciju i uređenje postojećeg spremišta,
  • prijedlog programskog rješenja (aplikacije) za upravljanje dokumentarnim ili arhivskim gradivom,
  • planiranje obrade i digitalizacije dokumenata, odnosno izgradnje i uspostave digitalnog arhiva,
  • razvoj cjelovitih rješenja za upravljanje dokumentima i podacima te njihovo arhiviranje,
  • izradu i ažuriranje: klasifikacijskog plana dokumentacije, pravilnika o arhiviranju, akcijskog plana sređivanja gradiva, posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja, te sređivanje dokumentacije prema izrađenim popisima.

Rezultat su informacije o postojećim vrstama i količinama gradiva, podaci o količini i vrsti dokumentacije za izlučivanje gradiva, te informacije o preostaloj količini gradiva na pohrani.

Finino stručno osposobljeno osoblje prema zahtjevu i dogovoru izlazi na udaljene lokacije klijenata. 

Sve dodatne informacije o uslugama uređivanja dokumentacije možete saznati na brojeve telefona: 01 630 45 49, 01 612 71 21, 01 612 71 85 ili putem e-pošte adc@fina.hr.