Usluga mikrofilmiranja

Usluga pohrane dokumentacije na mikrofilmu. Osigurajte dugoročno čuvanje i očuvanje zapisa.

Mikrofilm je medij za analognu pohranu veće količine važnih podataka, pogodan za dugoročno čuvanje.

Trajnost mikrofilma procjenjuje na čak 500 godina, a sadržaju je relativno jednostavno pristupiti bez korištenja tehnologije: potrebno je samo povećalo.

 

Pohrana papirne dokumentaciju na mikrofilm

Usluga obuhvaća sve aktivnosti vezane uz snimanje papirne dokumentacije putem mikrofilmske kamere na mikrofilmski svitak, uključujući kontrolu i označavanje svitaka za brz pronalazak, pohranu u prostorima Fine ili dostavu mikrofilma i dokumentacije na lokaciju klijenta. Pogodno je za gradivo do formata A3.

 

Pohrana elektroničke dokumentacije na mikrofilm

Elektronički sadržaj (digitalni ili digitalizirani) pretvaramo u trajni format za dugoročno očuvanje.  Ova usluga odnosi se na slike svih formata digitalnog zapisa, s osiguravanjem dubinske oštrine ili na zapisivanja sadržaja elektroničkih dokumenata.

Uslugu mikrofilmiranja elektroničkog sadržaja u mogućnosti smo pružiti i na lokaciji klijenta. Klijentima omogućujemo izradu mikrofilma iz postojeće elektroničke ili digitalizirane dokumentacije, na primjer iz postojećih .jpg, .tif, .pdf, .doc ili .xls datoteka.

 

Za dodatne informacije o uslugama mikrofilmiranja dokumentacije, obratite nam se na broj telefona: 01 630 45 49, 01 612 71 21, 01 612 71 85 ili na adresu e-pošte adc@fina.hr.