Obveza sastavljanja i predavanja financijskih izvještaja propisana je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14, 114/22) i pravilnicima donesenim temeljem Zakona (NN br. 31/15, 67/17 i 115/18, 21/21). Zakonom je uvedena obveza dostave financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije, ali prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine.

Neprofitna organizacija čija je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 30.526,25 EUR (230.000,00 HRK) na razini godine i čiji je godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 30.526,25 EUR (230.000,00 HRK) razini godine nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva već se može odlučiti za vođenje jednostavnog knjigovodstva. Međutim, te neprofitne organizacije mogu donijeti odluku prema kojoj, unatoč tome što su zadovoljavaju uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva, vode dvojno knjigovodstvo i u tom slučaju su dužne predavati sve izvještaje kao obveznici dvojnog knjigovodstva.

Neprofitne organizacije koje tijekom poslovne godine nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama nemaju evidentirane podatke o imovini i obvezama, umjesto financijskih izvještaja predaju Izjavu o neaktivnosti. Navedeno se odnosi i na novoosnovane neprofitne organizacije, bez obzira na Zakonom propisano obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva tijekom prve tri godine od osnivanja. Izjava o neaktivnosti sastavlja se na obrascu Izjava o neaktivnosti (obrazac IZJAVA-NPF) u roku od 60 dana od isteka poslovne godine za koju se Izjava daje i dostavlja se Ministarstvu financija – Registru neprofitnih organizacija, a ne Fini.

 

Izvještaj možete predati:

1. Putem web aplikacije RGFI uz upotrebu Fininih digitalnih certifikata.
Kako do pristupa web aplikaciji RGFI saznajte ovdje.

2. Putem on line servisa za predaju dokumentacije (OSPD)  uz korištenje bilo kojeg digitalnog certifikata za primjenu minimalno naprednog elektroničkog potpisa, i to u .xls formatu ili, ako je ručno popunjavan, u papirnom obliku kao potpisani i skenirani pdf dokument.

  • Za predaju u elektroničkom obliku koristi se objedinjena Excel datoteka  koju možete preuzeti s internetskih stranica Ministarstva financija ili Fine.

3. Osobno u bilo kojoj Fininoj poslovnoj jedinici

  • u papirnom obliku (koristi se isključivo kupljeni, tiskani obrazac iz Narodnih novina, a ne ispis iz Excel datoteke)
  • u formatu Excel datoteke (na mediju za elektroničku pohranu podataka - CD/USB)

Uz izvještaje predane na CD-u ili USB-u potrebno je priložiti ispis referentne stranice s kontrolnim brojem, koja je sastavni dio Excel formata. Referentna stranica treba biti potpisana od odgovorne osobe.

Kod popunjavanja financijskih izvještaja potrebno je upisati RNO broj, dodijeljen od strane Ministarstva financija prilikom upisa u Registar neprofitnih organizacija. Izvještaje bez upisanog RNO broja Fina ne može zaprimiti. Sve neprofitne organizacije koje do sada nisu ispunile obvezu upisa u Registar dužne su to učiniti u najkraćem roku. Obrazac RNO i upute potrebne da biste navedenu obavezu ispunili možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva.

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15, 67/17 i 115/18), jer ih prema uputi Ministarstva financija, nakon isteka propisanih rokova, Fina ne smije zaprimati.

Predaja izvještaja ovisi o tome kakvo knjigovodstvo vodite. Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo, vaša obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja obuhvaća polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF te godišnji financijski izvještaj na obrascima BIL-NPF i PR-RAS-NPF.

Osim neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo, godišnji financijski izvještaj u Finu dužne su dostaviti i neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo. Te neprofitne organizacije predaju samo godišnji financijski izvještaj na obrascu G-PR-IZ-NPF.

 

BIL, PR-RAS-NPF i BILJEŠKE / Godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija

Ovaj izvještaj sastavljate i predajete godišnje, a on sadrži podatke o financijskom stanju (imovini, obvezama i vlastitim izvorima), ostvarenom financijskom rezultatu (prihodima i rashodima, višku odnosno manjku prihoda) te o broju zaposlenih. Osim navedenih podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima godišnji financijski izvještaj sadrži i bilješke uz financijske izvještaje. Neprofitne organizacije u Finu predaju samo Bilancu i Izvještaj o prihodima i rashodima.

Bilješke su dopuna podataka uz financijske izvještaje, obvezni ste ih sastaviti i imati ih u vlastitoj evidenciji, ali ih ne predajete niti u Finu, niti u Ministarstvo financija.

Rok za predaju godišnjeg financijskog izvještaja u poslovne jedinice Fine je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

 

PR-RAS-NPF / Polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

Ovaj izvještaj sastavljate i predajete za razdoblje od siječnja do lipnja, a sadrži podatke o prihodima, rashodima, višku/manjku prihoda, stanju novčanih sredstava te prosječnom broju zaposlenih.

Rok za predaju obrasca PR-RAS-NPF u poslovne jedinice Fine je 30 dana nakon isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30. srpnja.

 

Godišnji izvještaj na obrascu G-PR-IZ-NPF

Ako pripadate skupini neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo, vaša obveza je sastaviti i predati u Finu godišnji izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF.

Rok za predaju toga obrasca u Finu je 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Neprofitne organizacije u sustavu jednostavnog knjigovodstva također su obvezne sastaviti i bilješke. Bilješke čuvate u vlastitoj evidenciji, ne predajete ih niti u Finu, niti u Ministarstvo financija.

 

Fina prikuplja financijske izvještaje neprofitnih organizacija na osnovi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 67/17) i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 115/18): 

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14)

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 67/17)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 115/18)

 

Korištenje dokumentacije i podataka iz obrađenih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Ispis pojedinačnog godišnjeg financijskog izvještaja i pojedinačnih podataka iz obrađenih izvještaja dostupan je svim tražiteljima, obzirom da su ti izvještaji javno objavljeni i putem Registra, na web stranici Ministarstva financija. Ispis pojedinačnog polugodišnjeg financijskog izvještaja dostupan je isključivo vlasniku izvještaja odnosno neprofitnoj organizaciji na koju se izvještaj odnosi. Drugim su tražiteljima ispisi pojedinačnih polugodišnjih financijskih izvještaja i pojedinačni podaci iz tih izvještaja, osim adresnih podataka i podatka o broju zaposlenih, dostupni samo uz pismenu suglasnost neprofitne organizacije na koju se oni odnose. Agregirani su podaci dostupni svima.

Pisani zahtjev za ispis financijskog izvještaja i agregiranih podataka tražitelj može dostaviti osobno, u neku od Fininih poslovnih jedinica ili elektroničkom poštom.

Sve potrebne informacije možete dobiti slanjem upita na adresu e-pošte, prema sjedištu obveznika: rgfi.zg@fina.hr, rgfi.os@fina.hr, rgfi.ri@fina.hr, rgfi.st@fina.hr ili na analize@fina.hr.

 

Zahtjev za izdavanje dokumentacije

Ogledni primjerci ispisa

Ispis godišnjeg financijskog izvještaja na obrascu BIL-NPF i PR-RAS-NPF - dvojno knjigovodstvo (primjer 2019.)

Ispis godišnjeg financijskog izvještaja na obrascu G-PR-IZ-NPF - jednostavno knjigovodstvo (primjer 2019.)

Ispis polugodišnjeg financijskog izvještaja (primjer 2019.)

 

Za ispis financijskih izvještaja i za isporuku podataka iz obrađenih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija Fina obračunava i naplaćuje naknadu prema Cjeniku Fine.

Ispis financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

Osnovica za obračun

Cijena EUR (PDV uključen)

Cijena HRK (PDV uključen)

Ispis financijskog izvještaja neprofitnih organizacija na šalteru Fine

stranica

1,35 EUR

10,20 HRK

 

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK