NKSInst novi je platni sustav kojemu je Hrvatska narodna banka, u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu, izdala odobrenje za rad u veljači 2020. godine. Temeljna pravila i način rada NKSInst platnog sustava uređuju se Pravilima rada  koja donosi Financijska agencija uz suglasnost Hrvatske narodne banke. 

Ovaj platni sustav omogućuje provođenje tzv. instant platnih transakcija koje se izvršavaju u gotovo realnom vremenu, u samo nekoliko sekundi. Navedeno vrijeme uključuje terećenje IBAN računa platitelja, izvršenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja. 

NKSInst omogućuje izvršenje platnih transakcija 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini (24/7/365), a maksimalni iznos pojedine instant platne transakcije određen je u iznosu od 100.000 kn. 

NKSInst platni sustav u potpunosti je usklađen sa Pravilima HRK SCTInst sheme.

NKSInst platni sustav započeo je s radom 29. listopada 2020. godine, a sudionici sustava su:

- Addiko Bank d.d.

- BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatska

- Hrvatska poštanska banka d.d.

- Istarska kreditna banka Umag d.d.

- Partner banka d.d. 

- Privredna banka Zagreb d.d.

- Zagrebačka banka d.d.