Preskoči na glavni sadržaj

Poziv za podnošenje inicijalnih zahtjeva na Fina portal MJERE za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Pozivamo sve gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje ugroženo uslijed COVID-19 pandemije (podnositelji prijave) da se počevši od 31. ožujka 2020. inicijalno prijave za mjere Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti putem jedinstvenog online portala koji je u tu svrhu uspostavila Fina (MJERE portal).

mobitel.jpg

Važna napomena HAMAG-a za prijavitelje:

Prijave za COVID-19 zajmove za obrtna sredstva su zaključene.
Privremeno je obustavljeno zaprimanje novih zahtjeva za ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva.

Sve informacije molimo pogledajte na:

https://hamagbicro.hr/esif-mikro-zajam-za-obrtna-sredstva-obavijest-za-poduzetnike/

https://hamagbicro.hr/covid-19-zajam-obavijest-za-poduzetnike/
 

Spomenute mjere dostupne podnositeljima prijave putem MJERE portala odnose se na sljedeće:

 • krediti za likvidnost i radni kapital,
 • odgoda plaćanja,
 • reprogram kredita.

Podnositelji prijave koji se mogu prijaviti za spomenute mjere na portalu MJERE su trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva čije poslovne aktivnosti su u okolnostima epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene. 

Institucije kojima će inicijalni zahtjevi podnositelja prijave na portalu MJERE biti proslijeđene su sve banke koje imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj uključujući HBOR te HAMAG-BICRO koji je bio dostupan kroz aplikaciju do 8. svibnja 2020 g. Osim banaka, HBOR-a i HAMAG-BICRO-a u aktivnostima uspostave ovog jedinstvenog online portala sudjeluju i predstavnici Ministarstva financija, Hrvatska narodna banka i, naravno, Fina, obzirom da uspostava jedinstvenog online portala MJERE omogućuje izvršavanje njihovih obveza praćenja i izvještavanja o realizaciji mjera očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti, prema postojećim mandatima spomenutih institucija.

Prijava kroz MJERE portal ne podrazumijeva automatsko odobrenje kredita podnositeljima inicijalnog zahtjeva. Sustav centralizirano prikuplja prijave i nakon provjere unesenih podataka šalje podatke iz prijave bankama. Svaka banka po primitku i obradi podataka iz prijave, povratno kontaktira prijavitelja mjere i izravno preuzima daljnji proces odobrenja kredita sukladno svojim kriterijima. 

Prijava podnositelja inicijalnog zahtjeva na portal MJERE omogućena je putem poveznice: https://gospodarskemjere.fina.hr

Za prijavu se koristi  sustav NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav). Korisnik s Liste prihvaćenih vjerodajnica bira vjerodajnicu koju posjeduje, a sustav ga dalje navodi na unos vjerodajnice, najmanje razine 2. 

Prijavu na mjeru može izvršiti:

 • Društvo - ovlaštena osoba koja posjeduje jednu od vjerodajnica s Liste prihvaćenih vjerodajnica
 • Obrt - obrtnik – vlasnik i ovlaštena osoba koja posjeduje jednu od vjerodajnica s Liste prihvaćenih vjerodajnica 
 • OPG - nositelj/vlasnik OPG-aovlaštena osoba koja posjeduje jednu od vjerodajnica s liste prihvaćenih vjerodajnica 

Da bi dovršio unos zahtjeva, podnositelj prijave na mjeru potvrđuje SUGLASNOST, čime ovlašćuje Finu da u njegovo ime i za njegov račun, te za potrebe praćenja provedbe mjera i njihovih učinaka i izvješćivanja Vlade RH u skladu s donesenim Zaključkom Vlade RH, NN 41/2020 od 3. travnja 2020. godine, prikuplja od nadležnih tijela i institucija potrebne podatke Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Hrvatske narodne banke te od kreditnih institucija, obrađuje ih te razmjenjuje, i to:

 • za izračun jedinstvene ocjene pogođenosti okolnostima nastalih uslijed pandemije koronavirusa (COVID SCORE) prema metodologiji koja će biti objavljena na stranici Financijske agencije,
 • za praćenje provedbe odobrenih mjera za pomoć gospodarstvu i izradu statističkih izvješća o učincima provedbe tih mjera u razdoblju od tri godine od dana njihovog odobravanja
 • za provedbu nadzora nad ispunjavanjem preuzetih obveza.

Podnositelj prilikom podnošenja inicijalnog zahtjeva putem MJERE portala daje izjavu kojom jamči za istinitost i točnost podataka nakon čega će se njegova prijava za mjeru određenom gospodarskom subjektu i pripadajući set prijavljenih podataka automatski dostaviti odabranoj banci. Nakon obrađene prijave inicijalnog zahtjeva, podnositelji nastavljaju komunikaciju vezanu uz samu realizaciju zahtjeva s odabranom bankom.

Važne napomene i promjene u sustavu za podnositelje zahtjeva:
 

Od 11. kolovoza:

Od 1.lipnja:

 • primjenjuje se nova metodologija za izračun COVID score-a

Od 7. svibnja:

 • prijave na mjere mogu podnositi samostalne djelatnosti koje imaju MB

Od 24. travnja:

 • prijave na mjere mogu podnositi strani državljani – ovlaštene osobe koje posjeduju vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica

Od 21. travnja:

 • za prijavu se koristi sustav NIAS
 • za sve prijave se računa ocjena pogođenosti subjekta COVID SCORE (CS)
 • izračunati CS je jedan od elemenata koje kreditna institucija može koristiti dodatno u procesu za procjenu opravdanosti odobravanja dodatnog financiranja, odgode ili reprograma postojećih kreditnih obveza ugroženih poslovnih subjekata
 • ocjena CS će prijavitelju biti vidljiva u pregledu zahtjeva
 • svi prijavitelji koji su predali svoje prijave prije 21.travnja. zaprimiti će elektroničku poštu sa svim potrebnim uputama za naknadno davanje Suglasnosti

Od 5. travnja za prijavu su dostupne još dvije nove mjere - odgoda plaćanja kredita i reprogram kredita.

Od 31. ožujka je podnositeljima zahtjeva na portal MJERE dostupna:

 • opcija prijave za mjeru kredita likvidnost i radni kapital 
 • registracija u sustav, 
 • unos podataka za gospodarski subjekt koji je predmet prijave, 
 • odabir kreditne institucije u kojoj želi da se razmotri njegova prijava te 
 • sljedeće obvezne izjave:  Izjava o procijenjenom smanjenju prihoda u 2020. u odnosu na 2019., Izjava o padu prihoda u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019.i Procijenjen iznos potrebnih kreditnih sredstava

PODRŠKA: Podršku korisnicima u postupku prijave i tijekom rada u sustavu pružat će Fina i ta pitanja se zaprimaju na mail adresi: mjere.podrska@fina.hr

Kako bi bili u mogućnosti pravovremeno pružiti potrebnu podršku, molimo vas da slijedite sve popratne smjernice za podnošenje inicijalnog zahtjeva na portalu MJERE te pratite informacije koje će biti objavljivane na mrežnim stranicama.

Preporuka svim podnositeljima je da prate obavijesti o dostupnosti prijave svih mjera putem portala MJERE. Obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama svih uključenih institucija, a do tada se može napraviti registracija u sustav i unijeti osnovne podatke. 

Upućujemo buduće podnositelje zahtjeva na portal MJERE da se upoznaju s informacijama dostupnim u vidu čestih pitanja i odgovora (FAQ) , korisničke upute i video materijala koji su izrađeni kako bi olakšali registraciju i prijavu inicijalnog zahtjeva.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.