Preskoči na glavni sadržaj

Najprestižnija gospodarska nagrada

Dodjeljujemo ju najboljim poduzetnicima, uz partnersku suradnju s Jutarnjim listom te visoko pokroviteljstvo Vlade RH. 

Najprestižnija gospodarska nagrada

Zlatna bilanca 2024.

U Smaragdnoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade, 27. lipnja 2024. godine, dodijelili smo Zlatnu bilancu najuspješnijim hrvatskim poduzetnicima u 2023. godini. U izboru je sudjelovalo 156.145 poslovnih subjekata, od kojih je 4.612 ušlo u konkurenciju.

Ukupni pobjednik: Najbolji poduzetnik prema kreditnom rejtingu

Dobitnik je tvrtka INGEMARK d.o.o. Zagreb, u djelatnosti računalno programiranje. Ocjena kreditnog rejtinga daje se u skladu s priznatim svjetskim standardima (usklađeno s Basel III smjernicama i MSFI 9 računovodstvenim standardom).

Dobitnici u posebnim kategorijama

 1. Najuspješniji dugovječni poduzetnik: LUKA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik (Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom)
 2. Najuspješniji novi poduzetnik: SINITECH INDUSTRIES d.o.o., Sisak (Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana)
 3. Najveći privatni poduzetnik po ukupnom prihodu: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar (Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom)
 4. Najuspješnija banka: ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
 5. Najbrže rastuća tvrtka (posebna nagrada Jutarnjeg lista): INFOBIP d.o.o., Vodnjan (Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima)

Dobitnici po djelatnostima

 1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo: ŽITO d.o.o., Osijek
 2. Rudarstvo i vađenje: KAMING d.d., Ljubešćica
 3. Prerađivačka industrija: WIENERBERGER d.o.o., Karlovac
 4. Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija: TERMOPLIN d.d., Varaždin
 5. Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša: GRABOV RAT d.o.o., Bol
 6. Građevinarstvo: SPEGRA d.o.o., Split
 7. Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala: INTERMOD d.o.o., Zadar
 8. Prijevoz i skladištenje: LUKA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik
 9. Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane: NEWREST DUBROVNIK d.o.o., Čilipi
 10. Informacije i komunikacije: INGEMARK d.o.o., Zagreb
 11. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: OIKON d.o.o., Zagreb

Galerija fotografija s dodjele Zlatne bilance 2024.

Kriteriji za nagradu po djelatnostima

Naši analitičari preciznom metodologijom i izračunima temeljem godišnjih financijskih izvještaja dolaze do podataka o najuspješnijim tvrtkama. Poslovni subjekti koji ulaze u konkurenciju za nagradu moraju zadovoljiti osnovne preduvjete. Kandidati se dijele prema djelatnosti u 11 kategorija. 

Dobitnici nagrade su najbolje rangirani poduzetnici, prema kriterijima Finine metodologije, koji daju sliku zdravlja promatranog subjekta te pokazuju kako je vođena briga o ulaganjima, podmirenju obveza, visini zaduživanja te efikasnom upravljanju poduzećem. U obzir se uzimaju i broj zaposlenika, ostvarena dobit te kreditna sposobnost. 

Osnovni preduvjeti za ulazak u konkurenciju

 • Dobit svih 12 mjeseci poslovanja u tekućoj i prethodnoj godini
 • 20 i više zaposlenika
 • Vrijednost temeljnog kapitala najmanje 2.650 EUR  
 • Kapital i rezerve jednake ili veće od upisanog temeljnog kapitala
 • Najmanje 200.000 EUR ukupnih prihoda
 • Najmanje 80% udjela poslovnih prihoda 
 • Vrijednost aktive najmanje 100.000 EUR krajem 2023. godine

Kriteriji za posebnu nagradu

Najuspješniji dugovječni poduzetnik

 • Posluje dulje od 15 godina
 • U navedenom razdoblju nije bio u stečaju ili likvidaciji
 • Uredno je dostavljao godišnje financijske izvještaje
 • Ostvario je dobit u najmanje 8 godina
 • Tijekom 15 godina kumulativno je ostvario dobit
 • Preneseni gubitak u nekoj godini nije bio veći od upisanog temeljnog kapitala, odnosno kapital i rezerve nisu bili u minusu
 • Ukupni prihod u 2023. bio je jednak ili na razini barem 60% prihoda u 2009. godini
 • U svakoj je godini imao barem jednog zaposlenog
 • U svakoj je godini imao prihod od minimalno 15.000 EUR, a u posljednjoj godini promatranja barem 80.000 EUR

Najbrže rastuća tvrtka

 • Poslovanje u posljednjih pet godina
 • Poslovni prihodi u prvoj godini minimalno 30.000 EUR, na razini minimalno 95% poslovnih prihoda od prethodne godine, u tekućoj godini barem 50% veći u odnosu na prvu godinu
 • Broj zaposlenih minimalno tri u prvoj godini, u tekućoj godini više od 10, rast u svakoj godini, promjena broja zaposlenih u tekućoj, u odnosu na prvu godinu, za minimalno osam i barem 50% u postotku
 • Temeljni kapital minimalno 2.650 EUR u prvoj godini, bez smanjivanja u promatranom razdoblju
 • Kapital i rezerve u tekućoj godini barem 30% veće u odnosu na prvu godinu
 • Novostvorena vrijednost u prvoj godini minimalno 15.000 EUR, u promatranoj godini minimalno 95% novostvorene vrijednosti od prethodne godine, u tekućoj godini bar 50% veća u odnosu na prvu
 • Poslovao svih 12 mjeseci u svim godinama poslovanja (iznimka prva godina) 
 • U privatnom vlasništvu

Najveći privatni poduzetnik po ukupnom prihodu

 • Ostvario je kumulativnu dobit u posljednjih pet godina 
 • Ostvario je dobit u tekućoj i prethodnoj godini
 • Među prvih 20 poduzetnika prema sumi prihoda zadnjih 5 godina
 • Broj radnika u tekućoj godini bio je veći ili jednak u usporedbi s prethodnom godinom
 • U privatnom je vlasništvu

Najuspješniji novi poduzetnik

 • Osnovan u posljednje tri godine
 • Imao je barem tri zaposlena i minimalan prihod 80.000 EUR u posljednjoj promatranoj godini 
 • U privatnom je vlasništvu

Najuspješnija banka

 • Kapital 
 • Krediti i depoziti
 • Likvidnost
 • Zarada

Najbolji poduzetnik prema kreditnom rejtingu

 • Uvjeti i metodologija istovjetni su onima za dobivanje pobjednika u svakoj od 11 kategorija djelatnosti
 • Najuspješnija tvrtka prema Fininom rejtingu 
 • U obzir se uzimaju i broj zaposlenika, ostvarena dobit te kreditna sposobnost

Povijest dodjele Zlatne bilance

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.