Online servis za predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije putem online servisa

 • Način potpisivanja dokumentacije: elektroničkim potpisom ili vlastoručno potpisivanje i skeniranje (ovisi o usluzi za koju se dokumentacija šalje te je naveden kod opisa svake usluge).  Korisnici koji dostave preslike dokumentacije (skeniranu dokumentaciju potpisanu vlastoručnim potpisom) bit će obvezni naknadno, istekom mjera ograničenja kretanja sukladno odlukama Stožera civilne zaštite,  dostaviti dokumentaciju u izvornom obliku, o čemu će ih Fina obavijestiti. Korisnici koji dostave dokumentaciju potpisanu elektroničkim potpisom,  neće trebati naknadno ništa dostavljati.
 • Moguće je dostavljati samo dokumente u PDF formatu (imajte to na umu kod skeniranja i pripreme potrebne dokumentacije).  
 • Za uslugu RGFI  - slanje godišnjeg financijskog izvještaja putem online servisa, obvezno je popunjavanje posebnog PDF obrasca (IZJAVA) u koji se prilaže GFI u Excelu i ostala dokumentacija za javnu objavu u PDF-u. Obrazac se preuzima isključivo na ovim stranicama ili na početnoj stranici online servisa za predaju dokumentacije.
 • Odjednom je moguće učitati najviše 5 dokumenata, ukupne veličine do 5 MB (osim za uslugu RGFI, za koju je ograničenje 15 MB i nema ograničenja u broju dokumenata koji se mogu priložiti u PDF obrazac IZJAVA).
 • Nakon predaje dokumentacije dobit ćete jedinstveni broj (ID zahtjeva) koji je potrebno spremiti/zapamtiti jer je potreban za praćenje statusa rješavanja Vašeg zahtjeva.
 • Detaljne upute za korištenje online servisa  potražite u Korisničkoj uputi i video uputama, koje su dostupne s desne strane ove stranice.
 • U nastavku možete pronaći detaljnije opise svake pojedine usluge i popis dokumenata koje je moguće dostavljati  te preuzeti sve potrebne obrasce. 

Praćenje statusa zahtjeva nakon predaje dokumentacije

 • Status predanog zahtjeva možete pratiti koristeći jedinstveni broj zahtjeva i tajni kod koji ste kreirali prilikom predaje zahtjeva.
 • Ako je zahtjev nepotpun ili postoji greška u obradi, uz njega će biti priložen dokument s dodatnim informacijama te će biti potrebno predati novi zahtjev.
   

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa