Online servis za predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije putem online servisa

Način potpisivanja dokumentacije:

1. Elektroničkim potpisom (digitalnim certifikatom):

  • Finini digitalni certifikati za elektronički potpis izdani na kriptografskom uređaju (smart kartica ili USB token) ili Finini poslovni certifikati izdani na CoBranding kartici/USB tokenu banke s kojom Fina ima poslovnu suradnju ili 
  • Elektronička osobna iskaznica (eOI) izdana u RH ili
  • kvalificirani certifikati za elektroničke potpise EU izdavatelja objavljenog na EU Trusted listi.

2. Vlastoručno potpisivanje i skeniranje (Ovisi o usluzi za koju se dokumentacija šalje. Informacija o tome za koje usluge se dokumentacija može vlastoručno potpisati i skenirati nalazi se u online servisu kod opisa svake usluge). 

Korisnici koji dostave presliku dokumentacije (skeniranu dokumentaciju potpisanu vlastoručnim potpisom) obvezni su naknadno dostaviti dokumentaciju u izvornom obliku. Korisnici koji dostave dokumentaciju potpisanu najmanje naprednim elektroničkim potpisom temeljenom na kvalificiranom certifikatu, nemaju obvezu naknadno dostavljati dokumentaciju.
Moguće je dostavljati samo dokumente u PDF formatu! Molimo Vas da dokumentaciju koju dostavljate u PDF formatu ne zaključavate jer se ista potpisuje elektronički i od strane Fine.

Za uslugu RGFI  - slanje godišnjeg financijskog izvještaja putem online servisa, obvezno je popunjavanje posebnog PDF obrasca (IZJAVA) u koji se prilaže GFI u Excelu i ostala dokumentacija za javnu objavu u PDF-u. Obrazac se preuzima isključivo na ovim stranicama ili na početnoj stranici online servisa za predaju dokumentacije.

Odjednom je moguće učitati najviše 5 dokumenata, ukupne veličine do 5 MB (osim za uslugu RGFI, za koju je ograničenje 15 MB i nema ograničenja u broju dokumenata koji se mogu priložiti u PDF obrazac IZJAVA).

Nakon predaje dokumentacije dobit ćete jedinstveni broj (ID zahtjeva) koji je potrebno spremiti/zapamtiti jer je potreban za praćenje statusa rješavanja Vašeg zahtjeva.

Detaljne upute za korištenje online servisa  potražite u Korisničkoj uputi i video uputama, koje su dostupne s desne strane ove stranice.

U nastavku možete pronaći detaljnije opise svake pojedine usluge i popis dokumenata koje je moguće dostavljati  te preuzeti sve potrebne obrasce. 

Praćenje statusa zahtjeva nakon predaje dokumentacije

  • Status predanog zahtjeva možete pratiti koristeći jedinstveni broj zahtjeva i tajni kod koji ste kreirali prilikom predaje zahtjeva.
  • Ako je zahtjev nepotpun ili postoji greška u obradi, zaprimit ćete putem e-maila informaciju te će biti potrebno predati novu dokumentaciju.
     

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa