Na Portalu za preuzimanje certifikata možete preuzeti sljedeće certifikate:

 • poslovni certifikati na kripto uređaju
 • osobni certifikati na kripto uređaju
 • TDU certifikati na kripto uređaju
 • certifikati za fiskalizaciju
 • SSL certifikat za web poslužitelj
 • aplikacijski certifikat
 • osobni soft certifikati
 • poslovni soft certifikati (LCP)
 • poslovni soft certifikati
 • certifikat za elektronički potpis u oblaku (udaljeno potpisivanje)
 • PSD2 kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica - EU PSD2 QWAC certifikat
 • EU kvalificirani PSD2 certifikat za e-pečat (QCP-l)