Pohrana punomoći

Obrasci za preuzimanje

Ovrhovoditelj ili punomoćnici koji su opounomoćeni za poduzimanje radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima pred Finom, mogu u Finu dostaviti punomoći na pohranu. 

Punomoć izdana odvjetniku ili osobi koja je sa strankom u radnom odnosu, može se dostaviti u Finu na pohranu neposrednom dostavom ili preporučenom poštom s povratnicom u izvorniku odnosno u javnobilježnički ovjerenoj preslici ili elektronički putem online servisa za predaju dokumentacije (dalje u tekstu: OSPD). Punomoć koja se u svrhu pohrane dostavlja neposredno ili putem pošte, dostavlja se  na lokacije Fine na koje se dostavljaju i osnove za plaćanje. 

U punomoći je potrebno navesti naziv odnosno ime i prezime i OIB davatelja punomoći, ime i prezime i OIB punomoćnika (u odvjetničkoj punomoći mora biti naznačen OIB odvjetnika, a ne OIB odvjetničkog društva) te datum izdavanja punomoći. Davatelj punomoći mora istu vlastoručno potpisati, a ako se punomoć dostavlja na pohranu putem OSPD-a, mora biti potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom davatelja punomoći.Također, potrebno je dostaviti adresu elektroničke pošte davatelja punomoći i punomoćnika (adresa elektroničke pošte punomoćnika nije potrebna kod punomoći koja je izdaje osobi koja je sa strankom u radnom odnosu, već samo kod punomoći koja se izdaje odvjetniku). Informacije ispitaniku o obradi osobnih podataka nalaze se ovdje.

Fina će, nakon obrade punomoći, na navedene adrese elektroničke pošte dostaviti obavijest o pohrani punomoći i podatak o oznaci pod kojom je punomoć pohranjena u Fini. Ako ovrhovoditelj otkaže punomoć, o tome bez odgode mora obavijestiti Finu. 

Nakon pohrane punomoći, punomoćnik je ovlašten u ime i za račun opunomoćitelja Fini poduzimati pravne radnje, u skladu s ovlaštenjima iz punomoći.