Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 68/2018

Ovršni zakon, NN 112/2012

Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona, NN 93/2014

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, NN 73/2017

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, NN 71/2018 

Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke, NN 36/2018

Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 71/2018

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa, NN 89/2018

Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, NN 89/2018

Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica, NN 115/2012

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica, NN 125/14

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica, NN 82/17

Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice, NN 115/2012

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice, NN 82/17

Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, NN 115/2012

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, NN 82/17

Pravilnik o obliku i sadržaju Zahtjeva za izravnu naplatu, NN 115/2012

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu, NN 127/14

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu, NN 82/17

Zakon o osiguranju radničkih tražbina, NN 70/17

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca, NN 92/17

Uputa o tehničkom postupku razmjene elektroničkih poruka sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima