Fina je prvi izdavatelj kvalificiranih digitalnih certifikata i vremenskih žigova u Hrvatskoj. Fina se kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja nalazi na nacionalnoj Trusted listi (Pouzdani popis) pružatelja usluga povjerenja koja je povezana u jedinstvenu Trusted listu pružatelja usluga povjerenja u Europskoj uniji. Više informacija.

Usluge izdavanja digitalnih certifikata Fina obavlja sukladno EU Uredbi o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i hrvatskom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/2017) koji je na snazi od 8.7.2017.

Za potrebe pružanja usluga certificiranja u Hrvatskoj, Fina preko svojeg Registra digitalnih certifikata vodi infrastrukturu javnog ključa (Public Key Infrastructure – PKI) sa sljedećim certifikacijskim tijelima (CA):

  • Fina Root CA,

  • Fina RDC CA 2015 i Fina RDC CA 2020 - za građane i poslovne subjekte,

  • Fina RDC-TDU CA 2015 - za tijela državne uprave.

Za potrebe testiranja, Fina ima uspostavljenu demo infrastrukturu javnog ključa (public Key infrastructure – PKI) sa sljedećim certifikacijskim tijelima (CA):

  • Fina Demo root CA,

  • FIna Demo CA 2020,

  • Fina Demo CA 2014.

Uloga PKI infrastrukture je omogućavanje uporabe kriptografije javnog ključa u poslovnim procesima i kao takva je od velike važnosti za elektroničke servise koji se koriste preko interneta odnosno intraneta. Svi koji žele zaštititi podatke u elektroničkom poslovanju trebali bi imati odgovarajući digitalni certifikat.

Digitalni certifikat je potvrda u elektroničkome obliku, koja predstavlja elektronički identitet u elektroničkim transakcijama te omogućuje sigurnu i povjerljivu komunikaciju putem interneta. Digitalnim certifikatom dokazujete svojim poslovnim partnerima, suradnicima i prijateljima te elektroničkim servisima da je informacija koju su zaprimili od Vas autentična.

Kao najdugovječniji Cartificate Authoritity u Republici Hrvatskoj, Fina ima nekoliko stotina tisuća aktivnih korisnika koji certifikate koriste u brojnim različitim javnim, komercijalnim te internim servisima mnogih institucija.

Na ovim se stranicama nalaze osnovne informacije vezane uz usluge certificiranja te upravljanje životnim ciklusom certifikata. Detaljne informacije, temeljna pravila te načela za davanje usluga certificiranja koja su usklađena sa zakonskom regulativom o elektroničkom potpisu u Republici Hrvatskoj, možete pronaći u dokumentima objavljenim na web stranici https://www.fina.hr/regulativa-dokumenti-i-potvrde-o-sukladnosti.