Uputa za komunikaciju STEČAJNI UPRAVITELJ - FINA

Sukladno članku 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 28/21) zahtjev za prodaju i ostala pismena u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina stečajni upravitelji sada Fini mogu dostaviti i elektroničkim putem.

Stečajnim upraviteljima omogućena je, putem Online servisa za predaju dokumentacije (Predaja dokumentacije - nadležna tijela), predaja zahtjeva za prodaju/upis u Očevidnik zajedno s prilozima koji su propisani pozitivnim propisima u postupku provedbe prodaje e-Dražbom (elektroničkom javnom dražbom).  

Zahtjevi se zajedno s prilozima predaju popunjavanjem PDF obrasca (Izjava) dostupnog u Online servisu za predaju dokumentacije unutar kojega se dodaju potrebni prilozi. 

Preuzeti obrazac Izjave potrebno je otvoriti u alatu za rad s PDF dokumentima, kao što je Adobe Acrobat Reader. Obrazac sadrži niz podataka o osobi koja predaje dokumentaciju, a koje je obavezno ispuniti. Klikom na gumb Dodaj prilog otvara se ekran za odabir datoteke koja se prilaže. 

Nakon popunjavanja obrasca Izjave i prilaganja svih priloga, stečajni upravitelj treba potpisati obrazac naprednim elektroničkim potpisom. 

Upute za potpisivanje Izjave možete pogledati ovdje