11. dodjela nagrade

Financijska agencija organizira 11. svečanu dodjelu nagrada Zlatna bilanca, koja će se održati u Zagrebu, u Hotelu Westin, 11. lipnja 2019. godine, s početkom u 10:00 sati.

Zlatnom bilancom Fina će nagraditi najuspješnije poduzetnike u 11 kategorija, temeljem obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu. Također, ovom ćemo prilikom javnosti predstaviti i financijske rezultate poslovanja hrvatskih poduzetnika u protekloj godini.

Pokrovitelj 11. dodjele nagrade Zlatna bilanca je Vlada Republike Hrvatske, a medijski pokrovitelj je poslovni tjednik Lider.

 

Program    
09:30 - 10:00 okupljanje sudionika predvorje
10:00 - 11:30 svečana dodjela nagrada kristalna dvorana
11:30 - 12:00 domjenak predvorje

 

Nagradu Zlatna bilanca Financijska agencija već jedanaestu godinu zaredom dodjeljuje najuspješnijim poduzetnicima u pojedinim djelatnostima prema pokazateljima profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti.

Tijekom svečanosti bit će dodijeljeno ukupno 12 nagrada: 11 Zlatnih bilanci najuspješnijim poduzećima u pojedinim djelatnostima te Zlatna bilanca sveukupnom pobjedniku, koji, uz ispunjavanje ostalih kriterija, ima i najvišu ocjenu financijskog rejtinga u 2018. godini. 

 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti rudarstvo i vađenje
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u prerađivačkoj industriji
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u građevinarstvu
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti prijevoz i skladištenje
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u djelatnosti informacije i komunikacije
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće u 2018. godini u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima
 • Zlatna bilanca za najuspješnije poduzeće prema financijskom rejtingu u 2018. godini

 

Prošlogodišnji dobitnici nagrade Zlatna bilanca