Informacije o vjerodajnicama za pristup servisu e-Komunikacija

Zbog učestalih upita korisnika o vjerodajnicama potrebnim za pristup servisu e-Komunikacija sa sudovima (servis Ministarstva pravosuđa i uprave) i o kvalificiranim potpisnim certifikatima, u nastavku donosimo više informacija o vjerodajnicama koje izdaje Fina.

24.08.2020.

Informacije o vjerodajnicama za pristup servisu e-Komunikacija

Temeljem dostupnih informacija vezanih uz servis e-Komunikacija i upute koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa i uprave kao vlasnik servisa, za pristup i rad u servisu potrebne su elektroničke vjerodajnice razine 3 ili više. Na listi prihvaćenih vjerodajnica nalazi se i Fina kao izdavatelj certifikata.

Zbog velikog broja upita u nastavku navodimo informacije o vjerodajnicama koje izdaje Fina: 

1. FinaBizCert - poslovni certifikati na kriptografskom uređaju koji se izdaju fizičkim osobama povezanim s poslovnim subjektom (zaposlenicima poslovnih subjekata), razine sigurnosti 4. 

Certifikati na kriptografskom uređaju se u pravilu izdaju u paru (autentifikacijski i potpisni certifikat) stoga je na zahtjevu za izdavanje certifikata potrebno označiti QSCD uređaj i oba certifikata. 

Poslovni kvalificirani potpisni certifikat na QSCD uređaju koristi se za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa koji je sukladno eIDAS uredbi izjednačen s vlastoručnim potpisom. 

Računi za izdavanje ove vrste certifikata izdaju se poslovnom subjektu po izdavanju certifikata. 

Više informacija i dokumentaciju za izdavanje možete pronaći ovdje

2. FinaSoftCert - osobni soft certifikat (NCP) je certifikat namijenjen fizičkim osobama/građanima, razine sigurnosti 3 (nije poslovni certifikat). 

Ova vrsta certifikata se izdaje u soft obliku (u zaštićenoj datoteci). Pogodan je za autentifikaciju na elektroničke servise namijenjene građanima koji prilikom pristupa zahtijevaju određenu razinu sigurnosti. Osobni soft certifikat se može koristiti i za elektronički potpis, ali se istim ne može izraditi kvalificirani elektronički potpis.

Naknada za izdavanje ove vrste certifikata plaća se unaprijed na temelju obavijesti o plaćanju koju će vam izdati Fina (naknadu plaća osoba na koju se certifikat izdaje) 

Više informacija i dokumentaciju za izdavanje ove vrste certifikata možete pronaći ovdje

3. FinaCertRDC - osobni certifikati na kripto uređaju, koji se izdaju fizičkim osobama/građanima, razine sigurnosti 4 (nisu poslovni certifikati). 

Certifikati na kriptografskom uređaju se u pravilu izdaju u paru (autentifikacijski i potpisni certifikat) te je na zahtjevu za izdavanje certifikata potrebno označiti QSCD uređaj i oba certifikata. 

Osobni kvalificirani potpisni certifikat na QSCD uređaju koristi se za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa koji je sukladno eIDAS uredbi izjednačen s vlastoručnim potpisom. 

Naknada za izdavanje ove vrste certifikata plaća se prema cjeniku Fine u dvije godišnje rate. Prva godišnja rata plaća se unaprijed na temelju obavijesti o plaćanju koju će vam izdati Fina, a naknadu za drugu godišnju ratu Fina će vam ispostaviti na adresu navedenu u zahtjevu za izdavanje certifikata. 

Više informacija i dokumentaciju za izdavanje možete pronaći ovdje. 


Cjenik gore navedenih certifikata možete pronaći ovdje.

Ukoliko već imate certifikate na QSCD kriptografskom uređaju (USB token s logom Fine) iste možete koristiti i u ovu svrhu. Ako certifikati nisu na takvom kriptografskom uređaju, a preuzeli ste uređaj u Fini, potrebno je izvršiti zamjenu uređaja. Korisnik certifikata bi u tom slučaju trebao doći u najbližu poslovnicu Fine radi zamjene uređaja. Zamjena uređaja se naplaćuje sukladno Fininom cjeniku u iznosu od 120,00 kn + PDV. 

S obzirom na to da poslovne potrebe odnosno poslovna svrha korištenja certifikata određuje vrstu certifikata (vjerodajnica) te da istu propisuje vlasnik servisa, za sve dodatne informacije o tome koja vrsta vjerodajnice vam je potrebna molimo vas da se obratite Ministarstvu pravosuđa i uprave, odnosno na kontakte navedene na stranici https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom