Osobni soft certifikati (NCP) odnosno FinaSoftCert je certifikat standardne razine sigurnosti. Namijenjeni su fizičkim osobama/građanima za vlastite potrebe. Izdaje se u soft obliku (u zaštićenoj datoteci). Pogodni su za autentifikaciju na elektroničke servise namijenjene građanima koji prilikom pristupa zahtijevaju određenu razinu sigurnosti, a mogu se koristiti i za elektronički potpis.

Što vam Osobni soft certifikat omogućava?

 • potvrdu elektroničkog identiteta (autentikaciju) kod prijave na e-usluge (koji zahtijevaju određenu razinu sigurnosti),

 • elektroničko potpisivanje i kriptiranje.

Prednosti:

 • mobilnost – mogu se pohraniti na računalu, tabletu ili pametnom telefonu i mogu se koristiti bilo gdje i bilo kada,

 • jednostavnost – dovoljno ga je samo instalirati te se na jednostavan način prijaviti na "uslugu", bez korištenja čitača pametne kartice.


e-Građani

U okviru projekta e-Građani, od 2. lipnja 2015. godine, svi korisnici za pristup e-uslugama, koje za prijavu traže minimalnu značajnu razinu sigurnosti, mogu koristiti Finine osobne soft certifikate (FinaSoftCert). 

Korisnici koji imaju FinaSoftCert istim se certifikatom mogu prijaviti i na usluge niže razine sigurnosti. Ukoliko je osobni soft certifikat pravilno instaliran na uređaj, dovoljno je pristupiti na e-uslugu u okviru projekta e-Građani te se autentificirati putem NIAS-a, odabirom FinaSoftCert-a.


Osobni soft certifikati (NCP) odnosno FinaSoftCert su usklađeni s normom ETSI EN 319 411-1 koja regulira pravila za izdavanje certifikata za elektronički potpis, a  temeljena je na normi za digitalne certifikate X.509 v3 i preporukom RFC 5280 koja regulira uporabu X.509 v3 certifikata na internetu. 

Zbog usklađenosti s navedenim normama korištenje ovih certifikata je moguće na svim šire zastupljenim platformama što znači da nisu ograničeni niti na jednu specifičnu računalnu platformu. Format .p12 datoteke definiran je PKCS #12 normom.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju

  Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata za fizičke osobe/građane - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane - 2 primjerka
  Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže)
  Potvrda o izvršenoj uplati godišnje naknade
 2. Dostavite u Fininu poslovnicu
 3. Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina: osobno u Finom registracijskom uredu ili na adresu e-pošte i putem SMS-a. Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 

Certifikati se izdaju na 5 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Korak 1.1.: Prvi put ste korisnik Fininih certifikata?

Za izdavanje osobnih certifikata svaka fizička osoba obavlja jednokratnu registraciju temeljem identifikacijskog dokumenta.

Naknada za registraciju fizičke osobe plaća se unaprijed, temeljm obavijesti o plaćanju.

Državljani Republike Hrvatske kao identifikacijski dokument mogu koristiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Strani državljani se identificiraju putovnicom, odnosno osobnom iskaznicom s kojom su prešli granicu pri ulasku u Republiku Hrvatsku.

Registracija fizičke osobe/građanina u sustav PKI vrši se samo jednom, kod prvog izdavanja certifikata u Fininom registracijskom uredu.

Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbližu Fininu poslovnicu.

Prva godišnja naknada za izdavanje Osobnog certifikata plaća se unaprijed, temeljem izdane obavijesti o plaćanju.

Potvrda o izvršenoj uplati prilaže se ostaloj dokumentaciji za izdavanje certifikata.


Korak 3: Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje osobnog soft certifikata

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi korisnik mogao preuzeti osobni soft certifikat, dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:

 • osobno u Finom registracijskom uredu - ako prilikom predaje dokumentacije korisnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine,

 • na adresu e-pošte i putem SMS-a - ako je prilikom predaje dokumentacije korisnik certifikata fizički identificiran, dobiva aktivacijske podatke odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a), na način označen u Zahtjevu. Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, korisnik preuzima certifikat preko portala za preuzimanje certifikata (CMS). Kombinacijom dobivenih podataka, skrbnik vrši on-line preuzimanje certifikata ovdje.

Uputa za preuzimanje osobnih soft certifikata