Preskoči na glavni sadržaj

Kada zatražiti opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata

Pronađite sadržaj putem poveznica:

Opoziv certifikata
Suspenzija certifikata
Reaktivacija certifikata
Oporavak certifikata

 

Opoziv certifikata

Opoziv certifikata je postupak kojim certifikat nepovratno postaje nevažećim.

Kada podnijeti zahtjev za opoziv certifikata

 • U slučaju kompromitiranja privatnog ključa ili ako se pojavi osnovana sumnja da je privatni ključ kompromitiran
 • Ako se pojavi osnovana sumnja da korisnički kriptouređaj (smart kartica/USB stick), odnosno privatni ključ ili aktivacijski podatci, nisu više u jedinstvenom posjedu potpisnika, odnosno skrbnika ili autora pečata, ili ako dođe do njihova otuđenja
 • U slučaju gubitka ili trajne nedostupnosti privatnog ključa
 • Ako potpisnik/skrbnik/ovlašteni predstavnik više nije povezan s poslovnim subjektom
 • Ako certifikat nije izdan sukladno zahtjevu
 • Ako neka od informacija sadržana u certifikatu više nije točna
 • U slučajevima kada to nalaže zakon ili drugi propis

Prije potvrde ili opovrgavanja gore navedenih sumnji, umjesto opoziva možete zatražiti suspenziju certifikata, odnosno postavljanje certifikata u stanje privremenog nevaženja.

Tko može podnijeti zahtjev za opoziv certifikata

 • Osobni certifikat - potpisnik zahtjeva
 • Poslovni certifikat - potpisnik zahtjeva ili osoba ovlaštena za zastupanje
 • Aplikacijski certifikat - skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje
 • Certifikat za elektronički pečat - ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje

Kako predati zahtjev za opoziv certifikata

Preuzmite i popunite Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata te ga predajte na jedan od ovih načina:

Ako zahtjev predaje netko drugi umjesto vas, potrebno je priložiti i presliku osobne iskaznice ili putovnice podnositelja zahtjeva.

HITAN OPOZIV certifikata

U slučaju nastanka razloga za HITNI OPOZIV certifikata, možete ga zatražiti pozivom na 01/6127 040, svaki dan od 0 do 24 h.

Za ovaj način opoziva certifikata nužno je znati zaporku za opoziv i suspenziju certifikata upisanu na obrascu zahtjeva za izdavanje certifikata, u točki Zaporka za opoziv i suspenziju certifikata. Ako vam nije poznata zaporka, opoziv je potrebno zatražiti u vama najbližoj poslovnici predajom obrasca Zahtjeva za opoziv.

Pod razlogom za HITAN OPOZIV certifikata podrazumijeva se krađa, odnosno nestanak smart kartice/USB sticka ili drugi način kompromitiranja privatnog ključa povezanog s certifikatom.

Fina može suspendirati ili opozvati certifikat ako smatra da nije izdan sukladno zahtjevu ili navodima iz Općih pravila davanja usluga certificiranja ili ako korisnik (potpisnik, skrbnik ili ovlašteni predstavnik) ne izvršava svoje obveze u skladu s Općim pravilima i potpisanim ugovorima.

Ako korisnik raskine Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, Fina će opozvati sve certifikate na koje se taj ugovor odnosi. Zahtjev za otkaz ugovora potrebno je podnijeti u pisanom obliku te se može predati osobno ili poslati preporučenom poštom u Finin registracijski ured.

Naknada

Naknada za opoziv certifikata plaća se prema službenom Fininom cjeniku.

 

Suspenzija certifikata

Suspenzija certifikata je postupak kojim certifikat privremeno, na vrijeme od najdulje 60 dana, postaje nevažećim. Nije moguće suspendirati certifikat za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikat, QWAC).

Kada podnijeti zahtjev za suspenziju certifikata

 • U slučaju kompromitiranja privatnog ključa ili ako se pojavi osnovana sumnja da je privatni ključ kompromitiran
 • Ako se pojavi osnovana sumnja da korisnički kriptouređaj (smart kartica/USB stick), odnosno privatni ključ ili aktivacijski podatci, nisu više u jedinstvenom posjedu potpisnika, odnosno skrbnika ili autora pečata, ili ako dođe do njihova otuđenja
 • U slučaju gubitka ili trajne nedostupnosti privatnog ključa
 • Ako potpisnik/skrbnik/ovlašteni predstavnik više nije povezan s poslovnim subjektom
 • Ako certifikat nije izdan sukladno zahtjevu
 • Ako neka od informacija sadržana u certifikatu više nije točna
 • U slučajevima kada to nalaže zakon ili drugi propis

Ako se sumnja koja je bila razlog za suspenziju certifikata potvrdi, dužni ste zatražiti opoziv certifikata. Ako se sumnja koja je bila razlog za suspenziju certifikata opovrgne, možete zatražiti reaktivaciju certifikata.

Tko može podnijeti zahtjev za suspenziju certifikata

 • Osobni certifikat - potpisnik zahtjeva
 • Poslovni certifikat - potpisnik zahtjeva ili osoba ovlaštena za zastupanje
 • Aplikacijski certifikat - skrbnik ili osoba ovlaštena za zastupanje
 • Certifikat za elektronički pečat - ovlašteni predstavnik ili osoba ovlaštena za zastupanje

Kako predati zahtjev za suspenziju certifikata

Preuzmite i popunite Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata te ga predajte na jedan od ovih načina:

Ako zahtjev predaje netko drugi umjesto vas, potrebno je priložiti i presliku osobne iskaznice ili putovnice podnositelja zahtjeva.

HITAN OPOZIV/SUSPENZIJA certifikata

U slučaju nastanka razloga za HITNI OPOZIV/SUSPENZIJU certifikata, možete ga zatražiti pozivom na broj 01/6127 040, svaki dan od 0 do 24 h.

Za ovaj način opoziva certifikata nužno je znati zaporku za opoziv i suspenziju certifikata upisanu na obrascu zahtjeva za izdavanje certifikata, u točki Zaporka za opoziv i suspenziju certifikata. Ako vam nije poznata zaporka, opoziv je potrebno zatražiti u vama najbližoj poslovnici predajom obrasca Zahtjeva za opoziv.

Pod razlogom za HITAN OPOZIV/SUSPENZIJU certifikata podrazumijeva se krađa ili nestanak smart kartice ili USB sticka, ili drugi način kompromitiranja privatnog ključa povezanog s certifikatom.

Fina može suspendirati ili opozvati certifikat ako smatra da nije izdan sukladno zahtjevu ili navodima iz Općih pravila davanja usluga certificiranja ili ako korisnik (potpisnik, skrbnik ili ovlašteni predstavnik) ne izvršava svoje obveze u skladu s Općim pravilima i potpisanim ugovorima.

Ako korisnik raskine Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, Fina će opozvati sve certifikate na koje se taj ugovor odnosi. Zahtjev za otkaz ugovora potrebno je podnijeti u pisanom obliku te se može predati osobno ili poslati preporučenom poštom u Finin registracijski ured.

Naknada

Naknada za suspenziju certifikata se ne naplaćuje.

 

Reaktivacija certifikata

Reaktivacija certifikata je postupak ponovnog aktiviranja suspendiranog certifikata nakon prestanka postojanja razloga za suspenziju.

Tko može podnijeti zahtjev za reaktivaciju certifikata

 • Osobni certifikat - potpisnik zahtjeva
 • Poslovni certifikat - uz potpisnika zahtjeva dodatno potpisuje i osoba ovlaštena za zastupanje
 • Aplikacijski certifikat - uz skrbnika dodatno potpisuje i osoba ovlaštena za zastupanje ili samostalno osoba ovlaštena za zastupanje
 • Certifikat za elektronički pečat - uz ovlaštenog predstavnika dodatno potpisuje i osoba ovlaštena za zastupanje

Kako predati zahtjev za suspenziju certifikata

Preuzmite i popunite Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata te ga predajte osobno u najbližu poslovnicu.

Reaktivacija suspendiranog certifikata za fiskalizaciju kod brisanja poslovnog subjekta pri Sudskom registru

Za reaktivaciju certifikata za fiskalizaciju potrebno je dostaviti:

 • Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata
 • Presliku Izvadka iz nadležnog registra, iz kojeg je vidljiva statusna promjena
 • Preslika osobne iskaznice ili putovnice skrbnika certifikata

Dokumentaciju možete dostaviti:

Naknada

Naknada za reaktivaciju certifikata se ne naplaćuje.

 

Oporavak certifikata

Oporavak certifikata je postupak ponovnog izdavanja certifikata s istim korisničkim podatcima, u slučaju da je certifikat čiji se oporavak traži važeći, te ne postoji potreba za promjenom korisničkih podataka u certifikatu.

Za certifikat koji se izdaje na 5 godina i za koji se plaća jednokratna naknada, može se napraviti oporavak u prvih 12 mjeseci. Ako prođe više od godinu dana, potrebno je zatražiti izdavanje novog certifikata.

Za certifikate za zaštitu mrežnih stranica (SSL), QWAC certifikate koji se izdaju na godinu dana, nije moguće tražiti oporavak certifikata.

Kada se provodi oporavak certifikata

 • U slučaju kvara na kriptografskom uređaju 
 • U slučaju brisanja ili uništenja privatnog ključa korisnika
 • Kada iz nekog drugog razloga više ne možete koristiti privatni ključ koji je povezan s javnim ključem u certifikatu

Oporavak certifikata provodi se prije nego što nastupe rokovi za obnovu certifikata (45 dana prije datuma isteka valjanosti certifikata).

U razdoblju od 45 dana prije datuma isteka valjanosti certifikata nije moguće zatražiti opravak, nego korisnik treba zatražiti obnovu certifikata.

Tko može podnijeti zahtjev za oporavak certifikata

 • Osobni certifikat - potpisnik zahtjeva
 • Poslovni certifikat - potpisnik zahtjeva i osoba ovlaštena za zastupanje
 • Aplikacijski certifikat - skrbnik i osoba ovlaštena za zastupanje
 • Certifikat za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikat) - skrbnik i osoba ovlaštena za zastupanje
 • Certifikat za elektronički pečat - ovlašteni predstavnik i osoba ovlaštena za zastupanje

Kako predati zahtjev za oporavak certifikata

Preuzmite i popunite Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata te ga predajte osobno u najbližu poslovnicu.

Oporavak certifikata za fiskalizaciju

Preuzmite i popunite Zahtjev za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata te ga predajte na jedan od ovih načina:

Kada nije moguće napraviti oporavak certifikata

Ako se radi o certifikatima izdanim na QSCD uređaju, oporavak certifikata podrazumijeva izdavanje novih certifikata na novom uređaju.

Naknada

Naknada za oporavak certifikata plaća se prema službenom Fininom cjeniku.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.