Područja djelatnosti s najvećom neto dobiti u 2021. godini

Poduzetnici u prerađivačkoj industriji (C) i trgovini na veliko i na malo (G) ostvarili su najveću dobit razdoblja u ukupnom iznosu od 27,2 milijarde kuna, što je 43,9% ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika RH (61,9 milijardi kuna).

09.11.2022.

Područja djelatnosti s najvećom neto dobiti u 2021. godini

Poduzetnici u navedenim područjima djelatnosti imali su 427.106 zaposlenih, što je 44,3% svih zaposlenih kod poduzetnika RH (964.742 zaposlenih). 
Najveća neto dobit iskazana je kod poduzetnika u trgovini na veliko i malo (G) i iznosila je 11,5 milijardi kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 25,6%). 

Najuspješniji poduzetnik u djelatnosti trgovine na veliko i malo (G) u 2021. godini je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. iz Velike Gorice. 
U djelatnosti prerađivačke industrije najveću dobit razdoblja u 2021. godini u iznosu od 1,3 milijarde kuna ostvarilo je društvo INA d.d. iz Zagreba. 

Više informacija dostupno je u info.BIZ servisu koji pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju.

Cijeli tekst: Područja djelatnosti s najvećom neto dobiti u 2021. godini 

Tablice: Područja djelatnosti s najvećom neto dobiti u 2021. godini