Rezultati poslovanja poduzetnika u 2022. godini, po područjima djelatnosti

Najveći rast ukupnih prihoda, u odnosu na 2021. godinu, zabilježili su poduzetnici u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije

21.06.2023.

Rezultati poslovanja poduzetnika u 2022. godini, po područjima djelatnosti

Analiza godišnjih financijskih izvještaja koji su sastavljeni i obrađeni prema pretežitoj djelatnosti, pokazala je da u posljednjih dvadeset i više godina prema broju dominiraju poduzetnici u području djelatnosti trgovine.

Od 150.846 poduzetnika u 2022. godini, njih 28.323 (18,8%) poslovalo je u djelatnosti trgovine. Prema brojnosti slijede poduzetnici u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (23.714), što je udio od 15,7%, građevinarstvu (20.488) s udjelom od 13,6% i prerađivačkoj industriji (16.329) s udjelom od 10,8% u ukupnom broju poduzetnika. 
 
Kod 150.846 poduzetnika u 2022. godini bilo je 996.213 zaposlenih na temelju sati rada. Broj zaposlenih je u odnosu na 2021. godinu povećan za 42.687 ili 4,5%. Najveći broj zaposlenih bio je, kao i ranijih godina, u prerađivačkoj industriji i trgovini. Prerađivačka industrija imala je 238.583 zaposlenih (23,9%), a trgovina 192.887 (19,4%). Nominalno, broj radnika najviše je porastao u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10.054), trgovini (6.729) te prerađivačkoj industriji (6.381). Najveći nominalni pad broja zaposlenih bio je kod poduzetnika u području djelatnosti K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1.100). 
 
Najveće prihode i rashode ostvarili su poduzetnici u području trgovine (346,1 milijardu kuna prihoda i 329,1 milijardu kuna rashoda), u prerađivačkoj industriji (260 milijardi kuna prihoda i 244,6 milijardi kuna rashoda) te poduzetnici u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije (106,1 milijardu kuna prihoda i 104,0 milijarde kuna rashoda). Najveći rast ukupnih prihoda, u odnosu na 2021. godinu, zabilježili su poduzetnici u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije (95,6%) te u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (44,3%).

Prema neto dobiti u 2022. godini najbolji su poduzetnici u trgovini s 13,7 milijardi kuna (povećanje od 25,2% u odnosu na 2021. godinu). 
 

Više informacija dostupno je u info.BIZ servisu koji pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju.
 

Cijeli članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u 2022. godini, po područjima djelatnosti

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u 2022. godini, po područjima djelatnosti