Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2016. godini

Povodom Svjetskog dana radija, koji se obilježava 13. veljače, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa.

09.02.2018.

Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2016. godini

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10), u 2016. godini poslovala su 163 poduzetnika, koji su ukupno imali 839 zaposlenih, što je rast od 4,1 % u odnosu na 2015. godinu. Navedena skupina poduzetnika u promatranom je razdoblju ostvarila ukupan prihod u iznosu od 245,1 milijun kuna te ukupne rashode od 235,5 milijuna kuna. Ostvarena je dobit razdoblja od 12,5 milijuna kuna i 6,2 milijuna kuna gubitka razdoblja te je neto dobit iznosila 6,3 milijuna kuna.

Najviše poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa ima sjedište u Gradu Zagrebu (39), a po njihovoj brojnosti slijedi Splitsko-dalmatinska županija (13). U Zagrebačkoj, Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj i Istarskoj županiji sjedište je imalo po devet poduzetnika, a najmanje poduzetnika u djelatnost emitiranja radijskog programa je u Požeško-slavonskoj županiji (dva). Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u promatranoj djelatnosti u 2016. godini iznosila je 4.504 kuna, što je za 3,9 % više nego u 2015. godini te za 12,4% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

U djelatnosti emitiranja radijskog programa najveći ukupni prihod u 2016. godini ostvario je mali poduzetnik OBITELJSKI RADIO d.o.o., gotovo 28,0 milijuna kuna, što je udio od 11,4 % u ukupnim prihodima svih poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa. U 2016. godini društvo je na trećem mjestu rang ljestvice po ostvarenoj neto dobiti s 1,3 milijuna kuna (u 2015. godini ostvarilo je neto dobit od 633,1 tisuće kuna). Na prvom mjestu po ostvarenoj neto dobiti u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2016. godini je mali poduzetnik OTVORENI RADIO d.o.o. s 2,2 milijuna kuna. Ukupni prihod društva iznosio je 19,6 milijuna kuna, što je udio od 8,0 % u ukupnim prihodima poduzetnika u razredu djelatnosti NKD 60.10. Društvo je zapošljavalo 18 radnika te im obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 5.397 kuna. Najveći broj zaposlenih u 2016. godini imao je mikro poduzetnik MEDIA CONNECTIONS d.o.o. iz Zagreba, s 20 radnika (prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.619 kuna), koje je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 3,1 milijun kuna te neto dobiti od 5.000 kuna.

 

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2016.

 

Prilog: Rezultati poduzetnika u djelatnosti NKD 60.1 u 2016.

 

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).