EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
CA CERTIFIKATI

CA certifikat je certifikat kojeg je izdalo i potpisalo certifikacijsko tijelo (CA). CA certifikat sadrži javni ključ i naziv CA koji je izdao certifikat.

Za korištenje certifikata sa starim profilom potrebno je jednokratno importirati na računalo CA root certifikat, kako bi se u naknadnoj primjeni digitalnih certifikata mogla uspješno obavljati verifikacija istih.

Za korištenje RDC 2015 i RDC-TDU 2015 certifikata, potrebno je jednokratno importirati na računalo CA root i subordinirani certifikat kako bi se u naknadnoj primjeni digitalnih certifikata mogla uspješno obavljati verifikacija istih.

Dokumenti
Uputa za instalaciju Fina Root CA i Subordiniranih digitalnih certifikata

CA certifikate možete preuzeti na donjim linkovima:

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015.

Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat)
SHA-1 fingerprint:
62:02:bf:16:9a:f2:7f:a6:7e:d0:ce:c6:6b:78:2b:83:22:61:26:e9
SHA-256 fingerprint:
5a:b4:fc:db:18:0b:5b:6a:f0:d2:62:a2:37:5a:2c:77:d2:56:02:01:5d:96:64:87:56:61:1e:2e:78:c5:3a:d3
Datum izdavanja: 24.11.2015.
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - DER
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - PEM
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - TXT

Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat)
SHA-1 fingerprint:
d8:86:43:90:c7:6c:9b:71:f0:40:4f:f3:76:fc:38:fd:73:78:7d:08
SHA-256 fingerprint:
85:7b:fc:e4:3b:1b:b4:60:1f:f4:54:3b:46:d3:fb:2e:21:3b:f9:b4:fe:eb:6f:13:be:9e:f4:5c:04:ff:6f:8b
Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat)  - TXT
 
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat)
SHA-1fingerprint:
1c:f5:2f:38:06:4b:fa:95:1e:45:b2:f3:9c:de:3f:d5:13:31:35:cd
SHA-256 fingerprint:
0a:af:b7:83:43:b5:30:ba:06:17:c0:9a:70:ab:28:5b:30:42:59:f4:96:e0:19:af:ef:84:08:f2:a6:dd:00:f3
Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat)  - TXT

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-1) – izdavani do 06.12.2015.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA
SHA-1 fingerprint:
4c:4b:ed:f2:a8:d7:64:c1:fe:dc:81:af:d6:37:0f:50:30:7a:0a:12
SHA-256 fingerprint:
69:2e:c3:11:e1:71:45:70:1c:01:11:a1:0b:05:88:a4:33:a0:01:04:5d:f9:bf:da:5f:fa:4f:c3:69:ab:bc:eb
Datum izdavanja: 21.07.2003.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - TXT

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA
SHA-1 fingerprint:
6e:46:67:b5:5e:5e:e3:4e:ad:8c:c2:1c:fa:a1:0b:b8:bf:c9:a5:30
SHA-256 fingerprint:
03:d5:82:de:79:07:81:9e:f8:85:fd:99:ad:4e:9f:2c:db:68:97:08:ef:82:ad:b6:af:ce:68:c4:cf:b9:b4:a6
Datum izdavanja: 05.01.2005.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - TXT

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite