EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA - JRR

Jedinstveni registar računa (JRR), elektronička je baza podataka o računima, koju  Fina vodi od 2002. godine. Sadrži podatke o računima svih poslovnih subjekata, uključivo i o računima Hrvatske narodne banke i banaka, štedionica i kreditnih unija, jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave, a od 1.1.2011. godine u JRR-u se vode i podaci o računima građana, otvorenih u bankama koje posluju u RH. Osim podataka o računima poslovnih subjekata i građana, u JRR-u se evidentiraju i podaci o postojanju oročenih novčanih sredstava, ugovorima o stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama.

Vođenje JRR-a uređeno je Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18) i Pravilnikom o Jedinstvenom registru računa (NN 156/13 s izmjenom i dopunom NN 71/16).

Javni podaci u JRR-u su svi podaci o transakcijskom računu poslovnog subjekta uključujući i podatak o blokadi tog računa. Podaci o stanju na računu ili visini depozita ne evidentiraju se u JRR-u.

Podaci iz JRR-a koji se odnose na  novčana sredstva poslovnih subjekata i građana nisu javni s tim da se na podatke o građanima  primjenjuje Zakon o zaštiti osobnih podataka. Podaci o transakcijskim računima građana koji su otvoreni s oznakom specifične namjene smatraju se javnim podacima.

Na temelju članka 8. stavka 3. i članka 13. stavka 1. Pravilnika o Jedinstvenom registru računa (NN 156/13 s izmjenom i dopunom NN 71/16).), Uprava Financijske agencije je donijela Uputu o dostavljanju podataka u JRR i postupku davanja podataka iz JRR-a, koju možete preuzeti ovdje:

Uputa o dostavljanju podataka u JRR i postupku davanja podataka iz JRR-a

Zaštita osobnih podataka GDPR

 
 
UVID U JAVNE PODATKE PUTEM INTERNETA

Uvid u javne podatke ostvaruje se putem aplikacije na stranici https://jrr.fina.hr/jrir    

U ponudi su polugodišnja ili godišnja pretplata. Cijena polugodišnje pretplate iznosi 298,37 kn, a godišnje 498,37 kn (u navedene cijene nije uključen PDV).

Korisnicima je omogućen uvid u javne podatke za sve račune poslovnih subjekata, s limitom od 300 upita mjesečno. Ako korisnik ima potrebu za korištenjem podataka iz JRR-a u većem obimu, može ugovoriti uslugu neograničenog uvida u JRR.

Pristupnica

Ispunjenu pristupnicu za uvid u javne podatke možete dostaviti:

Na osnovi ispunjene Pristupnice dostavit ćemo Vam Obavijest o plaćanju po kojoj se izvršava uplata (gotovinsko ili bezgotovinsko plaćanje). Nakon uplate naknade, bit će vam dostavljeno korisničko ime (Username) i zaporka (Password) za pristup podacima.

Korištenje aplikacije

Podaci se  mogu pretraživati 24 sata dnevno, po sljedećim kriterijima:
računi poslovnih subjekata i računi proračuna - matični broj, OIB, račun poslovnog subjekta, naziv/dio naziva tvrtke i naziv općine/grada u kojem se nalazi sjedište poslovnog subjekta;
računi za naplatu zajedničkih prihoda proračuna - OIB, račun poslovnog subjekta, naziv računa i naziv općine/grada na koju se račun odnosi.


Dokumenti

Pristupnica za uvid u javne podatke iz JRR-a

Korisničke upute za Internet aplikaciju

 
 
UVID U PODATKE O STATUSU BLOKADE RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA -  PUTEM SMS PORUKE

Usluga FINA InfoBlokade korisnicima omogućuje primanje informacija, u realnom vremenu, o blokadi računa bilo kojeg poslovnog subjekta u Hrvatskoj putem mobitela 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, 365 dana u godini, putem SMS poruke na broj 818058.

Kako do informacija

Slanjem SMS poruke s OIB-om poslovnog subjekta za kojeg korisnik želi saznati je li u blokadi. Tražena informacija stići će brzo na zaslon korisnikovog mobitela.

Više informacija o usluzi

 
 

UVID U PODATKE O STATUSU POSLOVNOG SUBJEKTA -  PUTEM USLUGE E-INFO

Sagledavajući potrebe korisnika podataka iz Jedinstvenog registra računa (JRR), Fina je razvila uslugu e-Info kojom korisnicima daje informacije za određeni skup poslovnih subjekata (u pravilu je riječ o velikim poslovnim subjektima koji posluju sa više stotina ili tisuću i više klijenata), a koji svakoga dana ili u nekim drugim vremenskim intervalima, žele imati informaciju je li nastala statusna promjena kod određenoga poslovnoga subjekta ili se dogodila promjena statusa blokade/deblokade njegova računa ili računa njegovih poslovnih partnera.

Putem usluge e-Info kreira se i šalje datoteka s navedenim podacima na jednu ili više adresa elektroničke pošte, tj. u skladu sa zahtjevom korisnika usluge.

Podaci koje korisnici mogu preuzeti putem usluge e-Info su sljedeći:

 • je li poslovni subjekt blokiran,
 • je li nad vlasnikom transakcijskog računa otvoren stečajni postupak,
 • je li nad vlasnikom transakcijskog računa otvoren postupak predstečajne nagodbe,
 • je li nad vlasnikom transakcijskog računa otvoren likvidacijski postupak,
 • je li pravna osoba brisana odnosno je li prestala postojati u odgovarajućem registru.

Ova usluga omogućuje korisnicima preuzimanje odabranog skupa podataka jednokratno, dnevno, tjedno ili mjesečno.

Korisnik Fini dostavlja datoteku svojih poslovnih partnera, a Fina formira i šalje korisniku inicijalnu datoteku statusa za sve subjekte koji su navedeni u datoteci, a nakon toga u odabranom razdoblju šalje poruke u kojima su sadržane samo promjene inicijalno dostavljenih statusa.

Naknada za inicijalno formiranje datoteke statusa iznosi 1,25 kuna po poslovnom subjektu, a naknada za dostavljanje promijenjenih statusa je 12,50 kn po promjeni.

 
 
PREGLED PODATAKA NA PAPIRU I U OBLIKU DATOTEKE

Pod pregledom podataka na papiru podrazumijeva se ispis s pregledom podataka o računima iz JRR-a koji se odnose na jednog poslovnog subjekta ili građanina. Pod pregledom podataka u obliku datoteke podrazumijeva se pregled podataka o računima poslovnih subjekata i/ili građana u skladu sa zahtjevom korisnika.

Podatke koji nisu javni Fina daje poslovnom subjektu ili građaninu na kojega se ti podaci odnose. Podatke koji nisu javni Fina daje građaninu neposredno, uz identifikaciju. Podatke iz JRR-a koji nisu javni Fina daje i na temelju pisanog zahtjeva suda ili drugog nadležnog tijela (čl. 23. st. 4. Zakona). Pod nadležnim tijelom smatra se svaka pravna osoba koja sukladno posebnim propisima vodi evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži JRR, a podaci iz JRR-a služe joj za obavljanje zakonskih ovlasti (sudovi, javni bilježnik, Porezna uprava, ministarstva, HZZO, HZMO, Carinarnica, Hrvatske vode, Devizni inspektorat, Financijska policija, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Centri za socijalnu skrb i druge pravne osobe koje mogu dokazati da im podaci koriste za obavljanje zakonskih ovlasti). 

Pregled podataka iz JRR-a u obliku ispisa na papiru i u obliku datoteke može se dobiti temeljem pisanog zahtjeva (narudžbe) koji se može dostaviti:

U zahtjevu je potrebno navesti adresne podatke naručitelja (naziv/ime i prezime, OIB, adresa) te točan naziv poslovnog subjekta čiji se podaci traže i njegov OIB.


 
 
IZRAVAN UVID I PREUZIMANJE PODATAKA

Izravan uvid u javne podatke iz JRR-a može se obavljati sve dane u tjednu, od 0-24 sata, s tim da su podaci nepromjenjivi u vremenu od 22.30 sati radnog dana do 21.00 sat idućega radnog dana, osim podatka:

 • o blokadi i deblokadi računa,
 • o zabrani raspolaganja i slobodnom raspolaganju novčanim sredstvima i
 • o stečaju

koji su nepromjenjivi u vremenu od 21.00 sat tekućeg radnog dana do 8.00 sati idućeg radnog dana. Neradnim danima podaci se ne mijenjaju.

U JRR Fina stavlja oznaku blokade ovršenikovih računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, u slučaju kada na ovršenikovom računu/računima nije bilo raspoloživih novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje.

Na temelju rješenja o otvaranju stečajnog postupka Fina u JRR stavlja oznaku stečaja ovršenika.

Izravnim uvidom omogućuje se uvid u sve javne podatke u JRR-u za određenog poslovnog subjekta.

Za uvid i pretraživanje javnih podataka koristi se WEB aplikacija za uvid u podatke koja je dostupna svim korisnicima koji su se pretplatili na navedenu uslugu i onima s kojima je sklopljen ugovor o korištenju usluge uvida u podatke iz JRR-a.

Izravan uvid u javne podatke iz JRR-a korisnicima je omogućen putem WEB aplikacije. Uvid je moguće ostvariti prema sljedećim kriterijima:

 • osobni identifikacijski broj (OIB) poslovnog subjekta,
 • matični broj poslovnog subjekta (MB), 
 • broj računa poslovnog subjekta i
 • tvrtka/naziv (dio naziva) poslovnog subjekta.

Na zahtjev korisnika/obveznika dostave podataka u JRR i nadležnih tijela, s kojima je sklopljen ugovor, omogućuje se preuzimanje datoteka dnevnih promjena.

 
 
CIJENE

 

Opis posla

Osnovica

Cijena bez PDV-a

Cijena s PDV-om

Uvid u javne podatke iz JRR-a putem Internet aplikacije

polugodišnja pretplata

pretplatnik

298,37

372,96

godišnja pretplata

pretplatnik

498,37

622,96

Pregled podataka iz JRR-a

na papiru

započeta str.

19,51

24,39

u obliku datoteke

slog

0,20

0,25

min. 19,51

24,39

Uvid u podatke iz JRR-a putem WEB servisa

uvid

upit

0,80

1,00

pregled stavaka

slog

0,20

0,25

Preuzimanje podataka iz JRR-a

putem WEB servisa Fine

slog

0,10

0,13

putem servisa utemeljenog na C:D-u

slog

0,10

0,13

Davanje podataka o statusu blokade poslovnog subjekta

putem SMS poruke

upit

10,00

12,5

putem e-pošte

Sukladno čl. 5. Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine 71/2018), Uprava Fine Cjenikom određuje iznos naknada iz Pravilnika, a ministar financija daje suglasnost na Cjenik.

 
 


SAZNAJTE VIŠE 
FINA Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb 
info telefon: 0800 0080
jrr@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite