e-plaćanje

Servis e-plaćanja Fine omogućava vam jednostavno izvršenje platnih transakcija u eurima udovoljavajući pritom najvišim zahtjevima sigurnosti, zaštite, tajnosti, točnosti i neporecivosti podataka.

Korisnikom servisa e-plaćanja možete postati ako imate otvoren transakcijski račun u banci s kojom Fina ima ugovoren servis e–plaćanja i ako zadovoljavate tehničke preduvjete za korištenje.

Kako biste postali korisnik servisa e-plaćanja Fine trebate:

*Ako već posjedujete digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu, dovoljno je ispuniti samo pristupnicu i obrazac Preuzimanje izvadaka putem servisa e-plaćanja, ukoliko želite preuzimate izvatke putem servisa e-plaćanja.


Prednosti korištenja servisa e-plaćanja Fine:

 • dostupno 24 sata dnevno s bilo kojeg mjesta (iz udobnosti doma ili ureda kroz jednostavnu i korisnicima prilagođenu aplikaciju)

 • korištenje jednog uređaja - FINA e-kartice ili USB tokena za plaćanja u eurima na teret više transakcijskih računa otvorenih u različitim bankama s kojima je FINA ugovorila servis e-plaćanja

 • sigurnost – autentifikacija korisnika, digitalni potpis, zaštita, tajnost, točnost i neporecivost podataka

 • potpuna usluga platnog prometa - od unosa naloga/datoteka do preuzimanja izvatka (predlošci, ispravci naloga, ispis potvrde, uvid u stanje i promet, preuzimanje izvještajnih poruka)

 • podrška korisnicima – Call centar 0800 0080 ili putem e-mail adrese: info@fina.hr

 • FINA e-kartica/USB token omogućuje korištenje ostalih e-servisa Fine i e-servisa državne uprave i javnih službi


Nalozi za plaćanje zadani putem e-plaćanja Fine naplaćuju se u skladu s Cjenikom banke u kojoj je otvoren transakcijski račun na teret kojeg izvršavate plaćanje naloga.


Preko aplikacije e-plaćanje moguće je:

 • zadavanje i izvršenje naloga za plaćanje,
 • uvid u pregled stavaka dnevnog prometa za klijente banke prema popisu banaka s kojima Fina ima ugovoren servis e-plaćanja,
 • preuzimanje izvadaka o prometu i stanju u formatu pdf, txt, xml i camt.053 poruke,
 • preuzimanje izvještajnih poruka camt.052 i camt.054 za račune u bankama koje isto imaju ugovoreno.

Zadavanje naloga za plaćanje podliježe pravilima rada Euro Nacionalnog klirinškog sustava (EuroNKS):

 • nalozi za plaćanje kojima se obavljaju međubankovna plaćanja (transakcijski račun primatelja i platitelja imaju različit VBDI banke) zaprimljeni do 14,45 sati izvršavaju se istog radnog dana,
 • nalozi za plaćanje kojima se obavljaju međubankovna plaćanja zaprimljeni iza 14,45 sati izvršavaju se sljedeći radni dan,
 • nalozi za plaćanje kojima se obavljaju unutarbankovna plaćanja (transakcijski račun primatelja i platitelja imaju isti VBDI banke) izvršavaju se istog radnog dana ako su zaprimljeni u vremenu do 18:45 sati.

Klijenti poslovnih banaka mogu u aplikaciji e-plaćanje inicirati samo nacionalna plaćanja (HR IBAN primatelji). 


Kod otvaranja Procedure potpisa otvara se obavijest o instalaciji komponente za potpisivanje (ActiveX kontrole).
Obavijest o instalaciji modula za potpisivanje pojavit će se samo pri prvome korištenju Fininog servisa e-plaćanja ili pri stavljanju nove verzije.
Za računalo su potrebna administratorska prava da bi instalacija uspjela. Da bi instalacija uspjela, potrebno je također instalirati RDC CA certifikat, koji se nalazi na instalacijskom CD-u.

Slika: Obavijest o instalaciji


Postupak za otkazivanje korištenja e-servisa Fine opisan je u Općim uvjetima Financijske agencije za korištenje e-servisa Fine.

Važnost pridržavanja sigurnosnih pravila prilikom korištenja digtalnih certifikata za pristup servisu e-plaćanja

S obzirom da se za pristup servisu e-plaćanja koristite Fininim digitalnim certifikatima koji su izdani na kripto uređajima, Fina vas upozorava o važnosti pridržavanja sigurnosnih pravila prilikom korištenja digitalnih certifikata. Pridržavanjem sigurnosnih pravila uporabe certifikata na kripto uređajima omogućuje se sigurno korištenje servisa e-plaćanja.

Naime, kripto uređaj s certifikatima kojeg koristite prilikom pristupa servisu e-plaćanja osigurava zaštitu korisničkih privatnih ključeva koji se nalaze u sigurnosnom čipu uređaja. Privatni ključevi se nikad ne mogu naći izvan sigurnosnog čipa (generirani su u samom čipu i ne mogu se s njega pročitati), što uvelike povećava razinu sigurnosti korištenja tog uređaja s certifikatima. Međutim, ukoliko se ne pridržavate sigurnosnih pravila, zlouporaba digitalnih certifikata je moguća.

Kako ne bi došlo do zlouporabe digitalnih certifikata, molimo vas da se pridržavate sljedećih sigurnosnih pravila:

 • nakon korištenja servisa e-plaćanja izvadite kripto uređaj iz računala ili čitača kartica

 • kripto uređaj uvijek spremite na sigurno mjesto

 • PIN nikada ne spremajte zajedno s uređajem i ne odavajte ga drugim osobama.

 

U slučaju sumnje na zlouporabu digitalnih certifikata, molimo da isto prijavite Fini kako bi se poduzele mjere za opoziv certifikata.

 

 
Poštovani,
 
obavještavamo Vas da servis e-plaćanja za korisnike BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, radi tehničkog održavanja sustava Banke, neće biti dostupan u nedjelju 24.9.2023. godine u vremenu od 09:00 h do 11:00 h.

Zahvaljujemo na razumijevanju.