Česta pitanja i odgovori

Česta pitanja

Ako niste našli odgovor na svoje pitanje, pogledajte dokument Najčešća pitanja i odgovori - e-Račun za poslovne subjekte

Kontakt

besplatan telefon: 0800 0080

e-pošta: e-racun@fina.hr

tehnička podrška: eracun.itpodrska@fina.hr


Lokacije FINA poslovnica

Pronađite odgovor na svoje pitanje:

Što mi je sve potrebno za pristup servisu FINA e-Račun za poslovne subjekte?

Preduvjet za pristup servisu FINA e-Račun za poslovne subjekte su ishođeni digitalni certifikati na kripto uređaju namijenjeni za rad putem Finine web aplikacije i/ili aplikacijski certifikat za autentikaciju internog poslovnog sustava (ERP sustava) naručitelja na servis e-Račun za poslovne subjekte i potpisivanje izlaznih računa.

Kako mogu pristupiti servisu FINA e-Račun za poslovne subjekte?

Za rad putem web aplikacije servisu FINA e-Račun za poslovne subjekte pristupate putem sljedeće poveznice: https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunB2B/

Ukoliko servisu pristupate putem ERP sustava, za pristup je potrebno obratiti se dobavljaču istoga.

Kako popuniti dokumentaciju potrebnu za registraciju na servis e-Račun za poslovne subjekte?

Primjere kako popuniti dokumentaciju za registraciju na servis e-Račun za poslovne subjekte možete pronaći ovdje.

Zašto mi se prilikom prijave u web aplikaciju javlja greška 403?

Ukoliko se javlja greška 403 ili greška za nemogućnost prijave, potrebno je provjeriti i slijediti korake:

1. obavljena je registracija na sustav (trebali ste zaprimiti mail o obavljenoj registraciji)

2. link preko kojeg pristupate je sljedeći: https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunB2B/

Ako se greška i dalje javlja:

Javlja li se prilikom pokušaja prijave odabir certifikata i upis PIN-a?

1. Ako ne, greška je u pogrešno instaliranoj programskoj podršci za kripto uređaj (token/kartica) na kojem se nalaze certifikati. Postoji mogućnost da uopće nije instalirana ili da je instalirana pogrešno. Instalacijski paket, kao i upute za preuzimanje certifikata možete pronaći na našim stranicama, link: https://www.fina.hr/programska-podrska-i-preuzimanje-certifikata.

Ovisno o uređaju kojeg koristite možete preuzeti odgovarajuću instalaciju (vrsta uređaja piše na samom uređaju). U slučaju poteškoća, pomoć oko instalacije programske podrške pruža Call Centar Fine pozivom na besplatni broj 0800 0080.

2. Ako upisujete odgovarajući PIN te Vam se tada javlja greška 403, molimo Vas da nam javite što je moguće približno točno vrijeme kada ste se pokušali spojiti te nam pošaljite sliku Vašeg ekrana s greškom na mail adresu: e-racun@fina.hr.

Kako potpisati e-račun u web aplikaciji?

Molimo vas da prilikom prvog korištenja aplikacije jednokratno pokrenite instalaciju potpisnog modula (rješenja) kako biste mogli nadalje nesmetano vršiti elektroničko potpisivanje.

Za uspješno preuzimanje potrebno je imati administratorska prava.

Većina računala će bez problema pokrenuti instalaciju potpisnog rješenja, a ukoliko dođe do greške, provjerite je li na računalu instaliran minimalno .NET 3.5 framework ili se obratite svojoj informatičkoj podršci.

Rješenje preuzimate jednom i koristite ga sve do isporuke nove verzije istog o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Potpisno rješenje možete preuzeti ovdje: http://pkivalidacija.fina.hr/FinaPKIv6.zip

Zašto mi se prilikom spremanja računa u web aplikaciji javlja greška "Potrebno je dodati barem jednu stavku"?

Prilikom završetka unosa svake stavke u kartici Specifikacija – stavke nužno je kliknuti na tipku Dodaj stavku (obojana plavo), kako bi Vam se uneseni podaci uspješno spremili.

Kako mogu znati da je primatelj zaprimio račun?

Račun dobiva status "Potvrđeno zaprimanje" u trenutku kad naručitelj prvi put otvori zaprimljeni račun. Ukoliko je račun uspješno poslan, a nije pregledan od strane primatelja, evidentiran je sa statusom "Zaprimljen".

Kako mogu promijeniti status računa u web aplikaciji?

Odaberite opciju Ulazni dokumenti - Pregled i dohvat. Račune prvo možete pretražiti po trenutnom statusu (primjerice Zaprimljen, Potvrđeno zaprimanje). Odabirom željenog računa ispod prikaza Vam se pojavljuje opcija Akcija novog dokumenta – u padajućem izborniku možete tada izabrati odgovarajući status te kliknuti na tipku Pošalji.

Gdje mogu vidjeti poslane račune?

Sve izlazne račune možete pregledati odabirom opcije "Izlazni računi" – "Pretraga". U gornjem dijelu ekrana moguće je filtrirati račune prema statusima, tipu i/ili vrsti dokumenta, datumu slanja i/ili izdavanja, iznosu i slično.

Putem e-pošte sam zaprimio/la obavijest o primitku dokumenta. Gdje ga mogu pregledati i preuzeti?

Obavijest koju ste zaprimili je informativnog karaktera i upućuje da ste putem servisa e-Račun za poslovne subjekte zaprimili novi račun. Kako bi pregledali isti, potrebno je prijaviti se na servis e-Račun za poslovne subjekte.

Nakon prijave, račun će Vam biti dostupan u izborniku "Ulazni dokumenti", a zatim "Pregled i dohvat"; gdje su ujedno i svi novo zaprimljeni računi koji su stigli u Vaš pretinac.

Ukoliko za razmjenu elektronički računa koristite Vaš ERP sustav (interni računovodstveni/poslovni program) molimo Vas da se za način pregleda novozaprimljenih dokumenata obratite dobavljaču Vašeg ERP sustava.

Što označava status računa "Zaprimljen"?

Elektronički račun koji je u statusu "Zaprimljen" je uspješno zaprimljen na centralnu platformu te je nad istim provedena validacija ispravnosti, odnosno usklađenosti s EU normom EN:16931 od strane validatora na centralnoj platformi.

Što označava status računa "Potvrđeno Zaprimanje"?

Elektronički račun koji je u statusu "Potvrđeno zaprimanje" je uspješno zaprimljen na centralnu platformu te je proslijeđen u ulazni pretinac primatelja koji je dokument pregledao te potvrdio zaprimanje.

Što označava status računa "Prihvaćen"?

Elektronički račun koji je u statusu "Prihvaćen" je uspješno zaprimljen na centralnu platformu, proslijeđen u ulazni pretinac primatelja koji je dokument prihvatio.

Što označava status računa "Odbijen"?

Elektronički račun koji je u statusu "Odbijen" je uspješno zaprimljen na centralnu platformu, proslijeđen u ulazni pretinac primatelja koji je dokument odbio te uz njega naveo razlog odbijanja.

Što označava status računa "Pogrešna poslovna/organizacijska jedinica"?

Postavljanjem računa u status "Pogrešna poslovna/organizacijska jedinica" Primatelj obavještava Pošiljatelja da je račun ispostavljen na pogrešnu poslovnu/organizacijsku jedinicu te da Pošiljatelj treba poslati novi račun na ispravnu organizacijsku jedinicu. Ovaj status se može koristiti u slučajevima kada primatelj ima registriranih više organizacijskih jedinica za zaprimanje e-računa te je račun ispostavljen na pogrešnu poslovnu/organizacijsku jedinicu.

Postavljanjem računa u status "Pogrešna poslovna/organizacijska jedinica", Pošiljatelju je omogućeno ponovno slanje računa s istim brojem dokumenta unutar jedne kalendarske godine.

Mogu li obvezniku javne nabave poslati račun putem elektroničke pošte?

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi svi obveznici moraju zaprimati i slati račune isključivo prema EU normi putem centralne platforme. Kroz sustav nije moguće poslati račun obvezniku javne nabave na e-poštu. Za slanje računa putem web aplikacije prema obveznicima javne nabave potrebno je koristiti novo sučelje za slanje prema EU normi.

Slanje računa na e-poštu je u suprotnosti sa zakonskim odredbama.

Kome mogu slati račune putem servisa e-Račun za poslovne subjekte?

Putem sustava e-Račun možete slati račune prema svim registriranim korisnicima te prema neregistriranim koje kreirate kao svoje e-mail primatelje.

Gdje mogu vidjeti popis registriranih korisnika sustava e-Račun?

Na poveznici https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/ dostupan je registar korisnika e-Računa.

Registar korisnika e-Računa je registar poslovnih subjekata i pripadajućih poslovnih jedinica koje samostalno mogu primati i slati račune, a koji su registrirani na Finin servis e-Račun. 

U registru korisnika se također nalaze i obveznici javne nabave registrirani kao korisnici servisa e-Račun za državu te korisnici drugih informacijskih posrednika povezanih s Fininim servisom e-Račun.

Uvidom u registar korisnika e-Računa možete provjeriti kome možete poslati e-račun odnosno može li poslovni subjekt ili obveznik javne nabave kojem želite poslati e-račun takav račun i primiti.

Kako mogu iz web aplikacije servisa e-Račun poslati račun neregistriranom poslovnom subjektu?

Ukoliko račun želite poslati poslovnom subjektu koji nije registrirani korisnik sustava e-Račun, možete ga kreirati kao svojeg e-mail korisnika. Tada će zaprimati Vaše račune na e-mail koji navedete pri njegovoj registraciji.

Klikom na "Unos novog e-mail korisnika" otvara se forma u koju upisujete sve potrebne podatke kako bi navedenom subjektu mogli poslati račun. Nakon toga bit će dostupan u pregledu neregistriranih korisnika i moći ćete ga odabrati kao kupca pri popunjavanju sudionika na unosu računa.

Kako mogu uključiti ili isključiti zaprimanje obavijesti putem e-maila?

Ukoliko koristite web aplikaciju Fine za razmjenu elektroničkih računa, potrebno je ažurirati "Postavke djelatnika". Unesite ispravnu e-mail adresu te odaberite opciju "Želim zaprimati obavijesti o promjeni statusa primljenih i poslanih dokumenata na e-mail".

"Postavke djelatnika" nalaze se u izborniku koji se otvara klikom na ime i prezime prijavljenog korisnika, u gornjem desnom kutu.

 

Ukoliko za razmjenu e-računa koristite Vaš ERP sustav, za ažuriranje ili uklanjanje e-mail adrese za zaprimanje obavijesti o novopristiglom računu u Vašem pretincu, potrebno je kontaktirati Fininu tehničku podršku putem e-mail adrese:  eracun.itpodrska@fina.hr.