Što je elektronički potpis?

Elektronički potpis zamjena je za tradicionalno potpisivanje dokumenata i ugovora te njihovo slanje e-poštom

Rješenja za elektronički potpis su aplikativna ili tehnološka rješenja koja omogućuju implementaciju e-potpisa na dokumentu.

Elektronički potpis, odnosno e-potpis je, najjednostavnije rečeno, zamjena za tradicionalno potpisivanje dokumenata i ugovora te njihovo slanje e-poštom.

Ovisno o rješenju i vašim potrebama, omogućeno vam je potpisivanje datoteka i PDF dokumenata, verifikaciju potpisa te enkripciju (šifriranje) i dekripciju (dešifriranje) datoteke.

e-potpis koristi se u svrhu zaštite integriteta dokumenta te cjelovitosti potpisanog sadržaja.

e-potpis osigurava sigurnost, povjerenje i tajnost dokumenata i datoteka, štiti izvornost te omogućava da samo ovlaštene osobe imaju pristup dokumentima i datotekama.

e-potpis podrazumijeva čitav niz različitih vrsta digitalno prikazanih podataka.

Pomoću e-Potpisa vrši se identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenata.

e-potpis značajno povećava sigurnost i omogućava prelazak s tradicionalnog na digitalni način poslovanja, uz poštivanje zakonskih regulativa i EU normi (eIDAS ).

e-potpis je potreban svima, građanima i poslovnim subjektima koji žele sigurno, pouzdano i vjerodostojno elektroničko poslovanje.

Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se primjenom naprednog elektroničkog potpisa. Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis i otisak pečata na papiru, ako je izrađen u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, a povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira. U potpunosti zamjenjuje potpis na papiru.


SIGURNOST I POVJERENJE

  • Ključ sigurnosti i povjerenja u elektroničkom poslovanju je elektronički potpis, neizostavan dio elektroničkog poslovanja.

  • e-potpis osigurava vjerodostojnost izvora i integritet sadržaja. To znači da su osigurani cjelovitost i izvornost podataka pohranjenih na određeno vrijeme ili onih koji se šalju mrežom. Jednostavnom provjerom može se utvrditi jesu li ti podaci naknadno nelegalno mijenjani.

  • Sva Finina aplikativna rješenja sadrže modul za napredni elektronički potpis, odnosno komponentu koja se koristi u aplikacijama za potpisivanje podataka naprednim elektroničkim potpisom u AdES potpisnim formatima. Više informacija o modulima za napredni elektronički potpis možete pronaći ovdje