Platni sustav

Platni sustavi služe za izvršenje međubankovnih plaćanja odnosno obračun i namiru platnih transakcija.

Platni sustav jest sustav za prijenos novčanih sredstava s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija.

Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko pet platnih sustava:

  1. Nacionalni klirinški sustav (NKS) *
  2. EuroNKS *
  3. NKSInst *
  4. Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP) **
  5. TARGET2 ***

* upravitelj sustava je Financijska agencija

** upravitelj sustava je Hrvatska narodna banka

*** u ime Eurosustava sustavom zajednički upravljaju Banca d'Italia, Banque de France i Deutsche Bundesbank. Europska središnja banka glavno je nadzorno tijelo sustava TARGET2.

 

Nacionalni klirinški sustav

Nacionalni klirinški sustav (NKS) je međubankovni platni sustav za obračun bezgotovinskih platnih transakcija u kunama svih sudionika NKS-a koje glase na relativno male iznose.

Više informacija.

EuroNKS

EuroNKS je jedinstvena platna infrastruktura za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera u eurima. Više informacija.

NKSInst

NKSlnst je platni sustav za namiru instant kreditnih transfera između njegovih sudionika u gotovo realnom vremenu u kunama. Više informacija.