Platni sustav

Platni sustavi služe za izvršenje međubankovnih plaćanja odnosno obračun i namiru platnih transakcija.

Platni sustav je međusobni dogovor sudionika sustava (banaka) o zajednički dogovorenim pravilima prijenosa, provjere, obračuna novčanih dugovanja i potraživanja te namire platnih transakcija.

U Republici Hrvatskoj trenutno banke za izvršenje međubankovnih plaćanja koriste četiri platna sustava:

  1. Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP) *
  2. sustav TARGET2 *
  3. Nacionalni klirinški sustav (NKS) **
  4. sustav EuroNKS**.

* u vlasništvu Hrvatske narodne banke (HNB) te rade u realnom vremenu i za velike iznose

** u vlasništvu Fine te se koriste za obračun i namiru međubankovnih platnih transakcija malih iznosa

 

Nacionalni klirinški sustav

Nacionalni klirinški sustav (NKS) je međubankovni platni sustav za obračun bezgotovinskih platnih transakcija u kunama svih sudionika NKS-a koje glase na relativno male iznose.

Više informacija.

EuroNKS

EuroNKS je jedinstvena platna infrastruktura za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera u eurima. Više informacija.