Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Predaja elektronički potpisanog (digitalnim certifikatom) Zahtjeva za opoziv certifikata

 

PRVI KORAK: Popunite Zahtjev za opoziv certifikata

Preuzmite Zahtjev za opoziv certifikata u Online servisu za predaju dokumentacije i popunite ga u elektroničkom obliku lokalno na računalu potpisnika/skrbnika/ovlaštenog potpisnika/osobe ovlaštene za zastupanje.

 

DRUGI KORAK: Pošaljite dokumentaciju putem online servisa za predaju dokumentacije

Popunjen i elektronički potpisan zahtjev predajte putem online servisa za predaju dokumentacije.
Nakon uspješne predaje zahtjeva, zaprimit ćete broj (ID zahtjeva) koji je potrebno spremiti. Pomoću ID zahtjeva možete pratiti status zahtjeva.

Nakon obrade Zahtjeva za opoziv,  na e-mail adresu navedenu u zahtjevu zaprimit ćete obavijest o izvršenom opozivu.

Svi korisnici koji zatraže opoziv certifikata na ovaj način, plaćaju naknadu za opoziv digitalnih certifikata prema redovnom Cjeniku Fine .

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa