Razmjena novca

U poslovnicama Fine svi poslovni subjekti mogu obaviti uslugu razmjene gotovog novca. 

Usluga razmjene gotovog novca podrazumijeva uslugu zamjene: 

  • kovanica za novčanice 
  • novčanica za kovanice 
  • novčanica za novčanice kao i  
  • kovanica za kovanice.  

Razmjena gotovog novca obavlja se za sortiran gotov novac po apoenima.

Naknada za obavljenu uslugu razmjene gotovog novca iznosi 1,50% od iznosa razmjene, najniža naknada iznosi 0,53 EUR (4,00 HRK) . 

Za uslugu razmjene novca ne naplaćuje se PDV. 
 
Poslovni subjekti mogu za obavljanje usluge razmjene gotovog novca u Fini sklopiti Ugovor o razmjeni gotovog novca i naknadu za obavljenu uslugu plaćati mjesečno bezgotovinskim putem.
 
Za veće količine razmjene gotovog novca potrebna je prethodna najava poslovnici kako bi ista pripremila traženu količinu i vrstu apoena.