Što je potrebno za elektronički potpis?

Što je potrebno za elektronički potpis?

Za elektroničko potpisivanje dokumenata potrebno je imati:

  1. digitalne certifikate Fine (temelje se na suvremenim kriptografskim metodama uz uporabu elektroničkih ključeva – PKI, pročitaj više),

  2. aplikativno ili tehnološko rješenje koje će omogućiti implementaciju potpisa na dokumente, pročitaj više.

Koje certifikate izdaje Fina?

Fina izdaje sljedeće certifikate:

  • Autentifikacijski (normalizirani) certifikat  koristi se za autentifikaciju, odnosno enkripciju (zaštitu tajnosti podataka) te za kombinaciju te dvije stavke. Taj certifikat i uporaba ključa od strana uključenih u e-poslovanje osiguravaju autentičnost, cjelovitost, izvornost i tajnost. Može se izdati na FINA e-kartici ili USB tokenu, odnosno kao certifikat za aplikacije koji se instalira na poslužitelju na kojemu se nalazi aplikacija.
  • Potpisni (kvalificirani) certifikat koristi se za elektroničko potpisivanje dokumenata ili transakcija naprednim elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu. On jamči autentičnost, cjelovitost i izvornost te priskrbljuje i neporecivost zamjenjujući u cijelosti vlastoručni potpis ili vlastoručni potpis i otisak pečata. Budući da je vezan za osobu, izdaje se na FINA e-kartici ili USB tokenu.