Pregled zbirnih podataka iz Registra koncesija prema stanju od 31. prosinca 2019. godine

Registar koncesija ustrojen je prije 15 godina kao jedinstvena elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području RH.

03.01.2020.

Pregled zbirnih podataka iz Registra koncesija prema stanju od 31. prosinca 2019. godine

Sve koncesije ugovorene u RH upisuju se u jedinstveni Registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija, a sve poslove operativnog vođenja Registra obavlja Financijska agencija. Podaci se dnevno upisuju, stoga su na jednom mjestu dostupne informacije o svim koncesijama, točno i ažurno.

Prema stanju od 31. prosinca 2019. evidentirano je ukupno 20.294 ugovora o koncesiji, od čega je 8.766 aktivnih (43,2%) i 11.528 (56,8%) ugovora o koncesiji koji su istekli.

Najviše se aktivnih ugovora o koncesiji odnosi na lokacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2.779), a najmanje na lokacije u Požeško-slavonskoj županiji (297).

Najveći se broj ugovora o koncesiji odnosi na koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (5.416 ili 26,7% od ukupnog broja svih ugovora/aktivnih i neaktivnih). U 2019. godini sklopljeno je 906 novih ugovora o koncesiji od čega se 597 ili 65,9% odnosi na koncesije za luku.

 

Cijeli tekst:  Pregled zbirnih podataka iz Registra koncesija prema stanju od 31.12.2019.

Tablica: Tablice i grafikoni_Registar koncesija_stanje na dan 31.12.2019.