EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

e-RAČUN U JAVNOJ NABAVI

Servis e-Račun za državu

Servis e-Račun za državu centralno je mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi (u nastavku teksta naručitelji)*.

Prema prijedlogu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, naručitelji su s prosincem 2018. godine obvezni u postupcima javne nabave zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Kako se naručitelji ne bi morali povezivati sa svakim pojedinim informacijskim posrednikom koji postoji na tržištu, sada se povezuju s jednom centralnom točkom – sustavom e-Račun u javnoj nabavi (servisom e-Račun za državu).

Prednosti uvođenja e-Računa u javnu nabavu su:

- ušteda u obradi ulaznih računa zbog automatiziranog unosa računa
- bolja raspodjela ljudskih resursa i veća produktivnost
- sigurna pohrana svih računa s prilozima u sustavu e-Arhiva,
- brzo pretraživanje primljenih i arhiviranih računa
- brža i jednostavnija revizija računa
- kreiranje prilagođenih izvještaja

Uvođenje obveznog e-Računa u javnu nabavu osim za izdavanje računa prema naručiteljima, potaknut će i razmjenu računa između poslovnih subjekta u privatnom sektoru čime će se ostvariti i značajne uštede u cjelokupnom gospodarstvu.

Zaprimanje e-računa putem servisa e-Račun za državu >> više

Izdavanje e-računa naručiteljima >> više

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite