Podrazumijeva kreiranje i slanje računa putem web aplikacije. Ovaj način slanja računa ne zahtijeva integraciju sa sustavom, cijeli proces odvija se kroz web aplikaciju, a registracija se vrši on-line bez potrebe dolaska u Finu. 

Pogodna je za izdavatelje računa koji prema naručiteljima šalju mali broj računa i ne žele svoje sustave povezivati sa servisom e-Račun za državu ili ne žele koristiti usluge informacijskog posrednika.  

Web aplikaciju možete koristiti samo u svoje ime i za svoje potrebe odnosno istu ne možete koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta.
Nakon jednostavne registracije možete: 

  • kreirati i poslati e-račun naručitelju,
  • slati priloge uz e-račun,
  • zaprimiti status o e-računu (zaprimljen, odbijen, prihvaćen ili plaćen),
  • pregledati poslane račune.

Putem ove aplikacije račune možete slati samo javnim i sektorskim naručiteljima odnosno obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

Za korištenje web aplikacije potrebno je slijediti ove korake:

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati:

  • putem Finine online aplikacije bez dolaska u Finin registracijskih ured.
    Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu .
    Više informacija i ulaz u aplikaciju možete pronaći ovdje.
  • u Finin registracijski ured.

 

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

1. Nabava digitalnog certifikata Fine na kripto uređaju (USB token/FINA e-kartica) koji će vam služiti za autentikaciju na servis, kreiranje, potpisivanje i slanje računa.

   a) Ako ste poslovni korisnik potrebno je nabaviti digitalni poslovni certifikat na kripto uređaju

Ako već imate digitalni poslovni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovorenu suradnju za izdavanje certifikata ili poslovni certifikat AKD-a na kID poslovnoj kartici, možete preskočiti ovaj korak i prijeći na korak dva.

Za izdavanje certifikata potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju i dostaviti je u najbližu Fininu poslovnicu:

   b) ako ste fizička osoba potrebno je nabaviti digitalni osobni certifikat na kripto uređaju

Ako već imate digitalni osobni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu ili na e-osobnoj iskaznici (eOI) ili certifikat izdan od nekog drugog CA koji je evidentiran pri Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za izdavanje certifikata možete preskočiti ovaj korak i prijeći na korak dva.

Za izdavanje certifikata potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju i dostaviti je u najbližu Fininu poslovnicu:


2. Nakon nabave certifikata potrebno je registrirati se na servis e-Račun za državu

Registracija na servis vrši se on-line putem digitalnog certifikata unosom podataka u registracijsku formu. 

 

Hodogram prikaz

- Pojedinačno slanje računa putem web aplikacije e-Račun za državu

Prikaz rada web aplikacije možete pogledati ovdje.