Podrazumijeva kreiranje i slanje računa putem web aplikacije. Ovaj način slanja računa ne zahtijeva integraciju sa sustavom, cijeli proces odvija se kroz web aplikaciju, a registracija se vrši on-line bez potrebe dolaska u Finu. 

Pogodna je za izdavatelje računa koji prema naručiteljima šalju mali broj računa i ne žele svoje sustave povezivati sa servisom e-Račun za državu ili ne žele koristiti usluge informacijskog posrednika.  

Web aplikaciju možete koristiti samo u svoje ime i za svoje potrebe odnosno istu ne možete koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta.
Nakon jednostavne registracije možete: 

  • kreirati i poslati e-račun naručitelju,
  • slati priloge uz e-račun,
  • zaprimiti status o e-računu (zaprimljen, odbijen, prihvaćen ili plaćen),
  • pregledati poslane račune.

Putem ove aplikacije račune možete slati samo javnim i sektorskim naručiteljima odnosno obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

Za korištenje web aplikacije potrebno je slijediti ove korake:

1. Nabava digitalnog certifikata Fine na kripto uređaju (USB token/FINA e-kartica) koji će vam služiti za autentikaciju na servis, kreiranje, potpisivanje i slanje računa.

   a) Ako ste poslovni korisnik potrebno je nabaviti digitalni poslovni certifikat na kripto uređaju

Ako već imate digitalni poslovni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovorenu suradnju za izdavanje certifikata možete preskočiti ovaj korak i prijeći na korak dva.

Za izdavanje certifikata potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju i dostaviti je u najbližu Fininu poslovnicu:

   b) ako ste fizička osoba potrebno je nabaviti digitalni osobni certifikat na kripto uređaju

Ako već imate digitalni osobni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu ili na e-osobnoj iskaznici (eOI) ili certifikat izdan od nekog drugog CA koji je evidentiran pri Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za izdavanje certifikata možete preskočiti ovaj korak i prijeći na korak dva.

Za izdavanje certifikata potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju i dostaviti je u najbližu Fininu poslovnicu:


2. Nakon nabave certifikata potrebno je registrirati se na servis e-Račun za državu

Registracija na servis vrši se on-line putem digitalnog certifikata unosom podataka u registracijsku formu. Prilikom registracije na web aplikaciju servis e-Račun za državu izdavatelj prihvaća Opće uvjete.

 

Hodogram prikaz

- Pojedinačno slanje računa putem web aplikacije e-Račun za državu

Prikaz rada web aplikacije možete pogledati ovdje.