Nekretnine

Javno nadmetanje za davanje u zakup spremišnog prostora na lokaciji Rab, M.de Dominisa 3

Rok za podnošenje ponuda: 23. lipnja 2023. do 12:00 sati


Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 01/23


JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 01/23

Rok za podnošenje ponuda: 2. lipnja 2023. do 12:00 sati


Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 05/22


JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 05/22

Rok za podnošenje ponuda: 23. studeni 2022. do 12:00 sati


Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 04/22


JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 04/22

Rok za podnošenje ponuda: 13. rujna 2022. do 12:00 sati


Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 03/22


JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 03/22

Rok za podnošenje ponuda: 22. kolovoz 2022. do 12:00 sati


Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 02/22


JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 02/22

Rok za podnošenje ponuda: 17. kolovoz 2022. do 12:00 sati


Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 01/22


JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 01/22

Rok za podnošenje ponuda: 4. srpnja 2022. do 12:00 sati