Preskoči na glavni sadržaj

Kako smo gradili instant platni sustav?

Krajem listopada 2020. godine u Hrvatskoj je uvedeno instant plaćanje - omogućen je prijenos novca s računa platitelja na račun primatelja u svega nekoliko sekundi. To ne bi bilo moguće bez Finina NKSInst – instant platnog sustava. Donosimo vam priču kako je u Fini uspostavljen instant platni sustav s izjavama voditelja timova.

Iza nas je SEPA, tj. prebacivanje cjelokupnog nacionalnog platnog prometa na europski platni standard. U 2016. smo izgradili dva nova platna sustava, NKS i EuroNKS. Fina je prvi puta u svojoj povijesti počela s obradom platnih transakcija u euro valuti i njihovom razmjenom s drugim platnim sustavom.  
Paralelno uz ove projekte, u Fini smo intenzivno pratili tadašnje trendove u Europi.  Europsko platno vijeće krajem 2016. je objavilo platnu shemu za instant plaćanja u eurima. Naši partneri, europske klirinške kuće u 2017. objavljuju početak rada novih, instant platnih sustava koji će izvršavati instant platne transakcije. Sve veći broj europskih banaka uključuje se u instant priču.

Objavom euro platne sheme, iako je implementacija za sudionike (banke) bila na dobrovoljnoj bazi, mali Finin poslovni tim odmah postaje svjestan da idemo u novi projekt. Alternative poboljšanjima nema. Pitanje je samo kad počinjemo?

Krajem 2017. u okviru Odbora za upravljanje nacionalnim shemama pri HUB-u, koji čine predstavnici udruga banaka i Fine, počinje zajednički rad na razmatranju i definiranju nove sheme te njene uklopljenosti u domaći platni promet. Sagledavaju se  pravila europske instant platne sheme i trendovi u okruženju. Ubrzo, slijedi dogovor bankovne zajednice i Hrvatske narodne banke – Hrvatska uvodi instant plaćanja u nacionalni platni promet. Formira se Operativna grupa za instant plaćanja (predstavnici banaka, HUB-a i Fine) i nakon brojnih intenzivnih radionica, sredinom 2018. g. u Hrvatskoj je usvojena HRK SCTInst platna shema za platne transakcije u kunama. Time je postavljen temelj uvođenja instant plaćanja u RH. Banke i ovoga puta za nositelja razvoja nove platne infrastrukture odabiru Finu, pouzdanog i vjerodostojnog operatora nacionalnih infrastrukturnih rješenja za obradu platnih transakcija. 

Početkom 2018. g. u Fini počinju prvi inicijalni interni sastanci s ekspertima iz raznih područja i rade se brojne poslovne analize. Osnovno je pitanje: gradimo li sustav sami ili ne? Nismo dugo dvojili, imamo dragocjena iskustva u implementaciji NKS i EuroNKS sustava i krećemo u izgradnju novog platnog sustava vlastitim, domaćim snagama, bez pomoći partnera iz EU. U tome su nam dragocjenu pomoć pružile i domaće IT tvrtke s kojima smo radili na SEPA projektu.

Analizirali smo detaljno pravila euro i hrvatske platne sheme, proučili inozemna iskustva i počeli slagati vlastiti poslovni model – NKSInst platni sustav. Pred nama je bio jasan cilj: gradimo platni sustav koji radi kontinuirano, 24/7/365, sve dane u godini, s izvršenjem platnih transakcija u maksimalnom roku od 10 sekundi. Vjerujemo kako gradimo sustav za budućnost jer je sve izglednije  da će sva plaćanja jednog dana biti obrađivana u realnom vremenu. Inicijativa je uzbudljiva i izazovna.

Tehnički je sustav koncipiran na suvremenim informatičkim i informacijskim tehnologijama u cilju osiguravanja njegove stalne dostupnosti. Maksimalna pažnja usmjerena je na njegovu stabilnost i sigurnost. Izazov su za nas predstavljali visoki zahtjevi za raspoloživost sustava i za odzivna vremena jer je ovo prvi sustav u Fini koji smo gradili po principu besprekidnog rada. Stoga je sistemska arhitektura bila izuzetno značajan segment.  Specifičnost ove platne sheme je u povezanosti svih sudionika sustava. Ne samo propisano vrijeme izvršenja već i doživljaj krajnjeg korisnika ovisi o brzini u kojoj je završen cijeli tijek plaćanja: iniciranje od banke platitelja, odgovor banke primatelja, obračun i namira u sustavu te potvrda sustava za obje banke. Stoga je vrlo važno da i sustav i obje banke imaju minimalna vremena obrade, odnosno da svi u „lancu“ tijeka transakcije budu jake karike. Tijekom projekta vodili smo dugotrajan i zahtjevan proces licenciranja, odnosno dobivanja suglasnosti za rad od regulatora, HNB-a.  Nakon što smo detaljno i opsežno dokumentirali sustav te u potpunosti udovoljili svim zakonom propisanim uvjetima, u veljači 2020. g. Hrvatska narodna banka izdaje Fini odobrenje za rad NKSInst-a.

Stabilan i pouzdan NKSInst sustav temelji se na dugotrajnim i intenzivnim postupcima internih i eksternih testiranja. Izvršena su brojna testiranja svih redovnih poslovnih aktivnosti, ali i potencijalnih neočekivanih situacija u radu sustava. Fina je bankama osigurala kontinuiranu i promptnu podršku tijekom cjelokupnog procesa testiranja rada sustava te njihova uključivanja u produkcijski rad. Danas produkcijski rad sustava prati kontinuirana podrška sudionicima. NKSInst platni sustav počeo je s radom 29. listopada 2020. i počinje izvršavati instant platne transakcije u svega nekoliko sekundi, kontinuirano sve dane u godini.  Za nas ova instant priča još nije završila. Naravno, i dalje pratimo trendove u okruženju. U narednom razdoblju slijede pripreme za uvođenje euro valute, a time i euro instant plaćanja, kako unutar RH tako i prekograničnih. NKSInst sustav temeljili smo na pravilima europske platne sheme čime smo osigurali preduvjete za uključenje u euro platno područje. Mi se novim izazovima i razvoju koji je pred nama već veselimo.

Što su bili najveći izazovi i što smatraju najvećim postignućima, pitali smo voditelje timova koji su, svatko u svojem području, dali svoj doprinos projektu:

Andreja Malkoč, voditeljica centra NKS (Nacionalni klirinški sustav)

Andreja Malkoč (1).jpg

"Uspostavom novog instant platnog sustava postigli smo veliki uspjeh.  Unatoč kratkim rokovima i malobrojnom timu uspjeli smo ostvariti postavljeni cilj – početak rada NKSInst-a. U sklopu projekta NKSInst, Centar NKS bio je zadužen za poslovnu analizu, testiranje aplikacije te uvođenje sudionika u rad sustava. Iako u Fini imamo iskustva u izgradnji platnih sustava, ovaj projekt je pred nas stavio vrlo visoke zahtjeve – kontinuirani rad sustava bez prekida rada i obrada pojedinačnih transakcija u samo nekoliko sekundi. Iako platna shema propisuje vrijeme obrade instant platne transakcije u max 10 sekundi, vodeći se iskustvima europskih instant platnih sustava naš je cilj bio skratiti vrijeme izvršenja transakcija na maksimalno 4 sekunde. Od početka produkcijskog rada, većina transakcija u sustavu obradi se unutar 2 sekunde. Sretni smo što smo uspjeli ostvariti postavljeni cilj i ponosni što smo dio cijele instant priče. Svoj uspjeh temeljimo na dobroj suradnji sa Sektorom informatike koji je bio zadužen za izradu sistemske arhitekture sustava i implementaciju infrastrukture te sa IT tvrtkom koja je izradila aplikativno rješenje. Svi zajedno uspjeli smo pomaknuti granice i sada se okrećemo novim izazovima."

Gordana Bolanča, poslovni ekspert

20201117_092148.jpg

"U uvođenju SCT instant plaćanja u RH sudjelovala sam u pripremnoj fazi analize, razmatranja poslovnih pravila i standarda propisanih od Europskog platnog vijeća (EPC) te efekata implementacije u instant plaćanja u RH zajedno s kolegama iz banaka i HUB-a koji su radili na uvođenju i uspješno implementirali SEPA kreditni transfer 2016. godine. Nakon donošenja odluke o formiranju operativne grupe za SEPA Instant plaćanje, od kraja 2017. do sredine 2019. godine, kroz više od 30 zajedničkih radionica definirali smo standarde, Pravila HRK SCTInst sheme, formate i upute za klijente, šifrarnike i sve ostalo potrebno za uspostavu instant plaćanja u RH. Zajednički smo prepoznali potrebu za uspostavom centralne baze aliasa IBAN-a (kasnije Registra posrednih identifikatora računa) i odredili okvire pružanja i pravila ove usluge, kao temelj za omogućavanje što boljeg korisničkog iskustva kod plaćanja i time bržeg prihvaćanja instant plaćanja kod korisnika. U suradnji s HUB-om te HGK-om, tijelima koja su nacionalnim projektom uvođenje SEPA kreditnog transfera i izravnog terećenja, određena za komunikaciju i promociju SEPE u  javnosti, na nekoliko konferencija javnost je upoznata s najavom novih trendova u platnom prometu, platnom uslugom instant plaćanju za kune.  I ovo iskustvo rada s kolegama iz banaka i HUB-a pokazalo je još jednom, da se ovakvom intenzivnom, zajedničkom suradnjom, svih ključnih strana, vrlo brzo dolazi do uspješne, iako ne i lagane već prilično izazovne, uspostave nove platne usluge - instant plaćanja.

Anita Gašparac-Čorlija, poslovni ekspert

Anita Čorlija.jpg

"Pred nama je bio veliki poslovni izazov. Prve poslovne analize ukazivale su da je pred nama težak, dugotrajan, neizvjestan i nedovoljno istražen projekt. U suradnji s Hrvatskom narodnom bankom definirali smo model obračuna i namire. Po prvi puta Fina izvršava namiru platnih transakcija u svom sustavu, odnosno postaje agent za namiru. Sustav u potpunosti udovoljava zahtjevu regulatora i radi po modelu garantiranih limita (sudionici unaprijed osiguravaju pokriće za izvršenje platnih transakcija) čime smo rizik namire u platnom sustavu sveli na minimum. Uspjeli smo uspješno svladati sve prepreke (kojih nije bilo malo) i u vrlo kratkom roku izgraditi NKSInst sustav koji u potpunosti udovoljava zahtjevima regulatora (HNB) i pravilima hrvatske bankovne zajednice. Stekli smo neprocjenjiva iskustva za projekte koji su pred nama."

Andreja Mamić, sistem analitičar

Andreja Mamić.jpg

"Kako NKSInst sustav predstavlja veliku promjenu u načinu poslovanja, testiranje sustava bilo je veliki izazov za sve članove tima. Cilj  testiranja NKSInst sustava bio je osigurati pouzdan i siguran sustav. Tijekom provođenja raznih testova poseban naglasak smo stavljali na testove performansi i stress testove upravo zbog vrlo kratkog, gotovo realnog, vremena za izvršenje instant platnih transakcija. Testiranje je zahtijevalo korištenje  novih vještina i  drugačiji način razmišljanja. Novim kreativnim pristupima smo uspješno savladali sve izazove koje ovaj sustav pruža."

Mirko Kolak, IT arhitekt - ekspert

20201106_203006.jpg

"Uspješna uspostava sustava NKSInst je i rezultat rada generacija menadžmenta, analitičara, arhitekata, programera, sistem inženjera, specijalista za računalne mreže, koji su osigurali sredstva i podršku da bi se projektirali i izgradili podatkovni centri, međusobno se povezali, dizajnirala i uspostavila temeljna IT infrastruktura (mreža, platforma za virtualizaciju servera, backup sustav, nadzorni sustav, sigurnosni sustav, PKI infrastrukturu,..) kako bi se na njoj mogli uspostaviti visoko raspoloživi multisite servisi kao što je NKSInst.

Izazovni zahtjevi za NKSInst su između ostalih bili udovoljiti svim sigurnosnim, organizacijskim i procesnim zahtjevima regulatora (HNB), osigurati kontinuiranu raspoloživost sustava i visoku pouzdanost sustava (24x7, RPO=0, RTO=15 minuta), uspostaviti sustav koji ne zahtjeva planirane prekide rada, postići ciljano vrijeme za provođenje transakcija u samom sustavu do 2 sekunde

Osim izgradnje centralnog platnog sustava NKSInst, trebalo je osmisliti, definirati i implementirati integracijske veze, tehnologije i protokole komunikacije sa sudionicima (bankama) kako bi se transakcije mogle izvršavati u realnom vremenu na siguran način. 

Cijeli sustav je izgrađen sa skalabilnim i redundantnim komponentama: sve IT komponente sustava su aktivne u dva Finina podatkovna centra, komunikacijske veze između sudionika-banaka i Fine su također redundantne i uspostavljene s dvije lokacije sudionika i Fine kako bi se osigurali zahtjevi visoke raspoloživosti, ali i kontinuiteta poslovanja. Nadalje, sustav zahtjeva proaktivni nadzor koji je i implementiran na svim razinama. Pored toga, za potrebe operativnog rada sustava i organizacijske statutarne kompatibilnosti osigurana je podrška prve i druge razine 24x7 tijekom cijele kalendarske godine (uključujući i blagdane).

Zahvaljujući znanju i iskustvu kolega sistem inženjera, specijalista za računalne mreže, cybersecurity specijalista, poslovnog dijela, sistem analitičara, programera kao i osobnom dugogodišnjem iskustvu i znanju stečenom na projektiranju i implementaciji značajnog broja IT servisa, uspjeli smo ispuniti sve zahtjeve i ovog servisa i uspješno smo krenuli s produkcijskim radom. Na kraju, iznimno mi je zadovoljstvo što sam osmislio sistem arhitekturu i sudjelovao na uspostavi servisa NKSInst s kojim je Fina postala pružatelj najzahtjevnijih razina IT servisa!"

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.