Prikaz rada web aplikacije e-Račun za državu

Video upute za rad u web aplikaciji

Prikaz rada izdavanja e-računa putem web aplikacije e-Račun za državu

Video upute za izdavanje e-računa putem web aplikacije e-Račun za državu. Više informacija.

Prikaz rada zaprimanja e-računa putem web aplikacije e-Račun za državu

Video upute za zaprimanje e-računa putem web aplikacije e-Račun za državu. Više informacija.