Usluga izdavanja kvalificiranog elektroničkog vremenskoga žiga predstavlja vremensku ovjeru podataka, elektroničkih zapisa, elektroničkih dokumenata i slično, od strane kvalificiranog pružatelja usluge kao treće strane od povjerenja.

Kvalificiranim vremenskim žigom može se produžiti vremenski period pouzdanja u elektroničke potpise ili dokazati da je elektronički potpis bio valjan u trenutku potpisivanja. Također, kvalificirani vremenski žig pruža dodatnu sigurnost pri postupcima arhiviranja podataka jer štiti njihovu autentičnost i cjelovitost za cijelo vrijeme pohrane.

Kvalificirani vremenski žig ugrađen u elektronički dokument omogućuje pouzdano dokazivanje da je dokument postojao u trenutku koji je naznačen u vremenskom žigu. Svaka naknadna promjena u dokumentu i u ugrađenom vremenskom žigu se lako otkriva. Tako se naknadnom provjerom (verifikacijom) vremenskog žiga pouzdano može utvrditi je li ovjereni dokument izmijenjen nakon vremena naznačenog u vremenskom žigu.

Kvalificirani elektronički vremenski žig može se koristiti kao podrška naprednom i kvalificiranom elektroničkom potpisu.

Finin servis za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, Fina QTSA 2017 namijenjen je poslovnim subjektima, pripadajućim osobama poslovnih subjekata i građanima, u cilju podrške elektroničkom poslovanju.

Temeljna pravila, postupci i detaljne informacije pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova možete pronaći u slijedećim dokumentima:


Zakonska regulativa

Fina QTSA 2017 servis za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova usklađen je sa sljedećom zakonskom regulativom:

 • Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ,

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ,

 • Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja (NN 60/2019),

 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),

 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Normizacijski dokumenti i preporuke:

 • ETSI EN 319 401 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers,

 • ETSI EN 319 421 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps,

 • ETSI EN 319 422 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp token profiles,

 • IETF RFC 3161 - Internet X.509 Public Key Infrastructure: Time_Stamp protocol (TSP).

Kada koristiti kvalificirani elektronički vremenski žig?

Kvalificirani elektronički vremenski žig Fine ima široku primjenu te se može koristiti kada je potrebno osigurati pouzdan dokaz:

 • da je elektronički dokument u tom obliku postojao prije vremena navedenog u ugrađenom kvalificiranom vremenskom žigu,

 • da dokument nije mijenjan nakon vremena navedenog u ugrađenom kvalificiranom vremenskom žigu,

 • da se validacija naprednog i kvalificiranog elektroničkog potpisa dokumenta može pouzdano obaviti i nakon opoziva ili isteka potpisnog certifikata,

 • da je dokument zaprimljen u vrijeme navedeno u kvalificiranom vremenskom žigu, i slično.

Kako postati korisnik usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova?

Preduvjet za korištenje Fina QTSA 2017 servisa za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova je posjedovanje autentikacijskog ili aplikacijskog certifikata.

Za pristup servisu potrebno je predati Pristupnicu za uslugu kvalificiranog elektroničkog vremenskog žiga za poslovne subjekte. Pristupnicu možete predati na sljedeće načine:

 • osobno u Finin registracijski ured,
 • putem Finine online aplikacije bez dolaska u Finin registracijski ured.
  Za online predaju Pristupnice potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.  
  Korisne informacije prije slanja dokumentacije putem online servisa možete pronaći ovdje.
  Direktan link na Pristupnicu u online aplikaciji možete pronaći ovdje.

Pristupna točka za korištenje Fina QTSA 2017 servisa za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova

Ukoliko posjedujete autentifikacijski ili aplikacijski certifikat Fina QTSA 2017, servisu za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova možete pristupiti preko pristupne točke servisa: https://tsa.fina.hr/ts-rfc3161.

Dokumentacija za pristup Fina QTSA 2017 servisu za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova

Pristupnica za Finin servis izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova - Fina QTSA 2017


Uvjete pružanja usluga izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova možete pronaći u slijedećem dokumentu:

Uvjeti pružanja usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova i Izjava o pružanju usluge izdavanja kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova, datum stupanja na snagu 26.06.2023.

 

 

 

 

 

Za korištenje usluge Fina QTSA 2017 servisa za izdavanje kvalificiranih vremenskih žigova potrebno je sljedeće:

 • omogućen internet pristup i komunikacija preko standardnih portova za HTTP, SSL i LDAP,

 • klijentska aplikacija za kvalificirani elektronički vremenski žig (klijent za vremenski žig u sklopu aplikacije ili samostalan usklađen s preporukom IETF RFC 3161),

 • autentifikacijski ili aplikacijski certifikat za prijavu na Fina QTSA 2017 servis za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova,

 • Fina Root CA certifikat te njemu subordinirani certifikat Fina RDC 2015 i Fina RDC 2020. 

Certifikati za Fina QTSA 2017 servis za izdavanje kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova

 

Certifikat Fina QTSA 2017 8 će se koristi od 24.01.2023.

SHA-1 fingerprint:
6f:63:6a:ef:47:7d:8c:fb:b8:3a:12:50:3f:d7:ac:64:eb:50:12:b1

SHA-256 fingerprint:
4e:91:9c:ba:a4:eb:f8:94:62:d3:2a:aa:e1:c2:a0:c0:a6:57:a2:20:0b:fa:36:dd:f0:c1:5c:7c:22:a3:e3:d8

Certifikat Fina QTSA 2017 8 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 8 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 8 u TXT formatu

 

Certifikat Fina QTSA 2017 7 koji se koristi od 25.01.2022. do 24.01.2023.

SHA-1 fingerprint:
d4:cb:4b:fb:82:d2:c7:21:44:3b:dc:4d:93:bb:fa:3b:04:e3:a7:5e
SHA-256 fingerprint:
e1:0f:d0:82:ea:6e:d4:79:d0:22:bd:0f:7b:ce:4b:5b:04:45:82:95:ef:ff:81:06:19:99:5f:56:bd:83:23:45

Certifikat Fina QTSA 2017 7 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 7 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 7 u TXT formatu
 

Certifikat Fina QTSA 2017 6 koji se koristi u razdoblju od 26.01.2021. do 25.01.2022.

SHA-1 fingerprint:
69:d3:88:7a:8d:5c:43:5f:66:53:cf:84:e8:0e:7c:c8:05:b2:c0:73
SHA-256 fingerprint:

16:28:34:0c:ac:5e:7a:57:c1:be:9c:73:e7:12:cc:67:56:58:04:b3:d8:8a:09:57:d1:fc:38:b8:ed:05:7d:6d

Certifikat Fina QTSA 2017 6 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 6 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 6 u TXT formatu

 

Certifikat Fina QTSA 2017 5 koji se koristi u razdoblju od 29.01.2020. do 26.01.2021.

SHA-1 fingerprint:
50:16:d7:ba:c9:54:cd:4c:9d:cf:72:54:be:19:b9:81:db:db:ab:79
SHA-256 fingerprint:
24:91:ca:bc:30:6f:f3:5a:ae:ac:a8:65:ad:93:88:15:24:83:95:3a:6e:a2:4e:6d:7f:5a:4d:46:e5:27:3d:5f

 

Certifikat Fina QTSA 2017 5 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 5 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 5 u TXT formatu

 

Certifikat Fina QTSA 2017 4 koji se koristio u razdoblju od 31.01.2019. do 29.01.2020.

SHA-1 fingerprint:
07:fd:c2:5a:84:7a:3d:ae:46:3c:78:18:60:56:4a:e2:d9:26:cc:8e
SHA-256 fingerprint:
23:40:a9:e8:d6:1e:84:ef:3a:08:a9:40:f6:1a:20:6a:0a:ac:a3:40:15:75:f0:db:7d:dd:59:f6:57:0e:24:f0

 

Certifikat Fina QTSA 2017 4 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 4 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 4 u TXT formatu

 

Certifikat Fina QTSA 2017 3 koji se koristio u razdoblju od 03.05.2018. do 30.01.2019.

SHA-1 fingerprint:
bf:b0:03:27:60:61:d1:9e:06:f8:49:1b:c6:af:12:f2:0b:ba:3d:c1
SHA-256 fingerprint:
06:17:17:6a:1c:df:a7:7f:4d:80:87:7d:ff:9c:46:c8:81:0a:2a:bc:a9:08:b4:d0:13:b3:e5:b2:93:46:d2:df

 

Certifikat Fina QTSA 2017 3 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 3 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 3 u TXT formatu

 

Certifikat Fina QTSA 2017 2 koji se koristio u razdoblju od 04.05.2017. do 03.05.2018.

SHA-1 fingerprint:
0b:5c:d8:24:8b:e6:e3:d0:6e:4b:b5:0d:e3:64:76:dc:6d:fe:f8:bc
SHA-256 fingerprint:
d8:af:3d:bf:af:f5:f3:e1:19:20:0f:30:1b:ee:86:c9:54:72:7d:c1:9b:35:92:e0:9a:6f:8e:33:7d:a0:da:a5

 

Certifikat Fina QTSA 2017 2 u DER formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 2 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA 2017 2 u TXT formatu