Ovakav način razmjene e-računa prilagođen je obveznicima javne nabave koji žele razmjenjivati e-račune na jednostavan način kroz praktično sučelje web aplikacije, bez potrebe za prilagodbom računovodstvenog programa

Elektronički računi se kreiraju, potpisuju, šalju, zaprimaju i likvidiraju pojedinačno putem web aplikacije.

Za korištenje servisa e-Račun za državu putem web aplikacije potrebni su vam digitalni poslovni certifikati na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji* te pristup internetuViše o certifikatima


Rad s web aplikacijom ima sljedeći koncept:

 1. izdavatelj šalje e-račun naručitelju putem servisa e-Račun za državu,
 2. e-račun se zaprima na servis i prosljeđuje naručitelju,
 3. naručitelj putem web aplikacije zaprima e-račun te ga:

  a) prihvaća ili odbija,
  b) šalje u likvidaturu,
 4. izdavatelj zaprima potvrdu o statusu e-računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen),
 5. e-račun se automatski arhivira.
Putem web aplikacije e-Račun za državu možete izvršiti i likvidaturu zaprimljenih e-računa. 

 

 

Brz i jednostavan pristup servisu uz m-Račun

Ako ste korisnik Finine web aplikacije e-Račun za državu, za pregled svojih ulaznih i izlaznih e-računa te promjenu statusa e-računa možete besplatno koristiti mobilnu aplikaciju mFina i zaprimati obavijesti o zaprimljenim e-računima na svoj mobilni uređaj.


 

*Banke s kojima Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji:

- Zagrebačka banka d.d.
- Privredna banka Zagreb d.d.
- Raiffeisen banka d.d.
- Slatinska banka d.d.

 

 

 

 

Izdavanje poslovnog certifikata na kripto uređaju i pristup web aplikaciji e-Račun za državu 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za web aplikaciju servisa e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (Pripremite 3 primjeraka)

  Za zaposlenike tijela državne uprave i državne dužnosnike
  Zahtjev za izdavanje certifikata za TDU
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za zaposlenike TDU
  (Pripremite 3 primjeraka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više organizacijskih jedinica koje će samostalno razmjenjivati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju obveznika javne nabave s organizacijskim jedinicama na servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis e-Račun za državu u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više organizacijskih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za državu*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.
  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 3. Preuzmite kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, kripto uređaj ćete preuzeti u Registracijskom uredu Fine. Kripto uređaj preuzimate osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 4. Aktivirajte uređaj i preuzmite certifikate

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na kripto uređaju mogu se nalaziti dva certifikata: autentikacijski i potpisni. Autentikacijskim certifikatom provodi se digitalna autorizacija odnosno potvrđuje se da je doista riječ o vama, a potpisnim certifikatom omogućeno vam je elektroničko potpisivanje dokumenata, odnosno e-računa, čime se jamči da ste račun potpisali i poslali upravo vi i da račun od trenutka potpisivanja nije promijenjen.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.

  E-poštom ćete također zaprimiti i obavijest o provedenoj registraciji na servis e-Račun za državu.
 5. Pristupite web aplikaciji e-Račun za državu

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktivaciju kripto uređaja, možete početi koristiti servis e-Račun za državu kojem ćete pristupati putem web aplikacije e-Račun za državu - naručitelji.

 

 * Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik uz dobivenu Punomoć treba dostaviti i ispunjenu i ovjerenu Pristupnicu za svoj pravni subjekt na kojoj označava pravo korisnika „Prava u ime obveznika javne nabave“.

Pristup web aplikaciji e-Račun za državu postojećim certifikatom

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za web aplikaciju servisa e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako imate više organizacijskih jedinica koje će samostalno razmjenjivati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju obveznika javne nabave s organizacijskim jedinicama na servis e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis e-Račun za državu u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više organizacijskih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za državu*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Online - digitalno potpisana dokumentacija >> Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija
 3. Obavijest o registraciji stiže vam na adresu e-pošte

  Nakon što predate dokumentaciju, e-poštom ćemo vas obavijestiti o provedenoj registraciji na servis e-Račun za državu.
   
 4. Možete započeti koristiti web aplikaciju e-Račun za državu

  Kada dobijete e-poštu s potvrdom aktivacije, moći ćete početi koristiti uslugu e-Račun za državu kojoj ćete pristupati preko web aplikacije e-Račun za državu - naručitelji.

 

 * Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik uz dobivenu Punomoć treba dostaviti i ispunjenu i ovjerenu Pristupnicu za svoj pravni subjekt na kojoj označava pravo korisnika „Prava u ime obveznika javne nabave“.

Putem web aplikacije e-Račun za državu možete izvršiti i likvidaturu e-računa sukladno propisanoj postojećoj proceduri likvidature ulaznih e-računa.

Za ovaj način likvidature e-računa je potrebno sudionicima likvidature dodijeliti pripadajuća prava. Više informacija o pravima za servis e-Račun za državu i likvidaturu e-računa možete pronaći ovdje.

Kako do likvidature?

Za korištenje funkcionalnosti likvidature zaprimljenih e-računa možete koristiti digitalne poslovne certifikate koji su potrebni za pristup web aplikaciji servisa e-Račun za državu.

Ako želite koristiti samo funkcionalnosti likvidature e-računa, dovoljno je pribaviti poslovni soft certifikat za svaku osobu koja će imati pravo na likvidaturu.

Poslovnim soft certifikatima putem web aplikacije e-Račun za državu možete pristupiti samo funkcionalnostima likvidature e-računa. Za ostale funkcionalnosti web aplikacije e-Račun za državu potrebno je posjedovati digitalne poslovne certifikate na kripto uređaju.

Za izdavanje poslovnih soft certifikata i pristup likvidaturi e-računa potrebno je:

 1. Preuzeti i popuniti sljedeću dokumentaciju:

  Pristupnica za web aplikaciju servisa e-Račun za državu - potrebno je označiti željena prava likvidature računa
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje poslovnog soft certifikata
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte
  (Pripremite 3 primjeraka)
 2. Dostaviti popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.
  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija
 3. Preuzeti i instalirati certifikat

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu e-poštom i putem SMS-a ćemo Vam proslijediti aktivacijske podatke. Upute za preuzimanje poslovnog soft certifikata dostupne su ovdje. Nakon što certifikat preuzmete i spremite na računalo potrebno ga je prije prvog korištenja pokrenuti i instalirati na računalo.

  E-poštom ćete također zaprimiti i obavijest o provedenoj registraciji na servis e-Račun za državu.
 4. Pristupiti likvidaturi e-računa putem web aplikacije e-Račun za državu

  Kada završite proces preuzimanja i instalacije poslovnog soft certifikata možete početi koristiti funkcionalnost likvidature putem web aplikacije e-Račun za državu - naručitelji.