Web aplikacija se koristi na sljedeći način:

 1. izdavatelj šalje račun naručitelju kroz sustav e-Račun za državu
 2. sustav zaprima račun te prosljeđuje naručitelju 
 3. naručitelj putem web aplikacije zaprima račun te postupa na sljedeći način:
  a. prihvaća ili odbija zaprimljeni račun ili
  b. šalje račun u likvidaturu (ako je odabrana mogućnost likvidature kroz web aplikaciju)
 4. izdavatelj zaprima status računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen).

Za korištenje web aplikacije potrebno je slijediti ove korake:

 1. Nabava digitalnog poslovnog certifikata Fine na kripto uređaju (USB token/FINA e-kartica).
Ako već posjedujete digitalni poslovni certifikat na FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovorenu suradnju za izdavanje certifikata, možete preskočiti ovaj korak i prijeći na korak dva.

a) Za izdavanje poslovnog certifikata potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju i dostaviti u najbližu Fininu poslovnicu:

b) Za izdavanje digitalnih certifikata za TDU za državne dužnosnike i zaposlenike tijela državne uprave, potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju i dostaviti u najbližu Fininu poslovnicu:

     2. Nakon nabave certifikata potrebno je registrirati se na servis e-Račun za državu

Za registraciju je potrebno popuniti sljedeću dokumentaciju i dostaviti u najbližu Fininu poslovnicu:


Registracija na servis e-Račun za državu temeljem Punomoći
Za obveznike javne nabave koji neće sami pristupati servisu, već prava žele dodijeliti drugom pravnom subjektu ili obvezniku, potrebno je ispuniti obrazac Punomoći. Uz Punomoć je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja.
Opunomoćeni pravni subjekt ili obveznik uz dobivenu Punomoć treba dostaviti i ispunjenu i ovjerenu Pristupnicu za svoj pravni subjekt na kojem označava Prava u ime obveznika javne nabave.


Hodogram prikaz

- Pojedinačno zaprimanje računa putem web aplikacije e-Račun za državu
- Pojedinačno zaprimanje računa putem web aplikacije e-Račun za državu - Tijela državne uprave

Prikaz rada web aplikacije možete pogledati ovdje.

Putem web aplikacije e-Račun za državu možete izvršiti i LIKVIDATURU ZAPRIMLJENIH RAČUNA

Za potrebe likvidature možete ovisno o postojećim ulogama u likvidaturi računa zatražiti sljedeća prava:

 • Prihvat/evidencija 
 • Ovjera računa-paraf 
 • Ovjera računa-potpis 
 • Prihvaćanje računa

Navedena prava vam omogućuju da likvidaturu elektroničkog računa provedete sukladno propisanoj postojećoj proceduri likvidature ulaznih računa.

Ako se odlučite za korištenje funkcionalnosti likvidature zaprimljenih računa, možete koristiti već postojeće certifikate te na pristupnici koju popunjavate za registraciju na servis, treba označiti i prava u procesu likvidature računa. 

Ukoliko ne posjedujete certifikat, a želite koristiti samo funkcionalnosti elektroničke likvidature, potrebno je napraviti sljedeće:

Nabaviti digitalni poslovni soft certifikat za svaku osobu koja će imati pravo na likvidaturu.
Za izdavanje digitalnih poslovnih soft certifikata potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju te dostaviti u najbližu Fininu poslovnicu:

Dokumentaciju za izdavanje certifikata mora osobno predati osoba koja će biti skrbnik certifikata zbog fizičke identifikacije.