Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 31. ožujka 2021. godine

U ožujku 2021. godine evidentirano je 12,3% manje poslovnih subjekata te 0,2% manje potrošača, u odnosu na ožujak 2020. godine, koji nemaju dovoljno sredstava na računima za otplatu duga vjerovnicima koji su zbog neplaćenog duga pokrenuli ovrhu na novčanim sredstvima.

21.04.2021.

Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 31. ožujka 2021. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. ožujka 2021. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana su 15.463 poslovna subjekta, što je za 2.169 ili 12,3% manje u odnosu na ožujak 2020. g. Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4,8 milijardi kuna (glavnica), što je za 752,4 milijuna kuna (13,6%) manje u odnosu na stanje godinu dana ranije.

 

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. ožujka 2021. g., bilo evidentirano 237.590 potrošača, što je za 545 potrošača ili 0,2% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 17,2 milijarde kuna (glavnica), što je za 0,7 milijardi kuna (4,0%) više u odnosu na ožujak 2020. godine.

Česta pitanja potrošača vezana uz ovrhe na novčanim sredstvima

 

Najveći dio duga, u iznosu od 5,3 milijarde kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,1 milijardu kuna. Prema stanju od 31. ožujka 2021., 1.551 potrošač ima dug veći od milijun kuna (udio u broju potrošača 0,7%), koji je iznosio 6,7 milijardi kuna (udio u ukupnom dugu potrošača 38,7%)

Primanja i naknade koje su izuzete od ovrhe

Detaljniji podaci:

Informacija o neizvršenim osnovama poslovnih subjekata - ožujak 2021

Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.3.2021

Pregled dospjelih neizvršenih osnova potrošača - po gradovima i županijama 31.3.2021

Pregled dospjelih neizvršenih osnova potrošača po vjerovnicima i ročnosti - 31.3.2021

Pregled dospjelih neizvršenih osnova potrošača po županijama i središtima županija - 31.3.2021

Pregled neizvršenih osnova poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.3.2021