EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
OBAVIJEST - DONESENA SU PRAVILA RADA PLATNOG SUSTAVA EuroNKS
Zagreb, 25. ožujka 2016. - Financijska agencija je, u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA, a prema dogovoru s hrvatskom bankovnom zajednicom, uspostavila jedinstvenu platnu infrastrukturu za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera u eurima - EuroNKS.

3. veljače 2016. godine, održana je sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke na kojoj je donijeta odluka o odobrenju za rad platnog sustava EuroNKS.

Sukladno tome, donesena su Pravila rada platnog sustava EuroNKS, koja objavljujemo ovdje.
 
 

NACIONALNI KLIRINŠKI SUSTAV

Nacionalni klirinški sustav (NKS) je središnji sustav za multilateralni obračun po neto načelu s garantiranim limitima velikog broja međubankovnih transakcija koje glase na relativno male iznose.

 

Jednostavno, kroz NKS se realiziraju sve međubankovne transakcije na način da se u paketu prenosi veliki broj manjih transakcija. Sve transakcije iz banke A u banku B se „paketiraju“ i šalju u obradu. NKS je „nevidljivi“, ali jedan od ključnih dijelova platnog prometa.

Sudionici obračuna su Hrvatska narodna banka, banke i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, a dostavljanje platnih transakcija u sustav, kao i preuzimanje  podataka o obračunu u NKS-u mogu u njihovo ime i za njihov račun obavljati i treće strane.Svakom sudioniku je osigurana mogućnost direktnog uvida u njegovu trenutnu poziciju, a HNB-u je osiguran uvid u pozicije svih sudionika te upravljanje i nadzor nad sustavom. Sudionici imaju i ograničenu mogućnost upravljanja obrade svojih transakcija. Uz  financijski dio sustava, sudionici imaju uvid i u operativni dio poslovanja koji se odnosi na njih.  

 

Više o NKS-u

Statistika naloga u NKS-u

Terminski plan

 
 
VIJEĆE NKS-a

Vijeće sudionika NKS-a je tijelo osnovano u svibnju 2004. godine s ciljem razvijanja uzajamne suradnje između članova Vijeća, a to su banke, kao sudionici obračuna i glavni korisnici NKS-a, Fina kao operativni upravitelj NKS-a te Hrvatska narodna banka kao glavni regulator sustava platnog prometa u zemlji. Suradnja obuhvaća kontinuirani tehničko-tehnološki razvoj NKS-a u skladu s potrebama njegovih korisnika, propisima kojima se uređuje njegov rad i osnovnim smjernicama razvoja platnog sustava u zemlji.

Vijeće sudionika  ostvaruje svoju funkciju preko Savjeta Vijeća sudionika kao predstavničkog tijela svih njegovih članova.  31. svibnja 2004. godine održana je prva sjednica Savjeta Vijeća sudionika NKS-a gdje su imenovani članovi Vijeća te predsjednik i zamjenik Savjeta Vijeća. Jednom godišnje Savjet saziva sjednicu Vijeća na kojem izvještava sve sudionike o radu u protekloj godini.

Izvještaji sa sjednica vijeća NKS-a

 
 
EACHA - UDRUŽENJE EUROPSKIH KLIRINŠKIH KUĆA

EACHA (European Automated Clearing House Association) je Udruženje europskih klirinških kuća osnovano 28. rujna 2006. godine kao neprofitna udruga prema belgijskom zakonu.

Fina je jedan od osnivača ovog udruženja te njezin aktivni član.

Udruženje broji 23 člana iz različitih zemalja, a cilj mu je međusobno informiranje i razvoj zajedničkih standarda za međubankovna plaćanja u SEPA-i (Single European Payment Area).

Teme kojima se bavi EACHA su problemi prilagodbe jedinstvenom europskom tržištu, migracija domaćeg platnog prometa i instrumenata plaćanja u europski standard, pomoć nacionalnim zajednicama banaka u pronalaženju načina za smanjenje velikih troškova koje nosi migracija te izrada modela opstanka klirinških sustava u novim okolnostima.

EACHA teži harmonizaciji rascjepkanih nacionalnih platnih infrastruktura radi efikasnije razmjene platnih transakcija unutar SEPA područja. Kreiranjem okvira interoperabilnosti osigurava standardizaciju aktivnosti te konzistentnu dostupnost između infrastruktura obrade platnih transakcija, kliringa i naplate.

EACHA konferencija održava se dva puta godišnje u organizaciji jedne od članica. Fina je do sada bila domaćin 3 puta (2005., 2008. i 2010. godine).

Članice EACHE: Banca d' Italia (Italija), Bankgirocentralen BGC AB (Švedska), BBS (Norveška), Banksevice (Bugarska), CEC (Belgija), Deutsche Bundesbank (Njemačka), DIAS (Grčka), Equens (Norveška/Njemačka/Italija), FINA (Hrvatska), GIROZrt. (Mađarska), Iberpay (Španjolska), ICBPI (Italija), JCC (Cipar), KIBS (Makedonija), KIR (Poljska), Oesterreichische Nationalbank (Austrija), PBS (Danska), SIBS (Portugal), SIX Interbank Clearing (Švicarska), SIA-SSB (Italija), STET (Francuska), TRANSFonD (Rumunjska), VocaLink (Engleska).

www.eacha.org

 
 
ICCI (International Conference of Clearing Institutions in Central and Eastern Europe)

ICCI (International Conference of Clearing Institutions in Central and Eastern Europe) je konferencija o zbivanjima i trendovima u europskim platnim sustavima s naglaskom na poslove vezane uz kliring. Održava se jednom godišnje u organizaciji članova ICCI kluba kojeg čine predstavnici klirinških sustava centralne i istočne Europe. Domaćini se periodički izmjenjuju pa je FINA  2001. godine i sama bila uspješan domaćin ove konferencije.  Zaseban događaj nakon konferencije je i sastanak  članova ICCI kluba, čiji smo također član, a i jedan od osnivača.

Internacionalni klub klirinških kuća centralne i istočne Europe osnovan je 1996. godine. Osnovna svrha za njegovo osnivanje je bilo uspostavljanje foruma za raspravu s glavnom temom razvoja u području plaćanja, kako domaćeg tako i prekograničnog, kao i o sigurnosti i reviziji informacijskih sustava.

Prilikom osnivanja više orijentiran na regiju (europski centar i istok), konferencija sada privlači i slušatelje iz ostatka Europe te SAD-a. Govornici su vodeći ljudi iz nadležnih tijela Europske unije (ECB, EPC i EC) te vodećih banaka, centralnih banaka, klirinških kuća, korporacija i outsourcing tvrtki. Generalno, konferencije su vrlo zanimljive i informativne, a ostavlja se i dovoljno prostora za individualne razgovore i razmjenu mišljenja i iskustava sudionika.

 
 


SAZNAJTE VIŠE

Besplatni info telefon: 0800 0080
nks@fina.hr, info@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite