Kako radimo

Želimo biti nezaobilazan partner javnom sektoru i gospodarstvu u poslovanju i stvaranju naprednijeg društva.

EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja

Znak pouzdanosti EU-a za kvalificirane usluge povjerenja omogućuje jasno razlikovanje kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja od drugih pružatelja usluga povjerenja. Pomoću ovog znaka jasno se razlikuju kvalificirane usluge od drugih usluga povjerenja, čime se korisniku na jednostavan i jasan način daje informacija o elektroničkoj usluzi koju može koristiti s punim pouzdanjem.

Fina je prvi izdavatelj kvalificiranih digitalnih certifikata i vremenskih žigova u Hrvatskoj. Informacije o izdavanju i korištenju kvalificiranih digitalnih certifikata, kvalificiranih elektroničkih vremenskih žigova i drugih usluga povjerenja sukladnih s eIDAS Uredbom objavljene su na internetskim stranicama Fina digitalnih certifikata.

Fina se, kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja,  nalazi na nacionalnoj Trusted listi (Pouzdani popis) pružatelja usluga povjerenja koja je povezana u jedinstvenu Trusted listu pružatelja usluga povjerenja u Europskoj uniji.

Fina na Trusted listi pružatelja usluga povjerenja u EU

Zaštita osobnih podataka - GDPR

Fina od Vas prikuplja osobne podatke u svrhu pružanja ugovorene usluge te ih čuva sukladno propisima Europske unije i Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Vaše podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovorene usluge, a nakon toga ih na siguran način brišemo, u rokovima određenim zakonskim propisima ili internim aktima definiranima za pojedinu uslugu. Više

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Više

Antikorupcijski program

Financijska agencija provodi sveobuhvatne mjere za sprečavanje korupcije s ciljem unaprjeđenja profesionalnog i etičkog ponašanja radnika, povećanja zadovoljstva radnika i klijenata te društveno odgovornog poslovanja. Više

Politika kvalitete

Certifikati kvalitete