Osnovne informacije

 

Sjedište

Financijska agencija - Fina 
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb 


OIB: 85821130368 

Matični broj: 00332852

Registarski sud: Trgovački sud u Zagreb
Matični broj subjekta (MBS): 080422905
Osnivač: Republika Hrvatska
Osnivački akt: Zakon o Financijskoj agenciji, NN 117/01 s izmjenama i dopunama 


Računi

Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb
IBAN: HR42 2390 0011 1000 1704 2, SWIFT: HPBZHR2X

Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb
IBAN: HR22 2360 0001 1018 7341 4, SWIFT: ZABAHR2X

Raiffeisenbank Austrija d.d., Petrinjska 59, Zagreb
IBAN: HR44 2484 0081 1008 7680 7, SWIFT: RZBHHR2X