Tko smo

Fina je jedinstveno mjesto susreta tradicionalnog i digitalnog svijeta kojem vjerujete.

Financijska agencija je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Nacionalna pokrivenost, informatički sustav prokušan na najzahtjevnijim poslovima od nacionalne važnosti te profesionalnost stručnih timova omogućuju pripremu i provedbu različitih projekata, od jednostavnih financijskih transakcija do najsofisticiranijih poslova u elektroničkom poslovanju.

Iako u državnom vlasništvu, Fina posluje isključivo na tržišnom principu. Uspješno surađujemo s bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i drugim subjektima poslovnog života.  Pouzdan smo partner državi na području javnih financija gdje smo proveli nekoliko sveobuhvatnih i ključnih projekata. Fina je imala i važnu ulogu u operativnoj pripremi i provedbi velikih reformi platnog prometa i mirovinskog sustava.

Razgranata poslovna mreža slijedi logiku i intenzitet gospodarske aktivnosti. Informatička povezanost i najudaljenijih poslovnih jedinica jamči brzinu i pouzdanost izvršenja najsofisticiranijih zahtjeva, čineći svaku točku sustava sposobnom obaviti sve zadaće i odgovoriti na sve zahtjeve korisnika naših usluga. Operativni se poslovi obavljaju kroz sustav od četiri regionalna centra (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) te podružnice, poslovnice i ispostave koje su povezane suvremenom informatičkom tehnologijom i omogućuju klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Povijest

Financijska agencija pod ovim imenom djeluje od siječnja 2002. godine, ali iza sebe ima polustoljetnu poslovnu tradiciju. Nasljednica je Zavoda za platni promet (ZAP), odnosno još starije Službe društvenog knjigovodstva (SDK), koja je u bivšoj državi imala isključivo pravo obavljati transakcije platnog prometa u tuzemstvu. 1993. godine SDK prerasta u Zavod za platni promet (ZAP) te se tehnološki i organizacijski usavršava, zadržavajući monopol na području platnog prometa sve do 2002. godine. Zadovoljni klijenti i pozitivne ocjene domaćih i inozemnih institucija, doprinijeli su da tadašnji ZAP stekne vrhunsku reputaciju na financijskom tržištu.

Početkom 2002. godine, donošenjem Zakona o Financijskoj agenciji, Fina, kao institucija u vlasništvu države, nasljeđuje prava, obveze i imovinu Zavoda za platni promet te nastavlja oblikovati svoju poslovnu politiku u tržišnom okruženju, bez monopolističke pozicije.

Strategija

Fina je vodeći nacionalni pružatelj financijskih, elektroničkih (IT), podatkovnih i drugih usluga, a korisnici njezinih usluga uključuju financijske institucije, državna i javna tijela, poslovne subjekte i građane. Zbog svog specifičnog ustroja, resursa, kompetencija i područja djelovanja ima širok i mnogobrojan spektar dionika s kojima raste, razvija se i o njima brine. 

Posljednjih nekoliko godina svjedočimo ubrzanom tehnološkom razvoju koji zahvaća sve segmente i poslovanja i društva. On je promijenio način na koji pristupamo uslugama, kako percipiramo njihovu kvalitetu, dostupnost te korisničko iskustvo. Također, današnje usluge usmjerene su na sasvim nove tipove korisnika. Osim spomenutih promjena, nepredviđena okolnost, poput epidemije COVID-19  koja je izazvala gospodarske krize diljem svijeta, snažno je utjecala na transformaciju svih organizacija te ih potakla da izgrade otpornost i odgovore izazovima u “novom normalnom”.

Anticipirajući promjenljivost okruženja koje i od nas zahtijeva drugačiju perspektivu, te brinući o potrebama i povjerenju koje nam svakodnevno udjeljuju svi naši dionici - klijenti, vlasnik, zaposlenici i zajednica u kojoj poslujemo, Fina je donijela Strategiju digitalne transformacije za razdoblje 2021.- 2025. godine, kojom je propisala viziju, misiju, definirala strateške ciljeve, buduća područja poslovanja, te inicijative za razvoj i prateću transformaciju operativnog modela poslovanja.

 

Jedan od predviđenih zaokreta je prelazak na agilan način rada. Ovakav novi način rada tržišno osnažuje organizaciju kroz brži razvoj usluga i omogućuje joj preciznije odgovaranje na očekivanja korisnika. Interne su prednosti povećanje transparentnosti, poboljšanje komunikacije, mogućnost brzog donošenja odluka i izvršavanje zadataka u kraćim rokovima. Također, agilnost potiče i održava organizacijsku kulturu temeljenu na vrijednostima i stavovima u kojima se prepoznaju svi Finini zaposlenici, a to su: poštovanje, suradnja, kontinuirana poboljšanja, fokus na stvaranje vrijednosti za klijenta i sposobnost brzog prilagođavanja promjenama. 

Svrha nove Finine strategije za 2021. – 2025. je pozicionirati Finu kao ključnog predvodnika digitalizacije i pozitivnih promjena u javnom i poslovnom okruženju Republike Hrvatske.

Osim pozitivnog utjecaja digitalizacije na javni sektor i gospodarstvo, kroz transformaciju poslovanja te razvoj novih usluga, Fina će državi, kao vlasniku, omogućiti smanjenje troškova isporuke brojnih usluga te osigurati samodostatno financiranje. Na taj način će izravno utjecati na stvaranje nove dodane vrijednosti te osigurati svoj poslovni opstanak kao ključni dionik u javnom i poslovnom okruženju Republike Hrvatske.

Uzimajući u obzir trenutnu poziciju Fine te viziju njene buduće uloge pokretačke snage digitalizacije u javnom i poslovnom okruženju Republike Hrvatske, moguće je sažeti elemente Finine vizije i misije u pet ključnih ciljeva za narednih pet godina.