Tko smo

Fina je jedinstveno mjesto susreta tradicionalnog i digitalnog svijeta kojem vjerujete.

Financijska agencija je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Nacionalna pokrivenost, informatički sustav prokušan na najzahtjevnijim poslovima od nacionalne važnosti te profesionalnost stručnih timova omogućuju pripremu i provedbu različitih projekata, od jednostavnih financijskih transakcija do najsofisticiranijih poslova u elektroničkom poslovanju.

Iako u državnom vlasništvu, Fina posluje isključivo na tržišnom principu. Uspješno surađujemo s bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i drugim subjektima poslovnog života.  Pouzdan smo partner državi na području javnih financija gdje smo proveli nekoliko sveobuhvatnih i ključnih projekata. Fina je imala i važnu ulogu u operativnoj pripremi i provedbi velikih reformi platnog prometa i mirovinskog sustava.

Razgranata poslovna mreža slijedi logiku i intenzitet gospodarske aktivnosti. Informatička povezanost i najudaljenijih poslovnih jedinica jamči brzinu i pouzdanost izvršenja najsofisticiranijih zahtjeva, čineći svaku točku sustava sposobnom obaviti sve zadaće i odgovoriti na sve zahtjeve korisnika naših usluga. Operativni se poslovi obavljaju kroz sustav od četiri regionalna centra (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) te podružnice, poslovnice i ispostave koje su povezane suvremenom informatičkom tehnologijom i omogućuju klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

Povijest

Financijska agencija pod ovim imenom djeluje od siječnja 2002. godine, ali iza sebe ima polustoljetnu poslovnu tradiciju. Nasljednica je Zavoda za platni promet (ZAP), odnosno još starije Službe društvenog knjigovodstva (SDK), koja je u bivšoj državi imala isključivo pravo obavljati transakcije platnog prometa u tuzemstvu. 1993. godine SDK prerasta u Zavod za platni promet (ZAP) te se tehnološki i organizacijski usavršava, zadržavajući monopol na području platnog prometa sve do 2002. godine. Zadovoljni klijenti i pozitivne ocjene domaćih i inozemnih institucija, doprinijeli su da tadašnji ZAP stekne vrhunsku reputaciju na financijskom tržištu.

Početkom 2002. godine, donošenjem Zakona o Financijskoj agenciji, Fina, kao institucija u vlasništvu države, nasljeđuje prava, obveze i imovinu Zavoda za platni promet te nastavlja oblikovati svoju poslovnu politiku u tržišnom okruženju, bez monopolističke pozicije.

Strategija

Fina je organizacija s dugogodišnjom tradicijom poslovanja. Svoju snagu pokazujemo u realizaciji velikih projekata u uslugama podrške državi, provedbi zakonskih odrednica, informatizaciji i unaprjeđenju javnih usluga te pružanju znanja i stručnosti svojih radnika u financijskim, elektroničkim, gotovinskim i drugim servisima, uvažavajući potrebe svih svojih klijentskih skupina.
Kako bismo uspješno poslovali, proaktivno razvijali nova rješenja i brinuli o povjerenju koje nam svakodnevno daju naši klijenti, radnici i zajednica u kojoj poslujemo, u Fini je na snazi Strateški razvojni plan Financijske agencije za razdoblje 2018-2020. godine. Ovim planom je Fina donijela svoju viziju, misiju i organizacijske vrijednosti, definirala strateške ciljeve, ključna područja i aktivnosti te mjere za procjenu uspješnosti njihova ostvarenja.

Tri fokus područja su temelj Fininog Strateškog razvojnog plana u trogodišnjem razdoblju, svako od njih ukazuje na koji djelokrug poslovanja i koje aktivnosti se usmjeravamo, a dali smo im nazive: Snaga, Rast i Agilnost. 

Kroz Snagu ćemo provesti aktivnosti u okviru temeljnog poslovanja, osobito unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga, poboljšanje odnosa prema klijentima i digitalizaciju poslovnih procesa, koristeći pritom bogato iskustvo, razvijen ljudski kapital kao i nacionalnu pokrivenost.

Rast obuhvaća raznoliku mrežu aktivnosti razvoja potpuno novih proizvoda i usluga u našem portfelju, nastavka odličnih rezultata korištenja finaciranja EU fondovima kao i aktivnosti poticanja nove razvojne klime, uključivo kroz suradnje i partnerstva i kroz aktivan doprinos naših radnika.

Budući da nam je iznimno važno pokazivati spremnost na promjene, trendove i izazove u poslovanju, Agilnost kao treće važno fokus područje predviđa niz poticajnih aktivnosti i rješenja u našoj organizaciji. Biti primjer najbolje prakse, naša je vodilja.

Na temeljima organizacijskih vrijednosti, stvaramo bolju i uspješniju Finu, koja je društveno odgovorna, bliska svojim klijentima i radnicima te vrijedna svojoj zajednici.

Misija

Fina je jedinstveno mjesto susreta tradicionalnog i digitalnog svijeta kojem vjerujete.

 

Vizija

Biti nezaobilazan partner javnom sektoru i gospodarstvu u poslovanju i stvaranju naprednijeg društva.

 

Vrijednosti

Posvećenost klijentu

Proaktivnost 

Profesionalnost