Usluge REGOS-a

U poslovnicama Fine možete podnijeti obrasce R-S i R-Sm, preuzeti izvješća o statusu predanih obrazaca i uplata te provjeriti članstvo u II. stupu.

Elektronička predaja obrazaca R-Sm - e-REGOS

Uslugom e-REGOS omogućena vam je predaja obrazaca R-Sm putem interneta. Više informacija.

Predaja obrazaca R-S i R-Sm

U poslovnicama Fine možete predati obrasce R-S i R-Sm u papirnom obliku ili u elektroničkom zapisu na nositelju (USB, CD...). Više informacija.

Izvješća i potvrde

U poslovnicama Fine ili korištenjem servisa e-REGOS možete dobiti izvješća o greškama kod obrade Obrasca R-S i R-Sm, pregled nepovezanih obrazaca i uplata te provjeriti članstvo u II. stupu. Više informacija.