EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 

PREUZIMANJE OBRAZACA

FINANCIJSKI I KVARTALNI IZVJEŠTAJI

Obveznici predaje financijskih izvještaja su poduzetnici iz realnoga i financijskoga sektora, neprofitne organizacije te proračuni i proračunski korisnici.

Izvještaje možete predati:

U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (CD, USB/putem interneta korisnici Fininog certifikata)

Za predaju u elektroničkom obliku koristi se Excel datoteka koju možete preuzeti na ovim stranicama. Uz izvještaje predane na CD-u ili USB-u potrebno je priložiti ispis referentne stranice s kontrolnim brojem (koja je sastavni dio Excel formata). Referentna stranica treba biti potpisana i ovjerena pečatom.

Mogućnost predaje financijskih izvještaja putem web aplikacije mogu koristiti samo poduzetnici iz realnoga sektora i neprofitne organizacija, dok poduzetnici iz financijskoga sektora te proračuni i proračunski korisnici svoje izvještaje dostavljaju isključivo u neku od Fininih poslovnica u Excel formatu (na CD-u ili USB-u).

U PAPIRNOM OBLIKU

Za predaju u papirnom obliku iskoristite ispisani Pdf obrazac (dostupan samo za poduzetnike iz realnoga sektora), koji možete preuzeti na ovim stranicama, ili kupljeni tiskani obrazac (dostupni financijski izvještaji poduzetnika iz realnoga sektora i neprofitnih organizacija). 

 

VIŠE O PREDAJI IZVJEŠTAJA PREMA VRSTI OBVEZNIKA

 
 
TROMJESEČNI IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA

VAŽNO! S obzirom na to da je Državni zavod za statistiku ukinuo kvartalno statističko istraživanje poduzetnika i financijskih institucija, navedena skupina poslovnih subjekata od 2013. godine i dalje nije obvezna podnositi tromjesečne statističke izvještaje na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.

Za potrebe izrade informacije o bonitetu - BON-1, s uključenim podacima iz kvartalnih razdoblja, poduzetnici mogu podnijeti tromjesečne izvještaje na obrascu TI-POD, koji će biti uključeni u bonitetnu informaciju BON-1. Za predaju navedenih izvještaja nisu definirani rokovi, tj. poduzetnici ih mogu podnijeti neposredno prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem bonitetne informacije na obrascu BON-1.

Tromjesečni izvještaji poduzetnika predaju se u elektroničkom (CD, USB/putem Interneta) ili papirnom obliku.

Obrazac                                                                                    Datum objave i verzija
Tromjesečni izvještaj poduzetnika - Excel

6.4.2018., v.4.0.5.

Tromjesečni izvještaj poduzetnika - Pdf

18.3.2016., v.4.0.3.

više

 
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

OBVEZA PRIJAVE KONSOLIDACIJE
Sukladno članku 34., stavku 9. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15, 120/16), matično društvo dužno je obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu. Obvezu konsolidacije moguće je prijaviti:

  • putem aplikacije RGFI putem WEB-a (aplikacija za predaju godišnjih financijskih izvještaja putem interneta),
  • u Fininim poslovnicama, putem obrasca za prijavu obveze konsolidacije.

Obveznici koji posjeduju poslovni certifikat koji glasi na matično društvo ili drugi subjekti koji na svome certifikatu imaju dodijeljeno pravo za predaju godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika koji predstavlja matično društvo u grupi i obveznik je konsolidacije, obvezu konsolidacije prijavljuju putem web aplikacije RGFI.

Ostali obveznici prijavu obveze konsolidacije mogu obaviti u bilo kojoj Fininoj poslovnici.

Dokument
Obrazac za prijavu obveze konsolidacije

 
Za predaju GFI-a za 2017. godinu izmijenjeni su obrasci: GFI-POD, GFI-BAN, GFI-OS-RE, obrasci ostalih obveznika iz financijskoga sektora se neće mijenjati te obveznici mogu koristiti trenutno objavljene verzije obrazaca.

Faktoring društva koja su zaključno za 2016. godinu GFI predavala na obrascu GFI-POD, za 2017. godinu izvještaj predaju na posebno za njih kreiranome obrascu GFI-FD.


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA POSLOVNU 2016. GODINU I DALJE

Dokument

Upute za popunjavanje GFI-POD obrasca i šifrarnici
Upute za popunjavanje GFI-a financijskih institucija i šifrarnici

Excel obrazac za 2016. i dalje

Datum objave i verzija

GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika

24.1.2018., v.3.0.4. 
GFI-OS-RE, Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje i reosiguranje 11.4.2018.,
v.3.0.3.
GFI-LD, Godišnji financijski izvještaj leasing društava 24.4.2017.,
v.3.0.1.
GFI-FD, Godišnji financijski izvještaj faktoring društava 18.4.2018.,
v.3.0.0.
GFI-ID, Godišnji financijski izvještaj investicijskih društava 14.4.2017.,
v.3.0.1.
GFI-DU, Godišnji financijski izvještaj društava za upravljanje UCITS fondovima i društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima 18.5.2017.,
v.3.0.2.

GFI-MD, Godišnji financijski izvještaj mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

18.5.2017.,
v.3.0.3.
GFI-AIF, Godišnji financijski izvještaj zatvorenih alternativnih investicijskih fondova 24.4.2017.,
v.3.0.0.
GFI-ZPO, Godišnji financijski izvještaj društava za zastupanje, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju 4.9.2018.,
v.3.0.2.
GFI-BAN, Godišnji financijski izvještaj kreditnih institucija (banaka, šted. i st. šted.) 11.4.2018.,
v.3.0.3.
GFI-UNI, Godišnji financijski izvještaj kreditnih unija 24.4.2017.,
v.3.0.2.
GFI-MOD, Godišnji financijski izvještaj mirovinskog osiguravajućeg društva 18.5.2017.,
v.3.0.0.


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA POSLOVNE GODINE 2010. DO 2015.

PDF obrazac (2010.-2015.)

Datum objave

Mali poduzetnici                                                     

29.12.2011.
Srednji i veliki poduzetnici 29.12.2011.

Excel obrazac (2010.-2015.)

Datum objave i verzija

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika 12.2.2014., v.2.0.4.
Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje 23.5.2012., v.2.0.6.
Godišnji financijski izvještaj leasing društava 23.5.2012., v.2.0.4.
Godišnji financijski izvještaj investicijskih društava 6.3.2012., v.2.0.3.
Godišnji financijski izvještaj društava za upravljanje investicijskim fondovima 6.3.2012., v.1.0.1.
Godišnji financijski izvještaj mirovinskih društava 6.3.2012., v.1.0.1.
Godišnji financijski izvještaj zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom 6.3.2012., v.1.0.1.
Godišnji financijski izvještaj zatvorenih investicijskih fondova za ulaganje u nekretnine 6.3.2012., v.1.0.1.
Godišnji financijski izvještaj banaka, šted. i st. šted. 23.5.2012., v.1.0.6.
Godišnji financijski izvještaj kreditnih unija 23.5.2012., v.1.0.3.

više

*Obrazac u Excel formatu odnosi se na sve veličine poduzetnika. Odabirom veličine poduzetnika na stranici za upis općih podataka program Excel kontrolira koje je izvještaje obveznik dužan ispuniti i predati u Finu.

Za JAVNU OBJAVU koriste se isti obrasci godišnjih financijskih izvještaja kao i kod predaje tih izvještaja za statističke i druge potrebe.

Najčešća pitanja i odgovori vezani uz predaju godišnjih financijskih izvještaja 

 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Neprofitne organizacije dužne su poštivati rokove za dostavu financijskih izvještaja propisane Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN broj 31/15), jer ih prema uputi Ministarstva financija, po isteku propisanih rokova, Fina neće zaprimati.

Na financijske izvještaje potrebno je upisati RNO broj, dodijeljen od Ministarstva financija prilikom upisa neprofitne organizacije u Registar neprofitnih organizacija. Izvještaje bez upisanog RNO-a, Fina ne može zaprimiti. Sve neprofitne organizacije koje do sada nisu ispunile obvezu upisa u Registar dužne su to učiniti. Obrazac RNO i upute, potrebne za ispunjenje navedene obveze možete naći na internetskoj stranici Ministarstva.
Financijske izvještaje potrebno je predati Fini i onda kada nema prihoda i rashoda u razdoblju izvještavanja pa sve kolone imaju vrijednost nula.

Osim neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo, godišnji financijski izvještaj u Finu dužne su dostaviti i one neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo. Te neprofitne organizacije predaju samo godišnji financijski izvještaj na obrascu GI-PR-IZ-NPF.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN br. 67/17), neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo nisu u obvezi predavati kvartalne financijske izvještaje za razdoblja: siječanj – ožujak i siječanj – rujan, na obrascima S-PR-RAS-NPF. Odredba Pravilnika na snagu je stupila njegovom objavom u Narodnim novinama te obveza predaje izvještaja na obrascu S-PR-RAS-NPF prestaje već za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine
   

Obrazac

Datum objave i verzija
Objedinjena Excel datoteka s obrascima neprofitnih organizacija 21.09.2017., v. 5.0.7.

 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
Uz izvještaje dostavljene u elektroničkom obliku korisnici ne trebaju dostavljati ispis obrazaca, već samo Referentnu stranicu potpisanu od strane ovlaštene osobe. 
 
Obrazac Datum objave i verzija
Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2018. godinu 6.4.2018., v. 5.0.6.

 
 
Pretraživanje
 
<P>Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</P>
Najčešća pitanja i odgovori
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite